Home About Browse Search
Svenska


Höglund, David Erik and Wärnelius, Albin, 2019. Förstagallringsbestånd i Sverige som är lämpliga för användning av småskotare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
769kB

Abstract

Att använda den mest lämpade skotaren på rätt typ av skogsmark bör vara något som eftersträvas i det svenska skogsbruket. Det för att på ett kostnadseffektivt sätt transportera ut virke ur skogen. Ett hållbart skogsbruk handlar mycket om att ta hänsyn till mark och miljö. Det gör valet av skotare extra viktigt. En viktig aspekt enligt skogsägare är att avverkningarna sker med hög kvalitet. Kvalitet är enligt skogsägarna att avverkningen genomförs skonsamt mot både mark och bestånd. Intresset för småskotare har ökat och skogsägare är beredda att betala mer för att få avverkningen genomförd med småskotare.

I studien undersöktes det vilka beståndsförutsättningar som är lämpliga för användningen av småskotare. Det undersöktes hur stor skogsmarksareal av denna typ det finns i Sverige. Detta genomfördes genom att applicera restriktioner på riksskogstaxeringens data på förstagallringsbestånd. Restriktionerna för förstagallringsbestånden togs fram genom efterforskning av tidigare studier. Det visade sig att det är lämpligt att använda en liten skotare i bestånd med ett skotningsavstånd under 100 meter, marklutning klass 1 – 2, ytstruktur klass 1 - 2, markfuktighet klass 4 – 5 och snödjup under 30 centimeter.

Resultatet från studien visar att ungefär 20 % av Sveriges förstagallringskogar har förutsättningar som är lämpliga för användningen av småskotare. Småskotare har bäst förutsättningar i södra Sverige där högst andel förstagallringsskog med lämpliga förutsättningar finns. Andra aspekter i södra Sverige som talar för användningen av småskotare är det mindre snödjupet och de korta vintrarna.

,

Using the most suitable forwarder on the right forestland is something that should always be pursued in the Swedish forestry. To be able to transport timber out of the forest as cost-efficient as possible. Sustainable forest silviculture is about taking into consideration of the land and environment. This makes the choice of forwarder extra important. An important aspect according to the forest owners is that the silviculture is done with high quality. Quality according to the forest owners is that silviculture is done in a gentle way to ensure damage is not done to the land or the remaining stock. Interest in small forwarders is something that has increased and forest owners are even willing to pay more to have the felling done with small forest forwarders.

In this study, it has been investigated which stands have the right conditions that are suitable for small forwarders. It has been investigated how mush forest land of this type there is in Sweden. This was done by applying restrictions on the national forest taxation data on first thinning forests. The restrictions for the first thinning forest were made by researching previous studies. This was a transport distance of 100 meters, ground leach 1-2, ground surface structure 1 - 2, soil moisture class 4 – 5 and a snow depth under 30 centimetres.

The results of the study show that about 20% of Sweden's first thinning forests have conditions that are favourable for the use of small forwarders. Small forwarders have the best conditions in southern Sweden where the highest proportion of first thinning forest with favourable conditions exists. Other aspects that favours the use of small forwarders in southern Sweden is the less snow depth and the short winters.

Main title:Förstagallringsbestånd i Sverige som är lämpliga för användning av småskotare
Authors:Höglund, David Erik and Wärnelius, Albin
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:12
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skotare, små skogsmaskiner, inventeringsdata, GYL, gallring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2021 10:36
Metadata Last Modified:19 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics