Home About Browse Search
Svenska


Aspersand, Matilda, 2019. Välkomnande stadsrum för unga : en undersökning av ungas preferenser och hur landskapsarkitekter har arbetat vid Lina Sandells park och Tjärna Ängar aktivitetstorg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stadsrum kan vara en tillgång för unga i deras utveckling. Studien lyfter unga som en förbisedd brukargrupp och undersöker hur landskapsarkitekter kan arbeta i planeringen av stadsrum anpassade till unga. Litteraturstudien visar att stadsrum anpassade till unga erbjuder möjligheter till socialisering, rekreation, fysisk aktivitet och är framtagna genom att integrera unga i planering. Detta konkretiseras ytterligare i principer som innefattar meningsfullt deltagande, utbildning i planering, aktiviteter som styrs utav unga, sittmöjligheter, grönska, variation i stadsrummen, god skötsel, vackra landskap, rumsligheter som skapar avskildhet, utmanande lekmiljöer, promenadstråk och hänsyn till kön. Resultatet av intervjuer med landskapsarkitekter bakom Lina Sandells park i Uppsala och Tjärna Ängar aktivitetstorg i Borlänge visar att det finns flera sätt att planera stadsrum för unga. Vid Lina Sandells park har dialogen varit viktig. Medan det vid Tjärna Ängar aktivitetstorg har gjorts flera anpassningar av funktioner för att tilltala unga såsom plats för umgänge och aktivitetsytor. Under de två intervjuerna med landskapsarkitekterna bakom platserna berörs tankar kring kön och aktivitetsytor. I diskussionen läggs det fram att stadsrum planerade för unga kan lämpa sig för många människor. Samtidigt lyfter diskussionen att det även kan finnas fördelar med att planera stadsrum som signalerar att de är platser för unga.

,

Urban space can be an asset for adolescents in their development. The study deals with adolescents as an overlooked user group and investigates how landscape architects can work in planning urban areas adapted to adolescents. A literature study shows that urban spaces adapted to adolescents offer opportunities for socialization, recreation, physical activity and they are planned and designed based on participative methods. These features are further explained in meaningful participation, education in planning, adolescents-controlled activities, good sitting opportunities, greenery, variation in urban spaces, good management, beautiful scenery, spaces of privacy, challenging playgrounds, walking trails and consider gender. Results of interviews with landscape architects behind Lina Sandells park and Tjärna Ängar aktivitetstorg show that there are several ways to plan urban space for adolescents. At Lina Sandells park, the dialogue has been important. While at Tjärna Ängar aktivitetstorg several adaptions of functions have been made to appeal to adolescents, among these are places for socializing and activity areas. During the two interviews, with the landscape architects behind the places, thoughts about gender and activity areas surface. The discussion presents that urban spaces that are planned for adolescents can be functional for many people. At the same time, there may also be advantages of planning city spaces that signal that they are places for adolescents.

Main title:Välkomnande stadsrum för unga
Subtitle:en undersökning av ungas preferenser och hur landskapsarkitekter har arbetat vid Lina Sandells park och Tjärna Ängar aktivitetstorg
Authors:Aspersand, Matilda
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsrum, offentliga platser, unga, tonåringar, Tjärna Ängar aktivitetstorg, Lina Sandells park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10904
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 07:52
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics