Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Oskar, 2019. Företagsvärdering i samband med generationsskifte. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom
det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så
har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en
stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt
företag på fastigheten.
I detta arbete har olika modeller för värdering av företag presenterats och vad det är för
något som ligger till grund för varje modells slutgiltiga värde samt vad det är som
påverkar detta.
Detta har sedan applicerats på ett fiktivt fall för att belysa de svårigheter som uppstår i
själva generationsskiftet då överlåtelsen helst ska ske utan att det blir påverkat av extra
skatter som latent skatteskuld eller stämpelskatt.
Arbetet visar även på svårigheterna med att kompensera syskon på lämpligt och
genomförbart genom tillexempel avstyckning av mark eller ny belåning för att de ska
vilja avstå sin del av fastigheten i generationsskiftet.

,

To do a generational change on an agricultural property today is far from easy,
considering the fact that the land value has risen in the last years, because of that when it
is time for a new generation to step in and take over the business it is going to require a
lot of money being transferred. This increase in land value does also provide another
problem, deferred taxes which can impact the next generation’s possibilities of running a
profitable business on the property.
In this thesis different models for valuation of properties are presented and what the
basics of each model is explained and how they arrive at their different values of the
property and what kind of things that effect that value.
These models are then applied to fictional case in order to highlight the difficulties that
arise when the generational change is planned. Especially when the change is to be done
without a large impact of deferred taxes or stamp duty, who can have a big negative
impact on the next generation´s expectations of profitability.
This work also shows the difficulties of compensating siblings for what they refrain
from when letting go of their inheritance in the farm. This can be done, for example by
taking a new loan or parceling out some land for the siblings where they have the
possibilities of building their own houses.

Main title:Företagsvärdering i samband med generationsskifte
Authors:Jansson, Oskar
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:värdering, pris, värde, rättvisa, överlåtare, övertagare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2020 09:23
Metadata Last Modified:24 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics