Home About Browse Search
Svenska


Rehult, Jakob, 2019. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). A method study was carried out in Tornedalen, northernmost Sweden, which is a high-risk area for the attack of pine twisting rust.

The aim of the study was to investigate two different methods for how to decrease the spread of stump and root suckers from felled aspen. The methods examined were cutting high stumps and mechanical girdling of aspen in stands for final felling. A comparison was then made with sample plots where normal logging had taken place. The study comprised 24 parcels spread over two objects located in the northeastern part of Norrbotten County.

The result shows that girdling is an effective method for reducing the spread of aspen suckers after a final felling. Girdling resulted in an average of 61 percent fewer suckers than if the mature aspens were harvested traditionally. The difference between the area where normal clear cut was performed was clearly significant (p < 0.001). The method of girdling was fully comparable to leaving the aspens unaffected, which is known to give a low number of suckers. The method of leaving high stumps reduced the spread of suckers by 27 percent compared to a normal felling.

In conclusion, girdling of aspen is an effective method for limiting the spread of aspen suckers after clear cutting. The method is therefore recommended as a tool for reducing the attack of pine twisting rust on scots pine.

,

Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) drabbar relativt ofta unga tallplantor (Pinus sylvestris) och orsakar kvalitets- och tillväxtnedsättningar. Angreppen medför negativa ekonomiska konsekvenser för skogsbruket. Knäckesjukan värdväxlar med asp (Populus tremula). En metodstudie utfördes i Tornedalen som är ett högriskområde för angrepp av knäckesjuka.

Knäckesjukan värdväxlar framförallt med lågvuxet aspsly. Därför var studiens syfte att undersöka två olika metoder för hur man kan begränsa uppslaget av stubb- och rotskott från avverkade aspar. Metoderna som undersöktes var dels kapning till högstubbar och dels maskinell ringbarkning av asparna i slutavverkningen. Som kontroll lämnades samtliga aspar kvar opåverkade i slumpvis valda parceller. Jämförelse gjordes sedan med ytor där normal avverkning skett. Studien omfattade 24 parceller fördelat på två stycken objekt som ligger i Överkalix och Pajala kommuner i Norrbottens län. Inom varje parcell lades sex provytor ut slumpmässigt och där registrerades antal skott samt deras höjd.

Resultatet visar att ringbarkning är en effektiv metod för att reducera uppslaget av aspskott efter en slutavverkning. Ringbarkningen resulterade i medeltal i 61 procent färre skott än om asparna avverkades på traditionellt vis. Skillnaden mot ytor där normal avverkning hade utförts var klart signifikant (p < 0,001). Metoden med ringbarkning var fullt jämförbar med att lämna kvar asparna opåverkade vilket man sedan tidigare vet ger ett lågt antal skott. Metoden med att lämna högstubbar reducerade uppslaget av skott med 27 procent jämfört med en normal avverkning.

Slutsatsen av denna studie är att ringbarkning av aspar är en effektiv metod för att begränsa uppslaget av aspskott i kommande hyggesfas. Metoden kan därför rekommenderas som ett sätt att reducera angrepp av knäckesjuka på tall.

Main title:Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen
Authors:Rehult, Jakob
Supervisor:Hansson, Per and Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:1
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:rotskott, högstubbe, knäckesjuka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2019 11:35
Metadata Last Modified:23 Mar 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics