Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Isabella, 2019. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
904kB

Abstract

Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. För att minska det rutinmässiga användandet av avmaskningsmedel tillämpas idag selektiv avmaskning som baseras på träckprovsanalys och för de hästar som urskiljer minst 200 ägg per gram (EPG) träck rekommenderas avmaskning.

Det finns idag aktörer som förespråkar mer ”naturliga” alternativ till avmaskning än vanliga ”kemiska” preparat. Kommersiella örtpreparat saluförs som alternativ till receptbelagda läkemedel för behandling av parasitinfektion hos häst och även andra djurslag. Ett sådant preparat är örtblandningen Equus Mundi som säljs som en avmaskande produkt, dock saknas det studier som kan säkerställa preparatets effekt mot angiven indikation. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om örtblandningen Equus Mundi har en avmaskande effekt med avseende på små blodmaskar och om det är lämpligt att rekommendera som avmaskande behandling hos djurslaget häst.

Studien genomfördes under våren år 2018 och sex hästar ingick i försöket som samtliga hade över 200 EPG vid försökets början. Hästarna behandlades i 14 dagar med Equus Mundi enligt tillverkarens rekommenderade dos och intervall. Träckprover analyserades kontinuerligt under och efter försökets gång för att följa hästarnas EPG-nivåer och på så sätt räkna ut effektiviteten av preparatet.

Fecal egg count reduction test (FECRT) användes för att räkna ut effekten av preparatet. Resultatet visade på en viss reduktion i äggurskiljning 35 dagar efter behandling med örtblandningen Equus Mundi, men inte tillräcklig reduktion för att kunna kalla preparatet avmaskande. Den observerade reduktionen var inte statistiskt signifikant och därför bör Equus Mundi inte användas utan att effekten av behandling kontrolleras. Det finns evidens för att örtarter i Equus Mundi har antiparasitär effekt, men studierna har undersökt effekten av extrakt och ej av torkade örter. På sikt skulle en förebyggande behandling med örtpreparat möjligen kunna bli ett viktigt alternativ eller komplement till traditionell behandling av parasitinfektioner förutsatt att terapeutiska koncentrationer uppnås, utan risk för toxiska effekter med allvarliga biverkningar som följd.

,

The most common endoparasites in horses are the small strongyles. Over the past 10 – 15 years there has been an increase of anthelmintic resistance within the small strongyles worldwide, meaning that there are fewer anthelmintics available. It is clear that alternative methods are needed to control the issue with endoparasites. To decrease the routine-based use of anthelmintics selective deworming is applied based on fecal sample analysis, and deworming is recommended for horses that shed at least 200 egg per gram (EPG) feces.

Today, more “natural” alternatives for deworming are promoted over the usual “chemical” deworming agents. These are commercial herbal blends that are marketed as alternatives to prescription drugs for treatment of endoparasites in horses and other species. One of these alternatives is the herbal blend Equus Mundi that is marketed as a deworming agent. However, there is a lack of scientific validation that can ensure the effect of the agent against specified indication. The aim of this study was to examine if Equus Mundi has anthelmintic properties against small strongyles and if it is suitable to recommend as a deworming agent in horses.

The study was performed in Spring 2018 and six horses were included in the trial. All the horses shed more than 200 EPG in their feces at the beginning of the trial. Within 14 days the horses were treated with Equus Mundi according to the manufacturers recommended dosage and interval. Fecal samples were analyzed continuously during and after the trial to monitor the EPG-levels to be able to study the efficacy of the natural dewormer.

Fecal egg count reduction test (FECRT) was used to study the efficacy of Equus Mundi. The results indicate a certain reduction in egg shedding 35 days after treatment with the herbal blend Equus Mundi, but not enough reduction to call it anthelmintic. The observed reduction was not statistically significant. Therefore, Equus Mundi should not be used without its efficacy of treatment being controlled. There is evidence, shown in previous studies, that herb species in Equus Mundi express anthelmintic efficacy, but the results show the effect of extracts and not of the dried herbs themselves. The use of herbal based dewormers as prophylactic treatment may in the future become an important alternative or complement to the traditional treatment of endoparasites in horses if therapeutic concentrations can be obtained without reaching toxic concentrations followed with serious side effects.

Main title:Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer
Authors:Karlsson, Isabella
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Grandi, Giulio
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, Equus Mundi, anthelmintika, avmaskning, örter, medicinalväxter, resistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10724
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10724
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2019 08:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics