Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Elin, 2019. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
629kB

Abstract

Många av nötkreatursraserna som används för kött- eller mjölkproduktion har sin egen karakteristiska pälsfärg skapad av mutationer i olika gener. Trots att pälsfärgen hos nötkreatursraserna skiljer sig åt och är en egenskap som är lätt för lantbrukaren att se selekteras nötkreatur i Sverige idag inte på pälsfärgen. I exempelvis Bolivia använder lantbrukarna pälsfärgen vid selektion då de tror att det finns ett samband mellan pälsfärg och till exempel beteende. Då egenskaper så som mjölkproduktion och tillväxt är viktiga vid hållning av nötkreatur i Sverige undersöks det i denna litteraturstudie om det finns något samband mellan pälsfärg och förbättrad produktion samt om det i framtiden skulle finnas en fördel att selektera på pälsfärgen och då öka produktionen. Pälsfärgen styrs av flera olika gener där det är främst tre gener ASIP, KIT och KITLG som även kan påverka produktion. Dock är det ännu inte känt vilken mutation av genen som ger fördelar för produktionen och ökar den ekonomiska lönsamheten samt vilken pälsfärg den mest lönsamma mutationen kodar för. Produktionen kopplat till pälsfärg påverkas även av miljöfaktorer där de nötkreatur med ljusare pälsfärg upplever mindre värmestress och kan då bibehålla sin produktion bättre än de med mörkare pälsfärg något som kan vara en viktig aspekt i framtiden när klimatet förändras och medeltemperaturen stiger. Vidare forskning behövs för att kunna undersöka om pälsfärg och produktion kan vara sammankopplade och vilken pälsfärg som i så fall skulle vara mest fördelaktig.

,

Many of the cattle breeds used for beef or milk production have their own characteristic coat colour created by mutations in different genes. Although the coat colour of the cattle breeds differs and is a trait that is easy for the farmers to observe, it is currently not selected for in Sweden. For example, in Bolivia, farmers use the coat colour when selecting because they believe that coat colour and for example behaviour are connected. Since characteristics such as milk production and growth are important traits in cattle in Sweden, this literature study investigates whether there is any connection between coat colour and improved production and whether there would be an advantage in the future to select for the coat colour to improve the production and economic profitability. The coat colour is controlled by several different genes, among those three main genes ASIP, KIT and KITLG also affect production. However, it is not yet known which mutation of the gene that provides benefits to production and which connection to coat colour that creates the most profitable combination. Production associated with coat colour is also affected by environmental factors. Cattle with lighter coat colour experience less heat stress and can then maintain their production better than those with darker coat colour. This can be an important aspect in the future when the climate changes and the average temperature rises. This propose that further research is needed to study if coat colour and production can be interconnected and which coat colour would in that case be most advantageous.

Main title:Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion
Authors:Svensson, Elin
Supervisor:Jonas, Elisabeth
Examiner:Johansson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:nötkreatur, pälsfärg, genetik, mjölkproduktion, tillväxt, värmestress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2019 10:50
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics