Home About Browse Search
Svenska


Tochtermann, Matilda, 2019. Dietfoder för viktminskning för hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
633kB

Abstract

Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. En hund definieras som överviktig om den har en body condition score på över sex i en niogradig skala, som allmänt används av bland annat veterinärer, vilket motsvarar att andelen kroppsfett överskrider 21,7-25,7 % av den totala kroppsmassan. Ett sätt för hunden att gå ner i vikt är att utfodra med ett dietfoder för viktminskning som innehåller en liten mängd energi per kilogram. Viktminskning sker då hunden konsumerar en mindre mängd energi än vad hundens behov är.

Syftet med arbetet är att ta reda på vad som krävs av ett dietfoder för att viktminskning hos hunden ska framkallas samt om det finns komponenter i fodret som ger ett bättre och mer hållbart resultat.

Sammansättningen av fodret påverkar bland annat hur kroppssammansättningen blir efter en viktminskning. Den kan även påverka mättnadskänslan hos hunden. De olika komponenterna som diskuteras i arbetet är fett, fibrer och protein. Då fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi som protein och kolhydrater så bör endast en liten mängd fett tillsättas i ett dietfoder för viktminskning eftersom målet är att fodret ska ha så lite energi som möjligt men ändå mätta hunden. En diet innehållande en hög andel fibrer har i vissa studier visat kunna ge en mättande effekt. De hundar som konsumerar en hög andel protein i samband med viktminskning bibehåller muskelmassa medan andelen kroppsfett minskar. Även tillskott av L-karnitin kan ha effekt i bibehållande av muskelmassa.

,

Obesity in dogs is a severe problem since it can lead to a variety of diseases. Over consumption of calories is a common reason to why the dog becomes overweight. Dogs that are overweight have a body condition score (BCS) from six to nine on a nine-grade scale, which is commonly used by veterinarians. Studies have shown that these dogs have more than 21,7-25,7% bodyfat. One way for the dog to lose weight is to use a diet food for weight management which contains a small amount of energy per kilogram. Weight loss occurs when the dog consumes less amount of energy than what the dog needs for maintenance.

The purpose of this paper is to find out what it is in a diet food for weight loss that induces weight loss in the dog and what components have a better and more lasting result.

The composition of the diet food affects the outcome of the dog’s body composition after a weight loss programme. It also may affect the feeling of satiety. The different components that are discussed in this paper are fat, fibre and protein. Since fat contains twice the amount of energy than proteins and carbohydrates does, a very small amount should be added to a diet food for weight loss since the goal is to keep the energy level low while the dog has a feeling of satiety. A feed that contains a high amount of fibres has shown positive effects on weight loss since it has a satiating effect. Dogs who consume a greater amount of proteins undergoing weight loss have better preserved lean body mass while the bodyfat is reduced. An addition of L-carnitine may contribute to maintaining lean body mass.

Main title:Dietfoder för viktminskning för hund
Authors:Tochtermann, Matilda
Supervisor:Palmqvist, Hanna
Examiner:Åhman, Birgitta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:övervikt, viktminskning, hund, dietfoder, nutrition, mättnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 09:06
Metadata Last Modified:05 Jul 2019 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics