Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Marcus and Nilsson, Henrik, 2019. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
639kB

Abstract

Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. Projektet syftar också till att stärka producenternas konkurrenskraft genom att hjälpa dem skapa och marknadsföra en ”hållbarhetsprofil” och ge ökade kunskaper i konsumentledet, dvs. butik, restaurang och offentlig sektor, så att fler genom medvetna val kan medverka till att stärka köttproduktionen.
Under olika perioder i djurets liv så växer de på olika sätt och i olika takt. Foderomvandlingsförmågan, dvs. djurets förmåga att omvandla foder, påverkas av i vilken tillväxtperiod djuret befinner sig. När det gäller slaktkroppen hos djuret så spelar fördelningen av fett och muskler stor roll. Djurets sammansättning vid tillväxten påverkas av vilket kön djuret har, då testosteron ger större muskeltillväxt. Ras påverkar däremot inte. Att ett djur är slaktmoget när det skickas till slakt är av stor betydelse för ekonomin i nötköttsproduktionen. De olika produktionsmodellerna som vi har valt att fördjupa oss i är mellankalv, mjölkrastjur, kviga, köttrasstut, mjölkrasstut samt köttrastjur.
Denna studie baseras på flera teoretiska uppfödningsmodeller som jämförts med hur uppfödningen ser ut i praktiken genom slaktresultat. Informationen om djurens kön, ålder och slaktvikt har inhämtats från Team Ugglarp under ett år och denna har sedan bearbetats och beräkningar gjorts för levande vikt vid slakt, daglig tillväxt och åtgången av omsättbar energi.
Jämförelserna mellan de teoretiska uppfödningsmodellerna och beräkningarna utifrån slaktstatistiken visar att det inte är någon större skillnad på när uppfödaren slaktar djuret i praktiken och när teorin anser att det är lämpligast. Det framgår däremot att det finns uppfödare som lyckas föda upp djuret till en bra slaktvikt vid en tidig ålder.

,

This study was a separate part in the Interreg-project REKS, ”Regional cattle and lamb meat production - a growth engine”. The Interreg-project aimed to improve the economic development of the beef and lamb enterprises; but also to disseminate knowledge about the climate impact and what can be done within the beef production sector in order to reduce the climate impact of production. Furthermore, the project aimed to strengthen the producers and make them more competitive by helping them create a “sustainable profile” and to improve the knowledge in the consumers, i e. grocery shops, restaurants and in the public sector. The hope is to improve the beef production in the region.
During an animal’s life, the growth of different parts of the animal varies with age and at various rates. The ability to convert feed to growth changes with the age of the animal. As seen in the carcass, the distribution of fat and muscle will be different due to several factors. The carcass content of fat and muscle during the growth period is dependent on the sex of the animal, as testosterone in males increases muscle growth; whereas the animal breed does not influence growth. It is very important for the production economy that the animals are sent to slaughter at the right time as the feed conversion to growth changes from efficient protein growth (muscle) to the more inefficient growth of fat. At a certain point, when the growth of muscle diminishes and more fat is deposited, the carcass composition reaches its’ optimal slaughter weight as the cost of further growth costs more than the marginal income of the added weight. The different production models studied were veal, dairy breed bull, heifer, beef steer, dairy steer and beef bull.
The study presented and discussed theoretical and empirical rearing models. With the use of carcass data was from a local slaughterhouse including age, sex and carcass weight, further calculations estimated the required feed metabolic energy demand for several common rearing models and at different ages at slaughter. There was no obvious difference of the slaughter age of the animals and when it is theoretically most optimal to do so. On the other hand, the comparison shows that only rather few animals reach the most optimal carcass weight at an early age, which requires the least energy and is the most profitable.

Main title:Produktionsmodeller för nöt
Subtitle:hur uppfödningstiden påverkar energibehovet
Authors:Nilsson, Marcus and Nilsson, Henrik
Supervisor:Herlin, Anders Henrik and Swensson, Christian
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:nötkött, produktionsmodeller, mellankalv, stut, tjur, kviga, slaktvikt, slaktålder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10976
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10976
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 11:15
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page