Home About Browse Search
Svenska


Borell, Mårten, 2019. Bandsådd i ekologisk odling- Hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete? : hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studiens mål har varit att svara på frågeställningen om hur utsädets utspridning i olika
radavståndssystem påverkar grödans förmåga att konkurrera, både externt och intern.
Försökets anlades utanför Mjölby 2018-09-30. Grödan var höstvete sort Stava. Maskinen som
användes var en prototypkonfigurerad Väderstad Rapid A 600C. Prototypkonfigurationen
innebar att man, genom extra monterade billar och pluggar till såhusen, kan så i olika typer av
bandsådder; Konventionellt radavstånd, 2-radsband, 3-radsband och 5-radsband. Försöket
anlades med 4 led enligt principen för upprepad provtagning. Faktorer som skulle mätas var
uppkomst, bestockning samt ogräsförekomst.
Resultatet visade på att ett system där utsädet fördelas i täta rader med en högre mängd frö per
radmeter kommer att konkurrera hårdare mot ogräs som baldersbrå och åkerförgätmigej.
Det visade också på att system där det är glesare mellan fröna, alltså i täta rader, men lite färre
frön per radmeter ger lägst intern konkurrens och en bättre uppkomst av höstvetet.
 Att öka mängden utsäde i raden ger en sämre uppkomst när kärnorna behöver
konkurrera om markfukt och näringsämne.
 Den konventionella sådden och 5-radsbandet ger högst etablering jämfört med 2- och
3-radssystemen.
 3-radsbandet med 6,25 cm radavstånd och 1,5 cm plantavstånd tenderar till att ge bäst
konkurrens mot ogräs då systemet täcker mest yta i bandet. Detta gäller för ogräsen
åkerförgätmigej, baldersbrå och ospecifika ogräs. Dock ej för lomme.
 Lommen ger en annorlunda respons på såbandssystemen än övriga ogräs. Detta
påverkar såbandssystemens effekt på det totala ogräset.

,

The purpose of the study has been to answer the question of how the distribution of the seeds
in different row spacing systems affects the crops ability to compete, both intraspecific and
interspecific. The experiment was placed just outside of Mjölby, Sweden in 2018-09-30. The
crop was winter wheat, kind Stava. The machine used was a prototype configurated Väderstad
Rapid A 600C. The prototype configuration means that you, through extra seed coulters and
plugs in the seed houses, can vary the rows in different types of seeding belts; conventional
row spacing, 2-row belts, 3-row belts and 5-row belts.
The experiment was established in 4 lines according to the principals of repeated testing.
Factors supposed to be measured are wheat plant occurrence, tillering and weed density.
The results showed that a system where the seed are distributed in tight rows with a higher
seed density in the row will compete harder against weeds like T. Perforatum and M.
Arvensis.
It also showed that a system with lesser seeds in the row will compete lesser internaly and
give a higher occurance.
 Increasing the amount of seeds in the rows results in a lower occurrence.
 The conventional row spacing and the 5-row belt gives a higher occurrence compared
to the 2- and 3-row belts.
 The 3-row belt with 6,25 cm row spacing tends to compete more effective against T.
Perforatum and M. Arvensis because the plant covers the biggest surface.
 C. Bursa-pastoris have a different type of response to the row spacing systems then the
other species. This affects the effect of the different row spacing systems on the total
weed weight.

Main title:Bandsådd i ekologisk odling- Hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?
Subtitle:hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?
Authors:Borell, Mårten
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Englund, Jan-Eric
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:radavstånd, Väderstad, interspecifik, intern, extern, konkurrens, konkurrensförmåga, ogräs, skott, plantor, vete, höstvete, Stava
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500008
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500008
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Dec 2019 08:52
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics