Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hanna, 2019. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. Genom att stötta nyttodjur kan man fortsatt dra nytta av de ekosystemtjänster som de skapar.

Denna uppsats är en litteraturstudie över hur understödjande grödor (stödgrödor) påverkar nyttodjur i jordbruket. Vegetation i fält ger skydd mot varierande väderförhållanden och rovdjur samt bidrar med födoresurser. Stödgrödor kan genom att skapa en bättre livsmiljö gynna främst spindlar som äter skadegörare, eventuellt även jordlöpare.

Fler studier behövs för att kunna dra slutsatser om vilka stödgrödor som gynnar nyttodjur, under vilka tidpunkter på året de bör odlas samt var i växtföljden. Stödgrödor har potential att stötta insekter och spindlar som utför reglerande ekosystemtjänster.

,

Biodiversity in agricultural landscapes provides a basis for insects and other animals which provide ecosystem services such as pollination and pest control. Introducing subsidiary crops is a way of increasing biodiversity and contribute resources to such beneficial animals during times of year which can be critical to their survival. Supporting beneficial animals makes it possible to continue to benefit from the ecosystem services that they provide.

This paper is a literature study of how subsidiary crops affect beneficial insects and spiders in agriculture. Within field vegetation provides food and shelter against varying weather conditions and predators. Subsidiary crops can by supplying a better habitat benefit mainly spiders that eat pests, possibly carabids as well.

More studies are needed to draw conclusions about which subsidiary crops that benefit insects and spiders, during which times of year they should be grown and where in the crop rotation scheme. Subsidiary crops have the potential to support beneficial insects and spiders that provide regulating ecosystem services.

Main title:Gynna nyttodjur med understödjande grödor?
Authors:Olsson, Hanna
Supervisor:Bommarco, Riccardo
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:diversifiering, reglerande ekosystemtjänster, understödjande gröda, stödgröda, mellangröda, nyttodjur, predator, jordlöpare, spindlar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant ecology
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2019 09:26
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics