Home About Browse Search
Svenska


Bava, Melanie and Westin, Sarah, 2019. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
891kB

Abstract

Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. En del av arbetet är även baserad på tidigare vetenskapligt publicerade artiklar genom en litteraturinsamling. De omvårdnadstilar som testades i denna studie var ängslig omvårdnadsstil och undvikande omvårdnadstil. Tidigare studier har visat att anknytningsbandet mellan människa och hund är jämförbart med det mellan förälder och barn. Därför är denna studie baserad på vetenskapliga studier från humanpsykologin. För att få fram data studerades hundars beteende vid separation och återförening efter 9 interaktionsdagar, där interaktionsdag 1 fungerande som en typ av kontroll. Resultaten visade en ökning av fysisk kontakt och närhet vid återförening mot den ängsliga personen, medan inga signifikanta skillnader sågs vid separation. Detta kan också bero på att människan är närvarande vid återföreningen men inte vid separationen, och människans beteende kan därmed påverka hundens beteende direkt och att det är för kort tid för att hundar ska knyta ett band till personen. Vidare studier bör fokusera mer på detta då det är intressant ur ett välfärdsperspektiv. För att få bättre resultat bör fler felkällor tas hänsyn till, till exempel genom att titta på en längre interaktionsperiod.

,

This bachelor thesis is based on a part of a study that is taken from practically collected data. Part of the work is also based on previously scientifically published articles through a literature review. With this work, the goal was to study if there was any effect of different caregiving styles on dog's attachment to people. The nursing styles tested in this study were anxious nursing style and avoiding nursing style. Previous studies have shown that the bond between people and dogs is comparable to that between parent and child. Therefore, this study is based on scientific studies from human psychology. To collect data, dog’s behaviour was studied during separation and reunion after 9 interaction days, where interaction day 1 was acting as a kind of control day. The results showed an increase in physical contact initiated by the dog and a shorter latency to first physical contact when reunited with the anxious person. No significant differences were seen at separation. A reason for this might be that the humans were present during the reunion phase, but not at the separation phase, and thus could affect the dog's behaviour by their own. Moreover the interaction period might be too short for dogs to bond to the person. Further studies should focus more on this subject since it is interesting from a welfare perspective. In order to get more reliable results, more sources of error should be considered, for example by looking at the behaviour of the dogs after a longer interaction period.

Main title:Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende
Authors:Bava, Melanie and Westin, Sarah
Supervisor:Rehn, Therese
Examiner:Lidfors, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurvälfärd, hundvälfärd, separation och återföreningsbeteende, antrozoologi, anknytningseori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2019 06:51
Metadata Last Modified:23 Aug 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page