Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Lovisa, 2019. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras.

Serglycin är en proteoglykan som framför allt uttrycks i immunförsvarsceller, men serglycin kan även uttryckas i höga nivåer av tumörceller. Inom human cancerforskning har flertalet studier visat ett förhöjt serglycinuttryck från tumörceller vid bröst-, prostata- och coloncancer. Maligna tumörer med en invasiv tillväxt och metastasering uttrycker högre nivåer av serglycin än benigna tumörer. Ett högt serglycinuttryck har dessutom korrelerats med sämre prognos. En robust metod som kvantifierar serglycinuttrycket skulle därför kunna användas för att bedöma prognosen för cancerpatienten.

I denna studie har serglycinuttrycket analyserats i tumörprover och normal vävnad från formalinfixerat och paraffinbäddat material från hund. Analysen gjordes i realtid med ”quantitative polymerase chain reaction” (qPCR) där uttrycket i tumörproverna jämfördes med motsvarande normal vävnad. Ett försök att kartlägga normalvariationen av serglycin i blodprover från hund gjordes också, men dessa prover behöver behandlas ytterligare innan analys med qPCR kan ske.

Resultatet från denna studie visar att benign tumörvävnad från juver uttrycker lägre nivåer av serglycin än motsvarande normal juvervävnad. Malign tumörvävnad från colon och juver uttrycker dock högre nivåer av serglycin än motsvarande normal vävnad, vilket är i linje med resultat från tidigare studier på människa. Innan serglycin kan användas som biomarkör på kliniken för hundar med cancer behöver dock fler prover analyseras och jämföras med normal vävnad, gärna från samma individ. Vidare behöver ett enkelt och billigt sätt att mäta uttrycket tas fram och kunskap om normalvariationen i serglycinuttryck för hund kartläggas.

,

Tumours in the mammary glands are one of the five most common diagnoses in dogs in Sweden and cancer is one of the most common causes of death. Approximately 50% of mammary tumours are malignant and the identification of a prognostic biomarker would be highly valuable to be able to start an early and efficient treatment.

Serglycin is a proteoglycan that, apart from its effect in hematopoetic cells, is expressed at high levels in tumour cells. In human cancer research elevated expression of serglycin has been found in breast-, prostate- and colon cancer. Malignant tumours with metastasis and a more invasive growth expressed higher levels of serglycin than more benign tumours. A high level of serglycin has also been related to a poor prognosis. A robust method to quantify serglycin can thereby give information on the prognosis of the disease.

The aim of this study was to analyze the expression of serglycin by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) using formalin fixed and paraffin embedded tumour tissue from dogs. These samples were then compared to the expression from normal tissue, also formalin fixed and paraffin embedded. An attempt to plot the normal variation of serglycin in blood samples was also done, but these samples need more work before analysis with qPCR.

The results from this study shows that benign mammary tumours express less serglycin compared to normal mammary tissue. Malignant tumours from colon and mammary glands on the other hand express elevated levels of serglycin compared to normal tissue, in accordance with studies of human cancer material. However, more samples need to be analyzed and compared to normal tissue, preferably from the same individual, before serglycin can be used as a biomarker in the dog cancer clinic. In addition, an easy and cheap way to analyze the expression must be developed and the normal variation of the expression levels in dogs must also be established

Main title:Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund
Authors:Jönsson, Lovisa
Supervisor:Åbrink, Magnus
Examiner:Fossum, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:serglycin, cancer, metastaser, elakartad, malign, hund, canine, biomarkör, glykoprotein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 08:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics