Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Mikaela, 2019. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
373kB

Abstract

Den svenska befolkningen äter allt mer frukt och grönt och importen ökar för varje år. Samtidigt som de svenska producenterna lever med ett konstant konkurrenstryck från importerade produkter så ökar intresset för bland annat närodlade, ekologiska och exotiska produkter. Kvaliteter som smak får en allt större betydelse och vi är även beredda att betala mer för dessa. Detta visas inte minst av den ökade andelen specialtomater som odlas i Sverige - trots att avkastningen bara är ungefär hälften av standardtomaterna. Den svenska växthusproduktionen är dock i dagsläget mycket enformig - gurka och tomat odlas på hela 81% av ytan (år 2017) och en mer varierad inhemsk odling skulle antagligen gynna både producenter och konsumenter.

I denna litteraturstudie undersöktes möjligheten att odla ytterligare växtslag ur samma familj som gett oss tomat, Solanaceae. Tomaten har haft en exceptionell utveckling som växthusgröda de senaste 50 åren och kan ofta användas som informations- och inspirationskälla när vi vill utveckla odling av andra fruktbärande växtslag. Odlingsbeskrivningar av asiatisk aubergine och kapkrusbär har tagits fram utifrån vetenskapliga studier och en bedömning av om det går att få lönsamhet i produktionen har gjorts. Resultaten tyder på att vissa asiatiska sorter av aubergine går att odla med gott resultat i Sverige med skördar på omkring 30kg/m². Även kapkrusbär visar lovande resultat, men här behövs det framförallt utvecklas fler sorter med fokus på växthusodling och en kortare vegetationsperiod.

,

Swedish people eat more and more fruit and vegetables and the amount imported grows every year. Despite the fact that Swedish producers of vegetables live with a constant pressure of competition from imported products the interest of locally produced, organic, eco-friendly and exotic products is still increasing. Qualities like taste becomes more important to consumers who are also willing to pay more for this. The increasing amount of special tomatoes shows some evidence to this, since the yield is only about half of the standard tomatoes. The Swedish greenhouse production today is very one-sided, cucumber and tomato are 81% of all area used for vegetables (2017) and a more varied domestic production would probably benefit both producers and consumers.

This literature study have looked at the possibility of growing additional species from the same family that gave us the tomato, Solanaceae. Tomato have had an exceptional development as a greenhouse crop the last 50 years and is today considered a model crop for all fruit bearing plant species. A culture description of both eggplant and Cape gooseberry has been produced and an estimation if it’s possible to grow this species commercially in greenhouses. The results indicate that Asian eggplants are able to be produced with good result in Sweden with a yield of 30kg/m². Cape gooseberry also show promising results, but we need to research more cultivars with a focus on greenhouse production and a shorter vegetative growing period.

Main title:Solanaceae i svenska växthus
Subtitle:förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär
Authors:Karlsson, Mikaela
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Bergstrand, Karl-Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Solanum melongena, Physalis peruviana, äggplanta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10748
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10748
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2019 07:44
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics