Home About Browse Search
Svenska


Eimannsberger, Miriam, 2019. Transition to a circular economy : the intersection of business and user enablement. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In light of increased environmental destruction, resource scarcity and increased waste production the concept of circular economy has gained attention. The aim of this work is to give an insight into the perspectives of businesses and consumers in a circular economy (CE). A systematic literature review is conducted to understand the role of the players within a CE as well as the barriers existing when implementing a circular economy to replace a predominantly linear economic system. An illustrative case study is used as a practical supplement and concrete example of business consumer interaction. The novelty of this study lies in the direct comparison and linkage of businesses and users in a CE.

By applying sustainable product design, closing resource loops, implementing service solutions or circularity along their supply chain businesses can move towards circular business models. The barriers businesses face during this process can be of governmental, economical, technological, knowledge and skill, management, infrastructural, culture and social, and market related nature. The illustrative case added the issue of finding the right people to work with to the business barriers. Consumers are key enablers for CE and can actively participate using alternative consumption models such as collaborative, second-hand or access-based consumption. Due to the change in consumption that needs to occur in a CE, consumers also face implementation barriers related to product use, knowledge, infrastructure, economic and attitude.

This work concludes that there is a considerable overlap of barriers between businesses and users, who act and interact in many ways along the supply loops. The conflicts of interest occur along the supply loops regarding waste management and the related infrastructure, expected and realised product prices, quality demands and the need for circular product design. The illustrative case shows that a positive relationship and close interaction in the transition phase to CE is possible. However, this work deduces that the barriers for businesses and consumers persist.

Overall, this study contributes to the holistic understanding of the circular economy and two major stakeholders in it. It can be a foundation for further research which could include consumer and user surveys and interviews regarding consumer behaviour, demand, perceived obstacles and understanding of CE.

,

Begreppet cirkulär ekonomi har fått ökad uppmärksamhet i ljuset av insikter om miljöförstörelse, begränsade och ändliga resurser samt ökade volymer av sopor. Det här projektet syftar till att förklara hur ett cirkulärt ekonomisystem (CE) ter sig ur ett produktions- och användarperspektiv. En systematisk litteraturgenomgång har genomförts för att förstå hur roller för olika intressenter och vilka hinder i en förändringsprocess som påverkar förändringen från linjära ekonomiska system till cirkulära ekonomiska system. En fallillustration utgör ett praktiskt empiriskt exempel på företags- och konsumentinteraktion. Projektets bidrag är att förklara förutsättningar för förändring till en CE för såväl producenter som användare.

Genom att tillämpa avfallshierarkins principer i praktiskt arbete, till exempel hållbar produktdesign, slutna resurssystem och servicelösningar sluts värdekedjan gradvis mot en cirkulär ekonomimodell. De i litteraturgenomgången identifierade utmaningarna för en förändring mot cirkulär ekonomi är många och av olika slag kopplade till lagar, ekonomi, teknik, kunskap, färdigheter, ledarskap, infrastruktur, kultur, sociala aspekter samt marknadsförutsättningar. Fallillustrationen pekar på vikten av att identifiera rätt individer för att arbeta med barriärerna. Konsumenter ses som en förutsättning för CE-utvecklingen. Deras konsumtionsval påverkar marknadsutvecklingen för alternativa företagsmodeller, som bygger på samverkan, förlängd livscykel för produkter och ökad tillgång till produkter för ett större antal konsumenter. Konsumenterna å sin sida möter också hinder i förändring av konsumtionsmönster som är kopplade till produktanvändning, kunskap, attityd, infrastruktur och ekonomiska faktorer.

Den här studien klargör delade utmaningar för företag och konsumenter som aktivt interagerar med varandra i en cirkulär ekonomi. Intressekonflikter uppstår i värdekedjan som handlar om resurshantering, infrastruktur för materiella flöden, förväntade och realiserade priser, kvalitetsuppfattningar och behovet av cirkulär produktdesign. Det illustrerade fallet pekar dock på att i en nära relation mellan olika parter i det cirkulära ekonomisystemet kan öppna upp för nya sätt att lösa utmaningarna i en förändringsfas. Barriärerna för en systemförändring kvarstår dock.

Bidraget i studien är en övergripande förståelse för vad som rapporteras i litteraturen om utmaningar som är förknippade med en övergång till en cirkulär ekonomi för två centrala intressentgrupper, producenter och konsumenter. Studien kan utgöra en startpunkt för fortsatt forskning om konsumentbeteende. Ansatser som använder enkäter och intervjuer för att klargöra efterfrågan, upplevda hinder och upplevelse av CE skulle kunna vara ett nästa steg för att öka förståelsen för en mer hållbar konsumtion.

Main title:Transition to a circular economy
Subtitle:the intersection of business and user enablement
Authors:Eimannsberger, Miriam
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia and van de Kuilen, Jan Willem
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:barriers, closed loop system, consumer, EU waste directive, sustainable design, sustainable business models, waste management, barriärer, EU-avfallsdirektiv, företagsmodell, hållbar utveckling, resursförvaltning, slutna system, återvinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10925
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10925
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:03 Oct 2019 07:49
Metadata Last Modified:04 Oct 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics