Home About Browse Search
Svenska


Joos, Anna, 2019. Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå : en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
819kB

Abstract

Världshaven förväntas stiga med minst 3 decimeter till 1 meter innan år 2100 som ett resultat av global uppvärmning. Efter år 2100 blir det allt svårare att bedöma i vilken hastighet havsnivån kommer att stiga. En förhöjd havsnivå kommer resultera i översvämningar av kuststäder och andra landområden och därmed tvinga många människor att flytta ifrån sina hem, och bli klimatflyktingar. Med hjälp av översvämningsåtgärder i stadsplaneringen kan havsvattnets framfart till viss mån begränsas. I detta arbete jämförs Göteborgs och Malmös stadsbyggnadskontors arbete för en hållbar översvämningshantering. Malmö stads och Göteborg stads geologiska och geografiska egenskaper har beskrivits, tillsammans med städernas förväntade havsnivåer och väderfaktorer, då de är viktiga för att förstå städernas förutsättningar för att kunna bemöta en förhöjd havsnivå. Informationen i arbetet har tillgodosetts från vetenskapliga artiklar, en dokumentgranskning och två genomförda intervjuer. Genom en jämförelse och analys mellan de respektive städernas strategier, diskuteras de fördelar och nackdelar som kan tänkas uppkomma. Jämförelsen har visat att de översvämningsåtgärder som krävs skiljer sig åt till följd av viktiga skillnader i städernas karaktärer. I både Göteborg och Malmö finns det en motivation för att fortsätta utveckla städerna i en hållbar riktning trots hotet om en förhöjd havsnivå.

,

The sea level is estimated to rise by at least 3 decimeters to 1 meter before year 2100, as a result of global warming. After year 2100 it is going to be increasingly difficult to estimate at what rate sea levels will rise. A sea level rise will cause flooding in coastal cities and other vulnerable areas, and cause many to relocate, leave their homes and become climate refugees. With city planning measures, the effects from a sea level rise can be migitated to some extent. The cities of Malmö and Gothenburg geological and geographical properties have been examined, together with their expected future sea levels and weather factors. These factors have an importance for the understanding of which basis the cities have to withstand a sea level rise. The data in this study has been collected from scientific articles, a review of documents and two transacted interviews. By comparison and analysis between the cities strategies, the advantages and disadvantages that may occur are being discussed. The comparison has shown how the required measures differ due to significant differences in the cities character. In both Gothenburg and Malmö there is a motivation for sustainable city development despite the threat of a sea level rise.

Main title:Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå
Subtitle:en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö
Authors:Joos, Anna
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förhöjda havsnivåer, klimatanpassning, översvämningshantering, översvämmade städer, översvämning, stadsplanering, Göteborg, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 06:05
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics