Home About Browse Search
Svenska


Beslaga, Armina, 2019. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
317kB

Abstract

Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. Metoderna som har använts för att mäta kroppssammansättningen är kroppspletysmografi (Bodpod ®) och bioimpedansmätning (Tanita MC- 980 ®). Dessa metoder i kombination med energiförbrukning, energiintag och självskattningsskalor har använts för att ta fram nutritionsstatus för varje deltagare. Kroppssammansättning och nutritionsstatus användes i den här studien som bakgrundsinformation. Två rörelsemätare SenseWear® och Actiwatch® placerades på deltagarens arm, där den ena mätte energiförbrukningen och den andra sömnen. Mätningarna för varje deltagare pågick under fem dagar varav de två första dagarna bestod av normal koffeinkonsumtion och under de tre nästkommande dagarna var koffeintillförsel ej tillåten. Tre kvinnliga deltagare valdes utifrån deras dagliga konsumtion av koffein. Personen som hade det högsta intaget av koffein dagligen påverkades markant under den här perioden, speciellt mot slutet då deltagaren fick abstinensbesvär i form av huvudvärk och illamående. Vidare ökade sömndurationen med två timmar den sista koffeinfria dagen jämfört med dag 2. Energiförbrukningen hos den här deltagaren var lägre sista dagen då ingen energi fanns för att utföra aktiviteter. Sammanlagt minskade energiförbrukningen med 4000 kJ den sista dagen jämfört med de två första dagarna. De andra två deltagarna påverkades inte lika mycket då deras vardagliga koffeinintag var betydligt lägre. Studiens resultat visade att högt koffeinintag (ca 600mg) påverkar kroppen negativt jämfört med ett lägre intag. Därför är det viktigt att ha måttlig konsumtion av koffein där intaget bör ligga på 200-300mg koffein per dag. På så sätt kan bra effekter uppnås som till exempel bättre koncentration, god psykisk hälsa men också motverka framtida sjukdomar så som Alzheimers, Parkinson och Stroke. En överkonsumtion kan istället ge en motsatt effekt som ångest, rädsla, irritation, nervositet, depression, ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck.

,

Coffee is one of the most popular drinks that is used by humans daily. Cof-fee contains Caffeine which comes from leaves, seeds and fruits. This study is based on different methods to see how caffeine affects the human body. The methods that have been used to measure the body composition are body plethysmography (Bodpod ®) and bioimpedans (Tanita MC- 980 ®). These methods, in combination with self-rating scales, the energy intake and out take gave nutrition status for each participants. The body composition and nutrition status were used as background. Two gauges were used named SenseWear® and Actiwatch® both placed on the non-dominant arm, one for energy consumption and one for sleep registration. The measurements were ongoing for five days where the first two days consisted of caffeine and the remaining days were caffeine free. Three female participants were elected based on their daily consumption of caffeine. The participant which had the highest intake of caffeine was highly affected during the caffeine free days. Withdrawal symptoms occurred like headache and nausea. Fur-ther the sleep duration during the last caffeine free day was two hours longer compared to the second caffeine day. The energy consumption was much lower the last day compared to the first two days. Almost 4000 kJ less compared to start of the period. The other two participants were not affected that much since their consumption level of caffeine was much lower. The results of this study showed that 600 mg caffeine affects the human body negatively compared to a lower intake. Therefore, it is important to have a moderate consumption of caffeine which is around 200-300mg to get the positive effects like better concentration, good mental health but also to counteract future diseases for example Alzheimer’s, Parkinson and Stroke. An overconsumption can instead give the opposite effects like anxiety, fear, irritation, nervousness, depression, increased heart rate, and higher blood pressure.

Main title:Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen
Subtitle:en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern
Authors:Beslaga, Armina
Supervisor:Zamaratskaia, Galia and Olsson, Roger
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:35
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:koffein, kroppspletysmografi, bioimpedans, nutritionsstatus, sjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2019 12:01
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics