Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erik and Larsson, Eric, 2019. Capital investments in the presence of tenancy relations : a case study on farmers that lease land from institutional landowners. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The agricultural sector is one of the most important industries in Sweden. About 40% of Sweden's agricultural land is leased out, which means that leased farming is a significant part of Swedish agriculture. Since Sweden joined the EU in 1995, the prices of leasing land have almost doubled. This means that leasing farmers must organize and streamline their businesses to achieve similar results. Therefore, farmers must invest in their businesses.

Problems may arise between the landowner and the tenant farmer when the tenant wants to invest in the property that does not match the landowner's vision of the future or vice versa. In the long term, this can lead to lower profitability in the industry if a large part of Swedish agriculture is not optimally farmed.

This study aims to give the reader a greater understanding of tenant farmers, willingness, and opportunities to invest in their business. In the form of farm buildings or land improvement measures.
The study examines farmers that lease land institutional landowners. Moreover, the study examines how the relationship between the actors affects the decision-making process and what factors are crucial for a decision to be made.

In order to study this issue, a qualitative research method has been applied consisting of several case studies with tenant farmers and institutional landowners in the areas of Götalands Norra slättbygder (GNS) and Svealands slättbygder (SS). The interviews are semi-structured and based on thematic issues where origin comes from the literature review and are related to the theoretical synthesis. To create a contextual understanding of farming through tenancy and factors that affect the opportunities for investing in the business are identified.

Good relationships, trust, and communication are three factors that the study has found to have a major impact on the investment processes. The study also notes that the willingness of both farmers and institutions to invest is high, which facilitates the decision-making process. Furthermore, influencing factors on an investment are profitability, tenancy prices, family, friends, colleagues, and age of the tenant farmer

,

Jordbrukssektorn är en av de viktigaste industrierna i Sverige. Cirka 40 % av Sveriges jordbruksmarker utarrenderade, vilket innebär att arrendelantbruk är en signifikant del av det svenska jordbruket. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har priserna på att arrendera mark nästan fördubblats. Detta innebär att arrenderande lantbrukare måste organisera och effektivisera sina verksamheter för att nå liknande resultat som tidigare. Därför måste lantbrukarna investera i sina verksamheter.

Det kan uppstå problem mellan jordägaren och arrendatorn när arrendatorn vill genomföra en investering på fastigheten som inte matchar jordägarens vision av framtiden, eller tvärt om. Detta kan på sikt leda till lägre lönsamhet i branschen eftersom en stor del av det svenska jordbruket inte drivs optimalt.

Denna studie syftar till att tillgodose läsaren en större förståelse för arrenderande lantbrukares, som driver sin verksamhet via gårdsarrenden hos institutionella jordägare, vilja och möjligheter att investera i sin verksamhet. I form av ekonomibyggnader eller markförbättrande åtgärder. Samt att undersöka hur relationen mellan aktörerna påverkar beslutsprocessen och vilka faktorer som är avgörande för att ett beslut ska tas.

För att undersöka detta har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats bestående av flera fallstudier med arrenderande lantbrukare och institutionella jordägare i områdena Götalands norra slättbygder (GNS) och Svealands slättbygder (SS). Intervjuerna är semi-strukturerade och är baserade på tematiska frågor var ursprung kommer från litteraturgenomgången samt med anknytning till den teoretiska syntesen. Med målet att skapa en kontextuell förståelse för hur det är att driva sitt lantbruk via gårdsarrende och vilka faktorer som påverkar möjligheterna till att investera i verksamheten.

Goda relationer, tillförlitlighet och kommunikation är tre faktorer som studien har konstaterat har stor bidragande påverkan på hur investeringsprocesser kommer att se ut. Studien konstaterar även att viljan hos både lantbrukarna och intuitionerna till att investera är hög, vilket underlättar beslutsprocessen. Ytterligare påverkande faktorer för att en investering ska bli av är; lönsamheten, arrendepriserna, familj, vänner, kollegor och ålder på den arrenderande lantbrukaren.

Main title:Capital investments in the presence of tenancy relations
Subtitle:a case study on farmers that lease land from institutional landowners
Authors:Andersson, Erik and Larsson, Eric
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1210
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tenancy, investments, farmers, farming through tenancy, investments in tenancy, principal-agent, decision-making, bounded rationality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:27 Aug 2019 13:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics