Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Daniel, 2019. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. Havs- och vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket) och Projekt 8-fjordar införde begränsningar i fisket 2010 för att skydda och få tillbaka de lokala bestånden av torskfisk i havsområdet innanför Orust och Tjörn, det så kallade 8-fjordarområdet. Fisket har varit hårt reglerat sen dess, men trots det återhämtar sig inte fiskebestånden. Det saknas vetenskaplig förklaring till varför bestånden av torskfiskar inte återhämtar sig, men de ökande populationerna av säl och skarv i Västerhavet föreslås emellanåt som en anledning. Sälpopulationen i Västerhavet har återhämtat sig från en tidigare låg nivå, orsakad av omfattande jakt och miljögifter, och antalet sälar befinner sig nu på en historiskt sett hög nivå. I 8-fjordarområdet har inga regelbundna inventeringar på sälar gjorts och hur många sälar som finns i området är idag okänt. För att ta reda på Hur mycket torsk som sälen egentligen äter i 8fjordar måste en uppskattning av antal sälar som befinner sig i området göras för att sedan kombineras med insamlade dietdata. Syftet med denna studie är att utvärdera metoden kameraövervakning med åtelkameror på två platser i 8-fjordarområdet där sälar brukar hålla till. I studien har ca 25 000 bilder analyserats. Det maximala antalet sälar som räknades under ett dygn på de två analyserade platserna var 39 stycken. Ifall fler platser skulle kunna hittas där sälar befinner sig regelbundet och i större antal (antal sälar > 10 på en bild) en bättre uppskattning göras och resultera i en mindre osäkerhet kring vilket antal sälar som lever innanför Orust fjordar. Vidare är placering av kameran en viktig del för att få bra bilder. Eftersom solen passerar i söder och risk för bländning uppstår periodvis då tidvattnet varierar bör kameran riktas mot nord, nordost eller nordväst. För att få bra överblick över sälarna är det bra att placera kameran så högt som möjligt.

,

In the late 1980’s there was a vast decrease of stocks of cod and other gadoid species on the west coast of Sweden due to overfishing. These fish stocks have not yet recovered. The National Board of Fisheries/Swedish Agency for Marine and Water Management and the 8-fjords initiative has since 2010 limited the fishing and introduced restricted rules in the fjords inside of Orust and Tjörn. The fishing of cod, pollack and haddock has been regulated since, but fish stocks have not recovered. Some scientists and fishermen consider a contributing factor to be the growing populations of harbor seals (Phoca vitulina) and great cormorants (Phalacrocorax carbo) in the area. The seal population has during the last decades varied due to diseases, but the trend has been increasing and the population has now recovered to a historically high level from previous low numbers. In order to understand the possible impact of seals on local fish stocks, an appreciation of the number of seals residing in the protected area was undertaken. Data from this study can later be combined with diet data to further investigate the consumption of cod. This essay aims to evaluate the method of using camera surveillance on two islands where harbour seals are known to haul out frequently. Approximately 25,000 images were analyzed. The maximum total number of seals counted in the same day but in two different areas was 39. However, if cameras were placed on additional islands where seals are known to reside (amount of seals > 10), the method of camera surveillance would be efficient to monitor the local abundance of seals in the area.

Main title:Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust
Subtitle:en metodutvärdering
Authors:Carlsson, Daniel
Supervisor:Lundström, Karl
Examiner:Östman, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:knubbsäl, Phoca Vitulina, 8-fjordar, EBFM, åtelkamera, time-lapse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10377
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2019 12:47
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page