Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items: 887.

A

Aasen, Hanna-Louise, 2021. Återupptagen persontrafik på Västerdalsbanan : en studie av järnvägens betydelse för mobilitet och en fossilfri framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abdul Aziz, Muhammad, 2021. Impact of light quality on leafy green vegetables. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Abeltina, Annija Mara, 2021. Dainas, nature, and interpretation : portraying nature-human relationships in Latvian folklore. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan, 2021. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Achuthan, Kumetra, 2021. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Aeria-Nordgren, Tabitha and Berg, Victoria, 2021. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Agelii, Saga, 2021. Gröna värden i vården : en uppsats om hälsofrämjande utomhusmiljöer i tid och rum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agrillo, Caroline and Jens Fölster, Jens Fölster, 2021. Framtidens vattenvård : en kvantifiering av internbelastningen av fosfor i Vansjön och Nordsjön i Norduppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Ahlberg, Emelie, 2021. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ahlberg, Fredrik, 2021. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ahlgren, Maya, 2021. Algal toxins in the Baltic blue mussel (Baltic Mytilus trossulus edulis) : spatiotemporal variations in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Aksén, Linn, 2021. Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska katter i hemmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Albinsson, Rebecka, 2021. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Alfredsson, Hanna, 2021. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Karin, 2021. Framtidens klimatneutrala bostäder : en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Algeborg, Molly, 2021. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ali, Ayesha, 2021. Mechanisms of biogenesis of novel RNA species associated with viral infections. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Ali, Mohammad Foteh, 2021. Endosperm-based postzygotic hybridization barriers in Arabidopsis and Capsella. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Alieva, Madina, 2021. The role of information and behavioral biases in consumer choice for climate friendly proteins. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alipourmazandarani, Faria, 2021. Water consumption of cats (Felis catus) : a literature-based project with some preliminary data from a pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Alkelin, Elsa, 2021. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Allard, Siri, 2021. Flexibla gaturum : ett gestaltningsförslag över en gatusträckning för en minskad skyfallsproblematik i Erikslustområdet, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allawi, Rawan and Ek Mitchell, Ida, 2021. Läplanteringars betydelse för jordbruket och biologisk mångfald : med fokus på uppbyggnad och artsammansättning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almqvist, Maria, 2021. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almén, Louise, 2021. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Alveblad, Christine, 2021. Okonventionella grovfodermedel som krisfoder till nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ancher, Julia, 2021. Metoder för att motverka värmestress hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Anderback, Toolie-Mina, 2021. Biowastes for Plant Production : a guide to plant biostimulants. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Amanda, 2021. Influence of garden structure and surrounding landscape on the presence of wildlife in Umeå. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Andersson, Anette, 2021. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anna, 2021. Perspectives on Sámi participation shaping a duty to consult : investigating problem representations and the opportunities to influence policy-making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2021. Järvens (Gulo gulo) användning av daglegor. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Andersson, Cecilia, 2021. The Nordic Keyhole : quantitative analysis of its use in productreformulation and development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Christoffer, 2021. Tingvalla : en ny-gammal entré till Söderåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Emelie, 2021. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Erika, 2021. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erika, 2021. Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19 : en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Isabelle, 2021. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Andersson, Jenny and Axelsson, Caroline, 2021. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Josefin, 2021. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Josephine and Ek, Lovisa, 2021. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Lina, 2021. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Linnéa and Karlsson, Isabelle, 2021. Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen? : kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Lisa, 2021. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Lovisa, 2021. Egen ull värmer bäst : en undersökning av organiseringen kring svensk ull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Olle, 2021. Performance of Swedish sustainable equity funds during Covid-19 : a comparative study on sustainable and conventional equity funds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Petra, 2021. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Richard and Thuresson, Jesper, 2021. Lantbrukets användning av strategiska verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Sandra, 2021. Landskapsarkitekten som kommunikatör : möjligheter och utmaningar med formgivning av miljöer som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sofia, 2021. Ekonomisk jämförelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Andersson, Sofia, 2021. Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden : en jämförande platsanalys av lekplatsutformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Waldemar and Backlund, Erik and Maier, Johan and Söderberg, Oskar and Traneus, Henrik and Yu, Qiancheng and Jatzkowski, Maximilian, 2021. Ödrift av sportfastigheter : I samarbete med Sportfastigheter AB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andrén, Karin and Kuylenstierna, Ebba, 2021. What about perennial grains? : structures towards a sustainable grain production in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Apelgren, Ida and Karlsson, Malin, 2021. Funktionsnedsättning inom ridsporten ur ridlärares perspektiv : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Appelberg, Emma, 2021. Vi ska inte träna på att stå ut : en pilotstudie av fyra hästars beteende och hjärtfrekvens under olika former av hästunderstödda insatser. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Arfwedson, Kimberly, 2021. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Arkhem, Joanna, 2021. Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Arkå, Malin, 2021. Anslagstid vid diagnostiska anestesier på bakbenshalta hästar : hur länge bör veterinären vänta innan nästa bedövning kan läggas?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Arnér, Jenny, 2021. Searching for a sensory vocabulary for Swedish vegetables : an exploratory study of the flavour and aroma characteristics of carrot, cabbage and onion. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Aronsson, Sven, 2021. Effekter av toppklippning på tallplantors rot- och skottillväxt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aschan, Ulrika, 2021. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Asp Tauni, Elinor, 2021. Fodertillskott med rovsvampen Duddingtonia flagrans (BioWorma®) som komplement till avmaskning hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Aspersand, Matilda, 2021. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Astafourova, Alexandra, 2021. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Athukorala, Wijesuriya Arachchige Anushka Priyangi, 2021. Determining Leptosphaeria species on Swedish oilseed rape and monitoring responses to Fusarium avenaceum and Fusarium graminearum in timothy populations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Augustinsson, Jacob and Gunnarsson, Gustav, 2021. Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel : användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Avinder, Amanda and Lek, Robin, 2021. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Axelsson, Lina and Enekvist, Klara, 2021. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Matilda, 2021. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Backman, Erik, 2021. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Baig, Mirza Muhammad Fahad, 2021. Adding meaning to medicine : taking subjective perspectives of medical doctors on medicine. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bakke, Rebekka Eugenie, 2021. Ko och kalv tillsammans : en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Balele, Fabian, 2021. Wildfire dynamics, local people’s fire use and underlying factors for wildfires at Liwale District in Southern Tanzania. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Barone, Michael, 2021. Olika trädsubstrats vattenhållande kapacitet och dräneringsförmåga : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Barrios Latorre, Alejandro, 2021. Assessment of the sustainability of the small-scale food production system in Guachetá, Colombia : opportunities for agroecological interventions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Barton, Karolina, 2021. Gut microbiota and its importance in the development of obesity and insulin resistance. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bauer, Katrin, 2021. The ethical price for dairy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Beck-Friis, Caroline and Linde, Vilhelm, 2021. Farmers management of fluctuating market prices for wheat and oilseeds : a case study of Swedish grain farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beckman, Josefine and Granath, Elisabeth, 2021. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bell, Olivia, 2021. The effects of eutrophication and browning on prey availability and performance of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Belly-le Guilloux, Léna, 2021. Understanding new expectations for democratic environmental governance : a policy analysis of an activist movement in the South-East of France. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Belsing, Axel, 2021. Swedish wheat in the changing climate : screening for stable spring wheat genotypes from 2017 and 2018 with focus on protein quality for bread-making. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Belwin, Viktoria, 2021. Plats för vattnet! : ett gestaltningsförslag av en mångfunktionell dagvattendamm i Linköpings Trädgårdsförening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bengtsson, Albin and Ronström, Viktor, 2021. Omgivningens påverkan på kalvens hälsa : hur kalven påverkas av dess miljö och inhysning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bengtsson, DenaMarie, 2021. The broiler production systems of Sweden and the United States : a comparison of the processing systems andhealth and welfare programs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berg, Arvid, 2021. Det urbana sjukhuset och den postindustriella staden : drivkrafter och argument bakom en rumslig integration av nya sjukhusområdet i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Karin, 2021. Bio-CCS från biogasanläggningar : Modellering av distributionssystem för CO2. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bergacker, Jorieke, 2021. Improving working conditions at farm level : the role for food retailer Ahold Delhaize. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergeling, Emma, 2021. The business of business is the common good : not-for-profit business and the transition to a sustainable society. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergengrip, Hugo, 2021. Effekterna av mer utbildning om djur i grundskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bergkvist, Elvira, 2021. Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglind, Maja, 2021. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergljung, Johan and Pedersen, Flemming, 2021. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Josefine, 2021. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Paulina, 2021. Genetic background of temperament traits in standardbred trotters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Berglund, Rebecka and Wallén, Cornelia, 2021. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bergman, Frida, 2021. Effekter av topikal lokalanestetika : EMLA® hos get. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Bergman, Märta, 2021. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergqvist, Sanna, 2021. Long-term effects of cropping system on red clover proportion and crude protein concentration in mixed leys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Bergsten, Hedvig, 2021. Nyckeln till fibrer : texturbildning i växtbaserade köttanaloger. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergstrand, Julia and Overlaet, Nathalie, 2021. Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa : en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bergström, Erika and Hadian, Neda, 2021. Inneliggande hundar och katter med kramper : övervakning och vård på intensivvårdsavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea, 2021. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berndt, Carolin Veronika, 2021. Behavioural Responses of Ungulates to Sound Systems : can simulated risk influence behaviour?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bernro, Mikaela, 2021. Defining sustainability in Swedish forest policy : a WPR-analysis of problem representations in the Forest Inquiry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bertills, Mathilda, 2021. Who calls the African Wild Dog? : de novo SNP discovery and genotyping in the Lycaon pictus. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bertne, Elina, 2021. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Birgestrand Jönsson, Amanda, 2021. Problembeteenden : ett problem för hästen eller för oss?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Biro, Andrea and Svensson, Emma, 2021. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bjarnestig, Hanna, 2021. Effekt av sederande läkemedel på hästars smärtansikte. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Björk, Elin and Ronsten, Ellen, 2021. Övervikt hos hund : betydelsen av kommunikation med hundägare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Björk Ericsson, Hedda, 2021. Hur gruppstorlek påverkar tillväxt hos hussyrsan (Acheta domesticus). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björklund, Elin and Skjödt, Carolina, 2021. Var ligger hopphästens högsta punkt i språngkurvan?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Björklund, Emelie and Lindh, Pernilla, 2021. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blom, Fanny and Danielsson, Sandra, 2021. Motivational factors and values of : a study of Swedish producers in local food nodes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blom, Ylva, 2021. Risk för smittspridning av kvarka från hästens närmiljö : går det med hjälp av vattenprov att identifiera förekomst av tysta smittbärare?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Blomberg, Hugo, 2021. Impact of management intensity on the plant diversity and soil carbon of grasslands in different agro-climatic regions of Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Blomfeldt, Jonna, 2021. Tillfällig oas : temporär landskapsarkitektur på platser i väntan på exploatering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomkvist, Sofie and Rådberg, Lovisa, 2021. Hur mår ridskolehästen? : bedömning med ett välfärdsprotokoll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Blomstrand, Hanna, 2021. Metoder för växtkomposition : en redogörelse av komponenter och metoder bakom skapandet av perennrabatter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Boesten, Ida, 2021. Neutrality: a cornerstone of facilitation practice? : analysing the use of neutrality within facilitation of sustainability dialogue through identity construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bonander, Malkolm and Israelsson, Viktor, 2021. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borderie, Loriène, 2021. Sustainable innovations in horticultural production systems : evaluating the decision-making process of the adoption of new practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Bordes, Ida and Lindell, Mikaela, 2021. Hållbar användning av marksten i utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borg, Sofia and Broman, Markus and Clarstedt, Philip and Eide, Madeleine and Lernstål, Ellinor and Lundqvist, Oskar and Udd, Emilia and Viklander, Alex, 2021. Fossilfri reservkraftanläggning i Håbo : en jämförande systemstudie av fossilfri reservkraft till pumpstation för spillvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Borgström, Maria Birgitta, 2021. Liksidighet hos häst och ryttare : en experimentell studie med sadeltrycksmätare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Borén, Erik and Gillsjö, Olle, 2021. Dagvattenhantering som katalysator för urbana ekosystemtjänster : ett gestaltningsförslag för Timboholmsparken i Skövde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bottari, Federico, 2021. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Botvidsson, Viktor, 2021. Between the lines : a policy analysis of the European Green Deal and its portrayal of rural areas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brattlund Hellgren, Rebecka, 2021. Sow and piglet behaviour and weight: implications of different ages of weaning : a study within Swedish piglet production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bremer, Edith, 2021. All scales matter : effects on the landscape-, stand-, substrate- and temporal scale on occurrence of two deadwood living microlichens. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Bright, Danielah and Vinbo, Linda, 2021. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodd Olknuts, Amanda, 2021. Utåtagerande beteenden vid hundmöten : hundägares upplevelser, träningsmetoder och relation till hunden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bruhn, Kajsa, 2021. Effects of weaning and two separation strategies on cow-calf pairs kept together in an automatic milking system until calves were four months old. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Budiwarman, Caroline, 2021. Instagram and sustainability : how Instagram users make sense of their engagement within the sustainability context on the platform. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Burgman, Paula and Lindblad, Lisa, 2021. Hälsofrämjande gångstråk i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Burvall, Sofie, 2021. Sociala beteenden och rangordning mellan renkalvar i hägn (Rangifer tarandus tarandus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Burén, Maria, 2021. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bylén, Beatrice, 2021. Vinst och förlust : en fylogenetisk studie av kloroperoxidas-liknande enzym hos jästsvampar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bäckström, Elin, 2021. Disease outbreaks and poorer body condition in salmon (Salmo salar L.) in rivers of northern Sweden : possible spatial shifts in spawning site distribution. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

C

Camiolo, Sara, 2021. Long-term phosphorus trends in Swedish rivers and streams : widespread and persistent nutrient decline. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Capitão, Maria, 2021. ROS dynamics during haustoria formation in Phtheirospermum japonicum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Carlander, Jenny, 2021. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Carlsson, Chasmine, 2021. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Niklas, 2021. Regnbäddar med svampkultur : en utvärdering av möjligheten att applicera svampkultur i regnbäddar för dess förmåga att bryta ner föroreningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Sandra, 2021. Aroma components of long ripened cheese and their origin, variation and contribution to flavour : with focus on propionic acid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carlström, Emma, 2021. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlén, Vide, 2021. Från trafikled till stadsstråk : en utvärdering av Råbyvägen i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Casén, Kira, 2021. SLC39A13 : förekomst av mutationer med potentiell effekt på prestationsegenskaper hos SWB. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2021. Can ambient temperature patterns predict fireweed phenology?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chaudhary, Tanmayee Anil, 2021. Canine stress responses : a study on the impact of petting on behaviour, saliva cortisol and heart rate of dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Chibwe, Bwalya, 2021. The road and landscape features affecting the occurrence of ungulate-vehicle hotspots in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (S) > Dept. of Ecology

Chibwe, Esnart Emma Bwalya, 2021. Sexually segregated habitat selection in Daubenton’s bat Myotis daubentonii. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chidiac, Nicole and Olsson, Malin, 2021. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Christenson, Linnéa, 2021. To be a chick mother : variation in maternal care and its effect on chick behavioural development. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christiansson, Oliver, 2021. Framtidens bränslemix i Härnösand : en jämförelse av HEMAB:s potentiella bränslemixar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Clausen, Hanna, 2021. Multifunktionella möjligheter för matlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahl, Petter, 2021. Improving sawmill scheduling through Industry 4.0 : a CASE study at VIDA AB. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Dahl Wallin, Sofi and Garefelt, Emelie, 2021. Kan skogsgödsling effektiviseras med hjälp av SLU Markfuktighetskarta?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlberg, Mathilda and Nyman, Linnea, 2021. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlberg, Tore, 2021. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Dahlbäck, Felix, 2021. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlgren, Agnes and Östlin, Wilma, 2021. Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Dahlgren, Ellen, 2021. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahlin, Anna, 2021. Swedish substrates suited for circular production of the edible gourmet mushroom maitake. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlqvist, Amanda, 2021. Välfärden hos hemlösa hundägare och deras hundar : effekterna av samhällsnormer på hemlösa ägare och deras hundars välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Daverkosen, Laerke and Holzknecht, Alena, 2021. Relating the impacts of regenerative farming practices to soil health and carbon sequestration on Gotland, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

De Carlo, Lotta Allegra, 2021. Sense and nonsense of localized food systems : a case study of food manufacturing in Leipzig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

De Dios Oliver, Silvia Elisa, 2021. A comprehensive study in graft compatibility and its molecular basis in Solanaceae. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Deander, Johan, 2021. Individuella skillnader i hägnutnyttjande och solande hos strålsköldpaddor som hålls i grupp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Deb, Chinmoy Kanti, 2021. Inhibiting enzymatic ureolysis in human urine with magnesium oxide : a pre-step to semicentralized alkaline urine dehydration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dehghannejad, Mohammadreza, 2021. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Delin, Emily, 2021. Management and site conditions drive carbon dynamics of Forest understory vegetation. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Deutschmann, Joel, 2021. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dobak Andersson, Fredrik, 2021. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dooha, Mikael Sasha, 2021. Modelling the impacts of organic matter quality on soil carbon turnover and storage : continued testing of a novel dual-pore model against data collected from a long-term study site in Offer, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Dooley, Montagu James, 2021. The benefits and detriments of non-native plants in urban environments. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Douhan Sundahl, Anna, 2021. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Drettner, Elsa, 2021. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa, 2021. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dzemedzionaite, Vaida, 2021. The effect of gut microbiota and insecticide resistance on host plant preferences and voracity of the cotton fly, Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

E

Ebbestad, Marie, 2021. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Edvardson, Moa, 2021. Tränarrollen i ridsporten : kompetensbehov och utbildningsgång. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ek, Petra and Skotte, Amanda, 2021. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekberg, Anna and Eriksson, Emma, 2021. Jämställdhetsarbetet på skogsmästarprogrammet : en kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekblad, Daniel and Lundgren, Oskar, 2021. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eke-Göransson, Fredrika, 2021. Nästa generations lantbrukare : hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ekholm, Anna, 2021. Biosfär in progress : Vombsjösänkans väg mot biosfärområdestatus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekholm Bailes, Jenny, 2021. Arbetet med att gynna vilda pollinatörer i Sverige : strategier och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklind, Kajsa, 2021. Arbetsväxling i skogsmaskinlag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekroth, Filippa, 2021. Towards (re)generative agriculture : an analysis of farms and gardens on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ekström, Veronica and Pettersson, Sanna, 2021. Förändringar i morfologiska mått och hullbedömningsparametrar i relation till faktisk kroppsvikt hos EMS-hästar under behandling med en SGLT2-hämmare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ekvall, Lovisa, 2021. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Stina and Jonsson, Filippa, 2021. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ellesjö, Emmy and Jagenheim, Moa, 2021. Tandresorption hos hund : en enkätstudie om kunskapen hos svenska hundägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Elmström Friberg, Cornelia and Jakobsson Jansson, Emma, 2021. Nudging av hållbara investeringar : en kvalitativ fallstudie där relationen mellan nudging och legitimitet undersöks. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Elzein, Musadag Mohamed Salah Eldin, 2021. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Emriksson, Stina, 2021. Short-term effects of early social experiences on reactions to unfamiliar pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Enenkelová, Lea, 2021. Effects of melatonin and Single Layer Centrifugation on cryosurvival of ram semen samples. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Engel, Laura Anuschka Xenia, 2021. “The garden is a place of connection to nature and life” : the implications of urban green community projects and place attachment to individuals and society. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engerström, Elin, 2021. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Enmarc, Lucas, 2021. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erici, Joachim, 2021. Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska hundar i hemmiljö : en prospektiv enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ericson, Matilda, 2021. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ericsson, David, 2021. Subclinical mastitis in water buffalo (Bubalus bubalis) in Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ericsson, Hedda, 2021. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ericsson, Lisa, 2021. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Adam, 2021. Water quality and organic matter linkages in waters draining arable fields. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Eriksson, Axel, 2021. Mapping the seroprevalence of influenza D virus in Swedish dairy herds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Eriksson, Daniel, 2021. The risk of handling poultry meat with Campylobacter jejuni from the consumer's perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Ellen, 2021. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellica, 2021. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Pelle, 2021. Digital spårbarhet av virke i skogsbruket : möjligheter och begränsningar för geofence i försörjningskedjan. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Per, 2021. Wood procurement using harvest measurment : for improved management of forest operations. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Rebecka, 2021. Riskidentifiering inom virkesterminaler : ett arbete som innefattar risker för timmer- och flisbilschaufförer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Robin, 2021. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Theodor, 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Eriksson, Viktor, 2021. Cooperatives at a crossroads : trajectories of agricultural cooperatives in Ukraine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Filippa, 2021. Personality, Movement, andInfection in a Wild Population of Bank Voles (Myodes glareolus). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Erkkilä, Marika, 2021. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ersbring, Louise, 2021. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Escobar Jaramillo, Diana Lucia, 2021. The impact of rainwater harvesting and fertilizer micro-dosing on farm and household sustainability in rural Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Espegren Lindeberg, Johanna, 2021. Revingefältet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fabian, Alexandra, 2021. Framtidens krav möter Sigurd Lewerentz kyrkogårdsarkitektur : ett gestaltningsförslag för smyckningsplatserna vid minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fabo, Karl-Johan, 2021. Screening of early root growth characteristics in seedlings of Nordic spring barley : utilization of hydroponics and GWAS for identification of QTLs and candidate genes for root traits. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding

Fagerlind, Matilda and Vasara-Hammare, Johanna, 2021. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Fakhro, Ismail, 2021. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Falk, David, 2021. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Falk Eliasson, Isak, 2021. Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farschchi, Alina, 2021. Freeman goes green : stakeholder participation and applied Stakeholder Theory in corporate sustainability strategies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellstedt, Tone and Galbraith, Thomas Hill Anderson, 2021. The role of business models for technology innovation : a case study on Power-to-Gas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Flyrin, Alicia and Hägglund, Felicia, 2021. Träning av varmblodiga travhästar : en kartläggning hos fem svenska travtränare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Folke, Thea, 2021. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Follinger, Linnéa and Rathjen, Minna, 2021. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Forsberg, Camilla and Myrén, Ida, 2021. Faktorer som påverkar hoppryttarens val av betsel till sin häst. First cycle, G1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forslund, Elin, 2021. Dietary fibres and dairy products : How does it affect the development of cancer and diabetes type 2. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fredriksson Bratthäll, Disa, 2021. Miljöetik & landskapsarkitektur : teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie, 2021. Value creation through cluster network in the Swedish food sector : case study of four food companies operating in a cluster network. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fridlund, Julia, 2021. Hur svenskt djurskydd framställs i lantbruksmedia. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Friedrich, Christopher, 2021. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Frisk Brunzell, Annie, 2021. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fritz, Diana, 2021. Living against the grain of society : the practice of voluntary simplicity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frohm, Johanna, 2021. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fröberg Niklasson, Gabriella, 2021. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well-being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Gabrielsson, Nellie and Jonsson, Sanna, 2021. Rådgivning och behandling av innekissande katter inklusive användandet av psykofarmaka : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gallisai, Francesca, 2021. A pandemic revealing another : Colombian indigenous women in the national COVID-19 discourse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gashema, Christian, 2021. Blockchain and certification for more sustainable coffee Production : how can blockchain complement the sustainability certifications. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gazeev, Sergey, 2021. Treatment methods of long bone fractures in equines : comparing Swedish and foreign experience. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gebeyehu, Samrawit Tsehay, 2021. Genetic mapping on local Swedish chicken breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2021. Markexploatering och förtätning : trender och traditioner inom svensk bostadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghirardello, Giulia, 2021. The nuclear role of ATG8 autophagy proteins during plant virus infection. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Gilberg, Karin, 2021. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hästar i Sverige : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Gisle, Alexander Peter Raymond, 2021. Staying ahead of the Svenssons? : the effect of local income inequality on ownership of status cars: Evidence from Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Goldhahn, Hedvig, 2021. Family farm and financial asset : external land ownership and family agriculture on the Swedish Plains. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gollisch, Leonie, 2021. Can directed policy increase plant-based consumption in place of meat, to reduce GHG releases? : the case of minced products in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gouw, Luisa Carolien, 2021. Enhancing rose seed germination : investigating embryo viability,seed morphology and germination behaviour in roses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Graf, Lukas, 2021. Non-naivety in a long-lived ungulate : learning effects of shooting moose calves?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Granlund, Frida Michelle, 2021. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gransten, Nathalie, 2021. Den växande staden blir mindre grön : en studie om kvarteret Persikan, Södermalm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grape, Cajsa, 2021. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Green, Pauline, 2021. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gripsborn, Johanna, 2021. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Grundh, Ida, 2021. Bullerreducerande metoder för exponerade boendemiljöer nära bilvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grånemo, Maria, 2021. “I stand here, and I won’t move” : women in forestry in northern Sweden during the 20th century. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Grönvall, Engla, 2021. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grünewald, Anna and Nitsing, Saga, 2021. Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst : en enkätstudie om bett. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Guillen, Jenny and Svalin, Stina, 2021. Djuromvårdnad inom anestesi i olika länder : en jämförelse av utbildning, ansvar och arbetsuppgifter för djursjukskötare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Guimarães Gabriel, Amanda, 2021. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gullberg, Hanna, 2021. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Linn, 2021. TopCow, ett nytt IT- system för lantbrukare : en utvärdering och analys av ett likriktat IT- system. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gunnars, Therese, 2021. Discursive limitations and opportunities in environmental media communication : a critical discourse analysis of the Preemraff Lysekil debate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Maria, 2021. What’s on the menu in a crisis : nutritional consequences in the population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunzov, Filip and Wildebac, Niklas, 2021. Djursjukskötarens roll vid en EKG-undersökning : vad bör djursjukskötaren kunna om EKG. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gustafsson, Anna and Mickelsson, Mathilda, 2021. Hur kommunicerar ett av Sveriges större skogsföretag sitt CSR-arbete? : en fallstudie av Holmens CSR-arbete och kommunikation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gustafsson, Gulli, 2021. Konsumenters inställning till ett slopat beteskrav : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gustafsson, Linnéa, 2021. Effect of sweeteners on acrylamide formation in extruded breakfast cereals. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson, Sara, 2021. Filmmakers’ interpretation of environmental science fiction : an exploration of how movies can be used for change making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Guðmundsdóttir, Anna Kristín, 2021. Attractive rural living : a future vision for Hjalteyri village in North Iceland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gårdman, Viktor, 2021. Vägar som barriärer för marklevande rovskalbaggar (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) : kan motorvägar hindra spridning av arter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

H

Habibi, Elnaz, 2021. Reningseffekten av fosfor och kväve i regnbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hadgu, Semhal Mehari, 2021. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagen, Johanna, 2021. Odlingsåtgärders påverkan på arbuskulär mykorrhiza hos Vitis vinifera L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hagerman Borgström, Jesper, 2021. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2021. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamberg, Malin, 2021. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hamlén, Peter, 2021. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hampl, Anton, 2021. Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hane, Sofia, 2021. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hannus, Simon, 2021. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Hansen, Ida, 2021. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hansen, Tina, 2021. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hansson, Anna and Agace, Hanna, 2021. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Charlotte and Ståtenhag, Jonatan, 2021. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Harlin, Sara and Westbom, Sara, 2021. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hartman, David, 2021. Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen : en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hartmann, Antonia, 2021. Greenhouse gas emissions from compacted peat soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hassler, Hillevi, 2021. Harvning som beteshygienisk åtgärd : ett komplement till avmaskning för att minska mängden infektiösa cyathostominaelarver på bete?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedenskog, Anna, 2021. Komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt under 5 kg : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hedlund, Mia, 2021. Bearbetning av digitala röntgenbilder : en enkätstudie i hur olika bearbetningar påverkar bedömningen av knäledsröntgen på hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hedlund Salenstedt, Emelie, 2021. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hedman, Sofie and Pettersson, Hanna, 2021. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Other

Heithausen, Sarah, 2021. Friends with benefits? - Does gut microbiota of Spodoptera littoralis affect insecticide resistance and are there any costs of insecticide resistance development?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hellersteth, Sophia, 2021. Fysisk aktivitet och träning utomhus för hjärtinfarktpatienter : framtidens hjärtrehabilitering?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hellman, Isa, 2021. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellmann, Jacqueline, 2021. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellström, Malin, 2021. Effect of grains on satiety in dogs : investigated using a behavioural approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hellwer, Matilda, 2021. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Elisabet, 2021. Insects raised on food waste : a new source of feed and food?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hermansson, Ellika, 2021. Ett riktigt hästarbete : skogsarbete med häst i sydvästra Sverige, förr, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hermansson, Moa and Sundström, Anna, 2021. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hernblom, Clara and Häggberg, Emma, 2021. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Herngren, Linnea and Ågren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hidén Rudander, Sara, 2021. Effekter av emotionell stress på ansiktsuttryck av smärta hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hija Uhlås, Asya, 2021. Communicating waste sorting with newly-arrived immigrants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hildén, Patrik, 2021. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hillberg, Kajsa, 2021. Bokashi : köksavfallshantering utan växthusgaser?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hilmersson, Albin, 2021. Etablering av ett sederingsprotokoll för optisk koherenstomografi (OCT) på hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hjalmarsson, Sara, 2021. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjelm, Anna, 2021. One land, two rights : a study on the conflict between forestry and reindeer herding from an environmental justice perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjertén, Stina and Tham, Tove, 2021. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjorth, Emma, 2021. Genetisk bakgrund till ärftlig retinal degeneration hos lagotto romagnolo. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hjärtnäs, Matilda, 2021. Mellanrummen mellan rummen : från ett rum till ett annat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hoegberg, Chelsea and Olsson, Amanda, 2021. Deligate’s role and impact in the food system : a case study of a Swedish company’s multifaceted approach to tackle avoidable food waste in the retail sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hogrell, Felicia, 2021. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg Andersson, Knut, 2021. Viktiga sjukdomar på spenat i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Holmqvist, Alva, 2021. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Måns, 2021. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmström, Anni, 2021. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmsved, Stina and Lundgren Bladh, Isabelle, 2021. POP-OUT : en gestaltning av ett utomhuskontor för gröna offentliga rum i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Homes, Wiebke, 2021. Quantifying the state of the coral reef ecosystem in relation to biophysical benthic and pelagic indicators and biological drivers of change in the Saba National Marine Park, Dutch Caribbean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hult Broman, Ellinor and Yousef, Teresa, 2021. Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs : ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman Skogsmyr, Millicent, 2021. I TID OCH OTID : om dynamiska processer inom landskapsarkitektur & visualisering av tid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hurtig, Adam and Åkersten, Jacob, 2021. Värdering av bolagsmark : Företag och värderares syn på olika värderingsmetoder. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hussen, Mahamoud Hussein, 2021. Walking the tight rope of local conservation practices : the challenge of both preserving wildlife and increasing human well-being simultaneously. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häberle, Zoé Marina, 2021. Elektroniska övervakningssystem inom fiskeri : jämförelse mellan två olika kamerasystem och observatör ombord inom småskaligt fiske. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Hägg, Malin, 2021. Användningen av pro- och prebiotika till häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hästdahl, Erica, 2021. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hågård Brown, Maximilian, 2021. Values of quality in ‘natural’ wine production : the study of ‘natural’ wine in Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Högberg Jeborn, Jennifer, 2021. COVID-19 in cats : prevalence of antibodies in cats in Sweden, concern among owners and development of COVID-19 SIA as the analytical method. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Höglund, David Erik, 2021. Undersökning av behovet av en förenklad skogsbruksplan för små skogsägare. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Höglund, Elsa, 2021. Promenadens landskap : en promenadstudie med ett miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Höglund, Julia, 2021. Omvårdnad av katter med kronisk njursjukdom (CKD) : en översikt om prevalens, behandlingsåtgärder och möjligheten att förbättra dessa katters livskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Höglund, Lotta, 2021. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höglund Rehn, Linnea and Thorén, Hanna, 2021. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Höjerslev, Monica, 2021. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Höxter, Simon Tobias, 2021. Milk from minor dairy species : Composition, processing and microbial aspects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

I

Iakovlieva, Maryna, 2021. Food waste in bakeries- quantities, causes and treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ilao Åström, Sheryl, 2021. A two-stage ditch – a source or sinks of nutrients and sediment : evaluation of sediment loss and inundation frequency. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Imteaz, Ahmed, 2021. Follow up on food waste quantification in Swedish public catering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ingelgård, Alexandra, 2021. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelsbo, Linnea, 2021. Searching for the greater Capricorn beetle : a methodological review of training dogs for a conservational purpose. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Isabelle, Adjani, 2021. The legitimacy of precision livestock farming : in conversation with the Swedish research community. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Joakim, 2021. Conservation Management in Riparian Zones : a follow up of the Nissan water management agreement. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Isaksson, Josefin, 2021. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isberg, David, 2021. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Isimemen-Wealth, Felix, 2021. Lake Vättern Fish: From the Water to the Consumers : ecosystem-based fisheries management assessment, fish & fish products distribution channels of lake Vättern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Islam, Kazi, 2021. Effects of warming on leaf : root carbon and nitrogen exchange of an ericaceous dwarf shrub. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Islam, Md Ariful, 2021. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Sumiya, 2021. Design and uses of green areas in urban environments on the basis of evaluations of people’s experience : a study of Hammarby sjöstad, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin, 2021. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jabłońska, Agnieszka, 2021. Uncovering climate and human signals in near-millennium annual fire chronology for Norrbotten county, Northern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jacobsson, Amanda, 2021. Factors impacting dairy cows milk production during hot summers : investigating the impact of the heat wave 2018on 30 Swedish dairy farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jakobsson, Lovisa, 2021. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakobsson, Torbjörn and Hultén, Gustav Sven, 2021. Attityder kring föryngring hos privata skogsägare i Mellansverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jalilvand Forslund, Hanna and Öster, Vera Celia, 2021. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jankus, Tomas, 2021. Immigrant entrepreneurship : the case of Lithuanian immigrant entrepreneursin rural East of England. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Ida, 2021. Den skotska vildkatten (Felis silvestris silvestris) : sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos två individer på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Malin, 2021. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Natascha, 2021. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jarnvall, Wilhelm, 2021. Prosperity and security? : a study of resilience in Handelsbanken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jennolf, Ebba, 2021. Small animal veterinarians’ communication with pet owners from av Motivational Interviewing (MI) perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jernbäcker, Stina K., 2021. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jettel, Emma, 2021. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansen, Henrik, 2021. The role of diseases in mass mortality of wood lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Anna, 2021. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Cecilia, 2021. En analys av vildrenars, fårs och kronhjorts nyttjande av saltstensplatser på norska fjäll i relation till avmagringssjuka (CWD). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Daniel, 2021. Stadsodlingar som social rörelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Fredrik, 2021. Från kvantitet till kvalitet, men vad är det? : en undersökning av hur begreppet kvalitet används när grönytor exploateras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Frida and Samoila, Cora-Elena, 2021. Syrgasburar i djursjukvården : en jämförande studie av två syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Hanna, 2021. Att flytta och bevara en stad : kulturvärdens hantering i flytten av Kiruna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Ida, 2021. Flower visitors in flower strips : which flower species are the most attractive?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Jennifer, 2021. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Jessica, 2021. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Kajsa, 2021. Domestic cats’ effect on urban wildlife : using citizen science and camera traps. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Karolina, 2021. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Lina, 2021. Daggmaskar : hur påverkas de av jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Lisa, 2021. Gestaltning för friluftsliv året runt : ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Magnus, 2021. Vindkraft till havs : energiinjektion till landbaserad landsbygd?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Malin and Köhne, Ilse, 2021. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Johansson, Mattias, 2021. Vilka faktorer påverkar avelsarbetet med snöleoparder i europeiska djurparker?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Rebecca and Torstensson, Linn, 2021. Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact : food retail portfolio management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Safira, 2021. Perspektiv från tomterna utan fysisk avgränsning : hur påverkas individen och samhället – fallstudie från en tätort i Västerbotten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Siri, 2021. Uttrycksnivåer för interleukin-2 (IL-2)-mRNA och -protein hos Nova Scotia duck tolling retriever. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Teresa, 2021. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Tove, 2021. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Vilma, 2021. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, William, 2021. Dokumentation av pallaskattens (Otocolobus manul) ungvårdnadsperiod. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johnson, Elin and Lundgren, Josefine, 2021. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johnsson, Axel, 2021. Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johnsson, Johan, 2021. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johnte, Wilma, 2021. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonasson, Elin and Magnusson Björk, Axel, 2021. Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering? : en kvantitativ enkätstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jonsson, Amanda, 2021. Tarmmikrobiotan hos häst på vallfoderbaserade foderstater. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Frida, 2021. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Marit, 2021. Estetikens betydelse för en hållbar stadsutveckling: : en analys av nationella mål och riktlinjer gällande stadens offentliga rum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joschko, Lilly, 2021. Do nature lovers recover better from nature-based therapy? : focusing on connectedness to nature and mental well-being in nature-based therapy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin, 2021. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jubel, Elvira, 2021. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jungergård, Fredrik and Hultin, Arvid, 2021. Skördarförarnas arbetssituation i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jädernäs, Jennika and Tjernberg, Erika, 2021. Blågröngrå system i kallt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Anna, 2021. Health-promoting dense urban spaces? : people’s perception of public squares in Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jönsson, Jonatan, 2021. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Linnéa and Pettersson, Amanda, 2021. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jützeler, Matilda, 2021. Evaluation of bee-vectored Aureobasidium pullulans for biocontrol of grey mould in strawberry. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

K

Kajander, Elin, 2021. Kallbadande och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2021. Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering? : en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karestrand, Ida, 2021. Lokala engagemang och samverkan med offentlig planering : om en landsbygd i förändring. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlborg, Emil, 2021. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsen, Tobias, 2021. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Alice, 2021. Hydrogen storage on islands : the possibility for Gotland and Åland to become self-sufficient with renewable electricity and energy storage in form of hydrogen. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Karlsson, Annie, 2021. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlsson, Cassandra, 2021. Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2021. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Lisa, 2021. Fire shed light : a narrative analysis of how media framed the 2018 wildfires in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Lukas and Ansin, Henrik, 2021. Hur EU-stödet påverkar beslutsfattande : en fallstudie på svenska mjölkföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Karlström, Marta, 2021. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzén, Niklas, 2021. Promenadvänliga miljöer för ett aktivt stadsliv : en undersökning av möjligheterna för bebyggelsens placering och övergripande utformning inom Cirkus Lorensberg i centrala Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karm Togo, Lina, 2021. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kassab, Zeinab, 2021. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kativu, Saymore Ngonidzashe, 2021. ‘Our own law is making us beggars’ : understanding the marginal experiences of governed, mine-side communities in Mutoko district, Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Katter, Sofie-Marie, 2021. A case study of the CSR communication strategies in the Nordic coffee industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kettner, Vojtech, 2021. Thematic landscape master plan : climate-resilient, permeable, and culturally informed landscape master plan for Hostivice municipality, Czechia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khandaker, Hafiza, 2021. The resilience of the food supply chain to pandemic COVID-19 : a case study on the impacts of the novel Corona in the grain industry of Swedish food supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kibebew, Kidus, 2021. Aesthetic appreciation of landscapes contributing for national identity : case of Ethiopian landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kibria, Khairul, 2021. Lipid content and profile of Rhodotorula toruloides during fermentation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kinhult, Lovisa, 2021. Hematologiska parametrar : hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kirchhoff, Leah, 2021. Impact of vegetation mycorrhizal type on fungal community composition in arctic tundra. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Kirsanova, Santa, 2021. Nature and human health : principles for providing healing and restorative environment around healthcare settings. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kjellström, Clara, 2021. Population structure of Puccinia graminis, the cause of stem rust on wheat, barley, and rye in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Klaus, Anita, 2021. To fill the gap : drivers and barriers to mitigate the discrepancy between intentions and actual food waste behaviour in private households of environmentally-conscious consumers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kling, Stina, 2021. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Klippel, Filippa and Axelsson, Amelie, 2021. Utvärdering av pulsoximeterprob med reflektansteknik på hund och katt under anestesi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Klofsten, Oscar, 2021. A bank’s strategical positioning within the Green Sector for an increased customer satisfaction : a segmented kano analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Knaebel, Karl, 2021. Multi-scale topography assessment for site-specific drought management in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Knobel, Magdalena, 2021. Bridging the gap between food production and consumption : how alternative food networks forage the Berlin Foodscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Knutsson, Nina, 2021. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Koiry, Subrata, 2021. How ecological protection approaches affect the total factor productivity change in cropland production in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Krantz, Isabella, 2021. Pyometra hos tikar : hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kreber, Daniela, 2021. A revised narrative of the Baltic Sea in Sweden : a phenomenological reflection on the multifaceted human-sea interrelations and communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kristensen, Kristina, 2021. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kristoffersson, Ella, 2021. Socialt hållbar och rättvis stadsplanering : visioner i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kronberg, Marika, 2021. Självorganiserande matnätverk : producenters perspektiv på REKO-ringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kronlund, Cornelia and Hellberg, Johanna, 2021. Luftig sårläkning : en studie om en ny typ av sårförband. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kullberg, Julia, 2021. Vassle: sammansättning, process och användningsområden : en jämförelse av söt, salt, och sur vassle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kumambetova, Nina, 2021. Understanding of eco-shaming phenomena in Kazakhstan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuper, Esther, 2021. A molecular analysis of the interaction between the biocontrol fungus Clonostachys rosea and the cereal pathogen F. graminearum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kvarnbäck, Elias, 2021. Impact of Physical Object on Scaring of geese : with an agroecological approach towards the issue of geese as a pest in agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kyrö, Agnes, 2021. Torget som en demokratisk plats : ett gestaltningsförslag för Rosendalstorg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kämpe, Henrik, 2021. Privata skogsägares syn på skogsvård. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

L

Laallam, Amina, 2021. Fullkornsintag bland barn och unga : analys av data från Livsmedelsverkets matundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lahtivuori, Malin, 2021. Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Landgren, Frida, 2021. Hur djurskyddshandläggare upplever och påverkas av medias rapportering av djurskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Landström, Isak, 2021. Future management of Laisriver Brown trout : what life history and enhancement strategy should be prioritized?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Claes, 2021. Ömsom möjlighet, ömsom hinder : en kvalitativ studie av de utmaningar skånska jordbrukare möter i sin vardag för ett lönsamt företagande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Emma, 2021. Relation between αs1-casein, proteolytic activity and composition of milk from Swedish goats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Gustav, 2021. System concept for small-scale biological methanation using electrolysis and trickle bed reactor : with the aim of upgrading biogas to vehicle fuel quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Larsson, Jakob, 2021. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Johan, 2021. Changes in the oak (Quercus robur) population in Dalby Söderskog national park 2011–2020 : stem size distribution, spatial distributions, vitality and mortality. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Larsson, Lina, 2021. Perceptions of eco-labelling among the Swedish food sector : a Q-study to identify challenges and incentives among food processors, retailers, and label organisations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Larsson, Linnéa, 2021. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larsson, Matilda, 2021. Performance of dairy cows fed grass-clover silage or biorefined silage pulp of grass-clover silage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Sofia, 2021. Hundens sökförmåga efter lantbrukets invasiva ogräs : en etikettsökning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Tilde and Nilsson, Elisabet, 2021. Sinperiodens inverkan på nästkommande laktation : hur vanliga produktionssjukdomar kan förbyggas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lau, Angus, 2021. Semen quality of the Bernese Mountain Dogs in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lawrence, Connor, 2021. Blue light as a decontaminant for E. coli O157:H7 : a new safety hurdle for food processing. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Leclercq, Anna, 2021. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and the effect on apoptosis in early porcine embryo development in vitro. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Leemans, Clémentine, 2021. How do stand composition and cervid densities influence the forest floor vegetation in a multi-cervid species context?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lehtmets, Johanna, 2021. Participatory environmental governance in Estonia : public participation professionals´ understandings and practices of participatory process design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Leicht, Kathrin, 2021. Remediation of an arsenic-contaminated anoxic aquifer in hjältevad with zerovalent iron : assessment and modelling of sorption strength and solubility of arsenic. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lejon Flodin, Emelie, 2021. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lejonklou Hägg, Emelie, 2021. Market opportunities for local producers in Swedish Supermarkets. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lennartsson, Andreas and Reuterdahl Svedberg, Elsa, 2021. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lennartsson, Sara, 2021. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Levin, Ingrid, 2021. Underväxtens påverkan på stubbhöjd och skador i förstagallring : the effect of undergrowth on stump height and damages in first thinning. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lidell, Viktoria, 2021. Antropogena effekter på sötvattenlevande tiofotade kräftdjur : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lilja, Johanna, 2021. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Liljegren, Simon, 2021. Utvärdering och förslag på hur ett bostadsområdes lekmiljö kan främja barns utveckling och lärande : en platsanalys baserad på forskning om barns lek och utifrån Barnkonventionens riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela, 2021. Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lind, Jenny, 2021. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Amanda, 2021. Hur förvärvar ledare inom lantbruket sina ledarskapsfärdigheter? : en intervjustudie med individer i ledande befattningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindberg, Camilla, 2021. Markanvändning och kolbalans : beräkning av nettoutsläpp av koldioxid för SLU:s markanvändning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lindberg, Lisa, 2021. Trait variation in Lodgepole Pine : do populations differ in traits depending on if they are invasive or in their home range?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lindeberg, Rut, 2021. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindehag Oja, Beatrice, 2021. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lindell, Ronja, 2021. Providing live black soldier fly (Hermetia illucens) larvae to laying hens (Gallus gallus domesticus) using three different methods : effects on foraging behaviour and production parameters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindelöf, Linnea, 2021. Spatiotemporal change of stream and wetland features over 140 years in an agricultural catchment in southern Sweden : an assessment of historical maps in GIS. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lindemark, Sophia, 2021. Kartläggning av utbrott av bovint respiratoriskt syncytialt virus i svenska nötkreatursbesättningar under 2020. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lindgren, Gustav and Reppen, Nils Rasmus, 2021. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindholm, Desirée, 2021. Inventering av sjukdomsförekomst hos snöleoparder (Panthera uncia) i europeiska djurparker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindholm, Jenny, 2021. Kliniska tecken och prognos hos storpudlar med binjurebarksinsufficiens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lindlöf Äikäs, Sandra Sofia, 2021. Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lindqvist, Klara, 2021. Peasant autonomy : seed-saving practices of maize in rural Jalisco, Mexico. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Rebecka, 2021. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindroos, Malin Sofia, 2021. Mental rehabilitering av medicinskt friska hästar : kunskapsnivåer och praktiska handlingssätt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindskog, Josefin and Ekberg, Linn, 2021. Att raka eller inte raka : en jämförelse av förekomsten av bakterier före och efter rakning inför venös blodprovstagning på hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lindström, Elisabeth, 2021. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindén, Elin, 2021. Cropping systems with leys : analysis of a long-term experiment in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Liszke, Ida and Eriksson Gröndahl, Ellen, 2021. En jämförande studie mellan en örontermometer och en rektaltermometer för temperaturmätning hos katt på klinik. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Litsmark, Emma, 2021. Exploateringen av Mekongfloden : en litteraturstudie om vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle i Mekongregionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Littmann, Nina, 2021. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lizell, Arvid, 2021. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungdahl, Alice and Sanner, Olivia, 2021. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljungström, Simon, 2021. Med blicken framåt : en omgestaltning av Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lodnert, Denice, 2021. Evaluating the behavioural response of moose (Alces alces) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lopez Ruiz, Manuel, 2021. Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Los, Diona, 2021. Merging healthcare and rural landscape development : emotional participatory mapping of places as starting point for healthy rural communities and future of the landscape. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Losman Nädele, Klara, 2021. Storsjöstråket : ett gestaltningsförslag för mötet mellan sjö och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lovén, Sofia, 2021. Trichinella spp. in Eurasian beaver (Castor fiber) in Sweden and Norway : a pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lukic, Robin, 2021. Seaweed as a future food : a nutritional perspective with focus on seaweed aquaculture in Scandinavia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Luna Santa-María, Jaime Ramón, 2021. Diversity patterns and composition of wild bee communities (Hymenoptera: Anthophila) in Swedish boreal forests under different management regimes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lund, Eric, 2021. Öppna grönytor i staden : en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund Nyberg, Freja and Torkelsson, Cornelia, 2021. Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lundberg, Hanna, 2021. Högstadieelevers erfarenhet och kunskap om jordbruk : en studie gjord bland elever i Värmland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundgren, Johan, 2021. Kastration av hingst ur ett fältmässigt svenskt perspektiv : metoder, eftervård och komplikationer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lundh Berg, Matilda, 2021. Vad händer när landskapsarkitekten skissar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundholm, Agnes and Johansson, Emelie, 2021. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lundkvist, Martina, 2021. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lundqvist, Hilma and Gellwar Madsen, Isabelle, 2021. Djurägares kunskaper om hållning av sällskapskaniner : en svensk enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundström, Anna, 2021. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundén, Lovisa, 2021. Med placering i hörnet : en studie om servicepunkter och governance. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lust, Alva, 2021. Omplacering av katt i Sverige : via Blocket.se. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lycke, Ellen and Nyberg, Julia, 2021. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lynander, Ella, 2021. Olika oorganiska kvävekällors effekt på blåbärsplantors tillväxt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lyth, Maj, 2021. En studie av ruderatmarker : hur planeringsprocessen lägger grund för utvecklingen av grönvärden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lärka, Julia and Palmqvist, Linda, 2021. Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lönnberg, Elin, 2021. Är ekologiska marker värdefulla?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Löwenborg, Adam and Rohlwin, Simon, 2021. Sveriges marginella jordbruksmarker - en potentiell klimatresurs : vilka förändringar krävs för bättre utnyttjande?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Löwenhielm, Gustav, 2021. Alternativ användning av skogsmark vid Forssjöområdet : ekonomiska konsekvenser vid olika skötselalternativ. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Löwgren, Minerva, 2021. Spinal fusion in pigs by use of a ceramic material : an experimental study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lööf Green, John, 2021. Micro-districts, a landscape architecture perspective : the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Mackegård, Ida Elisabeth, 2021. A hopeful study of hop : agronomic performance historically cultivated hop varieties grown in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Mafra Fortuna, Gabriela, 2021. Evaluation of the impact of mitochondrial variation in the estimation of breeding values for dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Magnusson, Camilla and Mikkonen Lundahl, Susanna, 2021. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Magnusson, Moa, 2021. Betydelsen av hundunderstödd undervisning vid problematisk skolfrånvaro samt tjänstehundarnas välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Malkki, Marielle, 2021. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Karl, 2021. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Malmberg Persson, Hanna and Pölkkö, Tommi, 2021. Den geriatriske kattens näringsbehov : vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Malmgren, Anna, 2021. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Malmqvist, Erika and Åkesson, Mikaela, 2021. Målkonflikter vid implementering av klimatdrivna affärsstrategier : en fallstudie av Uppsalahems klimatdrivna affärsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Manolakos, Daphne Anna, 2021. Enhancing menstrual hygiene management (MHM) in refugee camps in Greece : an intersectional perspective on “leaving no one behind” in water, sanitation and hygiene (WASH) programmes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mantzaris, Martha, 2021. Vilda tulpaner i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maringelli, Ludwig, 2021. Belysning samt ljussättning av broar och tunnlar i urban miljö : en studie med fokus på trygghet, funktion, estetik och teknik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marklund, Ida and Staf, Emma, 2021. Postanestetiska komplikationer hos hund efter hemgång uppmärksammade av djurägaren : hur upplever djurägare kommunikationen med kliniken vid uppkomna komplikationer?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Markusson, Helena, 2021. Total bacterial count as an attribute for raw milk quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Mathiasson, Kent Anders, 2021. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

May Genfeldt, Emma, 2021. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Mayr, Lisa and Wejlemark, Sunniva, 2021. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Medici, Riccardo, 2021. Carbon footprint label impacts on consumers’ online food orders: : a field experiment in an Italian restaurant. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Melkersson, Isabella and Christensson, Camilla, 2021. En produktionsjämförelse mellan Hyssnametoden och SLU:s försöksytor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mellström, Caroline and Roth, Lovisa, 2021. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mertens De Vry, Amber, 2021. De novo SNP Discovery in the Spotted Hyena (Crocuta crocuta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michaelsson, Adrian and Svensson, Edward, 2021. Differences in risk-adjusted return between conventional and sustainable funds : a study of the swedish fund market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Michelsen, Sofie, 2021. Internbelastningsrisk från våtmarkssediment. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Moe, Essie, 2021. Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism : olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mohamed, Liban, 2021. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mojtabaei, Sharareh, 2021. Conceptual design models for social values of urban forests [in Sundsvall]. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moldvik, Alice, 2021. Välbefinnande i Sturefors Slottspark : en miljöpsykologisk analys av en trädgårdsanläggning i 1700-talsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Molin, Alexander, 2021. Utveckling i kompetensöverföring mellan etablerade och nyanställda skogliga rådgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Monell, Josefine, 2021. Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Morgan, Kimberly, 2021. Förvildade medicinalväxter i svensk natur : en sammanfattning av sju olika arter som kan nyttjas i medicinskt syfte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Morén, Sara, 2021. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Muganza, Jean Claude, 2021. Assessment of food losses and waste along organic pasta value chain and related greenhouse gas emissions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Mukakalisa, Christella, 2021. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mutabazi, Gryson, 2021. Investigation of aerobic stability in extruded silages. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mwende Muthoka, Cecilia, 2021. Landscape factors influencing habitat and crop selection by wild boar in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Möller, Anton, 2021. The power in Cooperation : a study of Cards, Vietnam and the EU. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möller, Nathalie, 2021. Functional properties of legumes important for food applications : a study of pea, fava bean, and soy protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

N

Nabukalu, Maria Mwebaza, 2021. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nagarajan, Neerajaa, 2021. The role of agricultural drainage in controlling the effectiveness of two-stage ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Neldeborn, Emma, 2021. Personalens förhållnings- och arbetssätt vid Hästunderstödda Insatser (HUI). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Porträtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Emma, 2021. Euthanizing single or pairs of sick, injured or weak piglets with nitrogen foam : effects on animal welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nilsson, Emmy, 2021. Den hårdgjorda villaträdgården : en gråzon i dagens stadsplanering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida, 2021. Social hållbarhet som mål i stadsutvecklingen : medborgardeltagande roll i att uppnå det. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Gustaf, 2021. Riparian buffer zones widths, windthrows and recruitment of dead wood : A study of headwaters in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nilsson, Johanna, 2021. Hållbarhetsförbättringar i värdekedjan : en fallstudie på kraftvärmeverket ENA Energi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nilsson, Linus, 2021. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Viktor, 2021. The occurrence of antibiotic resistant bacteria in Swedish dairy products – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nilzén, Oscar, 2021. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nisses, Evelina and Frising Jangefelt, Johanna, 2021. Perifera venkatetrar : hur vanligt är det med komplikationer och vilka är de förekommande komplikationerna?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Norberg, Hanna, 2021. Att navigera och memorera urbana landskap : mental karta av Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda, 2021. Mindre träd för mindre trädgårdar : vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordenström, Lisa and Hägg, Louise, 2021. Sårvård vid öppen sårläkning hos hund : en litteratur- och enkätstudie om sårrengöring, förband och lokalt applicerbara sårvårdsprodukter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nordfeldt, Olivia, 2021. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Nordgren, Lisette, 2021. Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nordlander, Josefine, 2021. Genetic diversity within Swedish national heritage cultivars of gooseberry, Ribes uva-crispa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nordqvist, Kate, 2021. The use of temporary enrichment by laboratory rats (Rattus norvegicus) : does different types of temporary enrichment effect the behaviours of laboratory rats?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nordström, Jon, 2021. En märr som hette Mor : de sista härjedalska hästkörarnas berättelser från tiden innan skogsbrukets mekanisering. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Norling, Johanna, 2021. Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Norrgren, Anna and Andersson, Matilda, 2021. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nygårds, Nanette, 2021. Trygg inne eller fri ute? : Ägares uppfattningar om kattens beteendebehov som inne- respektive utekatt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nylander, Gustav, 2021. Efficiency of chemical and mechanical plant protection on sites without mechanical site preparation in Scania. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nyman Svensson, Lisa, 2021. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyström, Sara, 2021. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nyström, Sofia, 2021. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nåbo, Edvin, 2021. Damaged starch and dietary fibre content in Swedish wheat flour : PLS-modelling to predict baking volume. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

O

Oellig, Lisa, 2021. Sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer : en enkätstudie om svenska veterinärers kunskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ogden, Mathilda, 2021. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olofsson, Jenny, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Ellen, 2021. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Olsson, Emelie, 2021. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Hannah, 2021. AMH i serum och seminalplasma hos hund : association till spermakvalitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Olsson, Julia, 2021. Nilsemyrens våtmark i Strömstad : ett gestaltningsförslag med fokus på estetiska och sociala värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Mikael and Sparrevik, Gustaf, 2021. Commercial forestland investments : a comparative analysis of ownership objectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, Tora, 2021. Slänter i trädgården : problem och potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson Louhelainen, Johan, 2021. Märkning av rundvirke : informationsöverföring, mätningstillfällen och märkningsmetodik i virkesflödet från skog till industri. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Olterman Arvidsson, Olof, 2021. Förstärkt naturupplevelse : designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Opdenbosch, Harold, 2021. Farmers' willingness to adopt silvopasture practices : investigating compensation claims using a contingent valuation approach among Swedish cattle producers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Oskar, Anna, 2021. Spatial variation in GHG emissions from drained organic forest soils : implications for Swedish UNFCCC reporting. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Osorio Gallardo, Tzayhri, 2021. Assessing the benefits from joining the International beef cattle genetic evaluation (Interbeef) at SLU’s Interbull Centre : Estonia as a case study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ott, Susan, 2021. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Otterström, Aron and Stagell, Ruben, 2021. Trygghet i relation till planeringens gränser : en vertikal kvalitativ studie av att planera för trygghet utifrån statlig, regional och kommunal planeringsnivå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Palmer, Karl and Linde, Carl, 2021. Beslut och beteende vid terminshandel : en fallstudie på växtodlande lantbrukare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Palmqvist, Jennifer, 2021. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Panchal, Ditsa, 2021. Describing patterns of mastitis indicators during a clinical mastitis episode. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Pedersen, Hanna and Göransson, Isabelle, 2021. Urbana experimentella bostadsprojekts potential för hållbar stadsutveckling : en fallstudie av Greenhouse, Brf Viva och Kvarteret Backåkra 2. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pehrsson, Johan, 2021. Planeringsstöd för kartläggning av lämpliga placeringar för blågröngrå system : metodutveckling och fallstudieapplicering av en rumslig flerkriteriebaserad beslutsanalys. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peitz, Charlotte, 2021. The natural pest control potential of different landscapes : mapping the ecosystem service in three regions of Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Perander, Sonja, 2021. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pershagen, Karin, 2021. Vitality of Sycamore maple (Acer pseudoplatanus) in southwest Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Persson, Fredrik, 2021. Consumers perception of genetically modified horticultural food : an interview study. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Jacob and Kihlander, Robert, 2021. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jenny, 2021. Platsidentitet och ekosystemtjänster i kyrkogårdsförvaltning : en analys utifrån några exempel på Svedala kyrkogård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Martin, 2021. The forest planning process among medium-sized forest owners : description of the group and how they adapt the traditional planning hierarchy. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Persson, Matilda and Thedin, Linda, 2021. Mångfald på höga höjder : biologisk mångfald och brandskydd på semi-intensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Ossian and Frank, Gustav, 2021. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Patrik, 2021. Klumprotsjuka i höstraps - utvärdering av resistenta sorter i fältförsök OS7-25. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda, 2021. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson Holm, Vera, 2021. Gröna markanvisningar : en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Adam, 2021. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Pettersson, Alexander, 2021. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Ida and Bovin, Per, 2021. Skogen på högstadiet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Lovisa, 2021. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Malin, 2021. Parkens betydelse under covid-19 pandemin : hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Sandra, 2021. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pettersson, Sandra, 2021. Challenges to commercial urban agriculture : a qualitative study with actors involved in the urban agriculture scene of Malmö, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pettersson, Sennah, 2021. Hur påverkar suggans beteende vid digivning smågrisarnas tillväxt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pietsch, Klara, 2021. Ambiguous environmental advertising : how brand advertising and consumers frame Rügenwalder Mühle’s products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pihlak, Joel, 2021. Thermally modified hybrid aspen : adding value to fast growing broadleaved species in Northern Europe. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Podieh, Kenza, 2021. “It’s like having three children when it comes to cooking with my husband”. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Prochno, Sina, 2021. A communicative constructionist perspective on corporate social responsibility : using software for understanding and attributing meaning to CSR. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Prosman, Annelien, 2021. The ethics of genome editing of animals. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pättiniemi, Annika, 2021. Health status in riding school horses : housed individual or in group housing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Pålsson, Hedda and Jonsson, Victor, 2021. Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling : hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Pålsson, John and Hammargren, Magnus, 2021. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pålsson Andersson, Sofie, 2021. Germination dynamics of soybean cultivars in relation to common spring germinating weeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pétursdóttir, Eyrún, 2021. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Q

Quach, Judy, 2021. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling : ur ett mikrobiologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

R

Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rahunen, Nadja and Thelander, Sofia, 2021. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ranvik, Carl-Johan, 2021. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rasmus, Linda Sofia, 2021. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ratcovich, Elin, 2021. Voluntary cow traffic in AMR : with or without teaser feed at milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ratin, Md, 2021. A place-making proposal for Karlholm strand based on a planning ethic, community development ideals and landscape aesthetics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rauf, Livia, 2021. Kan bonus-malus motiveras utifrån fördelningspolitiska aspekter på kommunnivå?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Reyes Estevez, Estefany, 2021. In vitro embryo rescue of interspecific hybrids of Lepidium. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Reyes Estevez, Estefany, 2021. Why coconut water is both a biostimulant and an anti-cancer agent. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Richardson, Leah Nyabungu, 2021. Transforming the Food System through Sustainable Gastronomy : how Chefs Engage with Food Democracy for System Change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ricozzi, Matteo Bruno, 2021. Wine, climate, and institutions : exploring the role of endogenous institutional change on climate resilience with agent-based modelling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Riegertzon, Mathilda, 2021. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rinaldo, Isabella, 2021. Påverkan av ryggens konformation på hjärtfrekvens och blodlaktat under arbete hos islandshäst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Rinaldo, Rasmus, 2021. Förvaltning av stadsnära naturreservat : en granskning av skötselplan för Årike Fyris naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ringström, Olle, 2021. The seasons are changing : a discourse analysis of the challenges facing actors working with climate change adaptation in Västernorrland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rocchio, Jeremy, 2021. Kan Campylobacter överföras via hönsägg?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Rogge, Finn, 2021. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rohdin, Alva and Ahlström, Mirjam Stephanie, 2021. Genusroller på diversifierade lantbruk : stereotypa roller på lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rombrant, Viktor, 2021. Lokalproducerade livsmedel och bygdegemenskap : en studie om hur kommuntjänstepersoner och lantbrukare i Vingåkers kommun förhåller sig till närproducerat och ekologisk produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rosell, Mårten, 2021. Power-to-Gas and zero-emission buses in Uppsala : challenges and Opportunities from a techno-economic perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rosenberg, Erik, 2021. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rostami, Marjan, 2021. Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values : a study of the south-eastern neighbourhood, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rostang, Olivier, 2021. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rozenbeek, Elsa, 2021. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rubensson, Tove, 2021. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ruist, Emilia, 2021. Det industrihistoriska arvet i stadsomvandlingsprocesser : exemplifierat med ett gestaltningsförslag för Göteborgs kexbageri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rutberg, Sofia, 2021. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydén Tomasson, Marie, 2021. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryttegård, Anders, 2021. Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rådberg, Gabriella, 2021. Research & innovation in the EU bioeconomy strategy : a useful solution or a political buzzword?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rågdahl, Peter, 2021. Hur anpassas slåttertidpunkten för att gynna en hög artrikedom av insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Råhlén, Ella, 2021. Survival of Campylobacter jejuni in frozen chicken breast fillet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rönnegård, Signe, 2021. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Saati, Natalie, 2021. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Saeed, Diana and Seijbold Dalla-Santa, Ebba, 2021. Insect feed for future : perceived pros and cons of insects as feed inSwedish conditions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sahle, Karolina, 2021. The role of fruit and yeast volatiles in mating and oviposition of the invasive fly Drosophila suzukii. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sahlin, Leo, 2021. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlin, Sara, 2021. Fenotypisk karaktärisering av 375 brakycefala hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Saijyothi, Nathalie, 2021. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Salestam, Melinda, 2021. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Saloniemi, Elin, 2021. Tänk utanför boxen : en undersökning om hur tävlingshästar inom travsporten hålls, samt travhästhållares attityder till grupphållen lösdrift och investering i mekaniserade lösdriftssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Samir Ismail, Dina, 2021. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline, 2021. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Valdemar, 2021. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Samuelsson Propst, Signe, 2021. Bioekonomin och den biologiska mångfalden : de regionala skogsstrategiernas vägval mellan monetära värden och artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandberg, Petra, 2021. Djuretik i det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandberg Vilén, Felicia, 2021. Kalejdoskopiska mötesplatser : en undersökning av Kimstad tätorts communities och sociala knutpunkter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelin, Eric, 2021. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandström, Arvid, 2021. Effects of active and passive conservation on forest structure and bird diversity in Färna Ecopark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sayn, Alina, 2021. The effect of forestry and cervid densities on annual growth of ericaceous shrub species. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Schacherl, Tim, 2021. Evaluating drought impacts on ecosystem water use efficiency of three different boreal forest sites. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Schlätel, Mareen, 2021. Protection of cultural heritage in forestry : a case study in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sedin Åkerlund, Tula, 2021. Vad driver hunddjur till att leva i flock? : med fokus på jakt, reproduktion och antipredation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sellin, Jessica, 2021. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic sludge digestion at Hammarby Sjöstadsverk MBR pilot plant for wastewater treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Semb, Rebecca, 2021. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Shankarkumar, Advaith Chakravarthy, 2021. Assessment of the impact of the Black Coffee Twig Borer, Xylosandrus compactus infestation in Ugandan small-scale coffee gardens, and the potential of its suppression through repellence in conjunction with push-pull technology. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Shigei, Makoto, 2021. Multi-module biochar filter for on-site wastewater treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sivars, Vilma, 2021. Resan till en ridlärare med bra självkänsla och självförtroende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sjöberg, Claes and Kårhammer, Jens, 2021. Strukturkalkens inverkan på jordmotstånd : analys av mätningar på det horisontella och vertikala motståndet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjöblom, Agnes, 2021. γ-aminobutyric acid Rich Foods : methods for production and the effects of intake. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjölin, Nina, 2021. Låt de äldre få vara med : en undersökning för att inkludera de äldre vid stadens sociala utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjölund, Alice and Tornberg, Tyra, 2021. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjölund, Amanda, 2021. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjölund Söderlind, Jennie, 2021. Vilka kriterier är viktiga för växtval på skolgårdar i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Skillö, Li, 2021. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skoglund, Jonna Linnéa, 2021. Gender related differences in rabbit meat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sköld, Carl and Stenberg, Markus, 2021. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Slinn, Giovanni, 2021. A discrete choice experiment on consumer preferences for tofu characteristics in Germany, Italy and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Soer, Annebel, 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on the use of urban green spaces by international youth in Bonn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sohlberg, Lisa, 2021. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Soler Kinnerbäck, Karl, 2021. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre

Sone Dy, Sanae, 2021. The hot and cold cow : a stochastic production frontier analysis of the effect of temperature and income diversification in Swedish dairy farms.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Spanier, Claudia, 2021. The effect of fuel taxation on consumers purchases : A case study on the Swedish demand for cars driven by fossil fuels. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Spirén Lindberg, Erik, 2021. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Steffensen, Sandra, 2021. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Steinwall, Alexandra, 2021. Communication strategies in a value-related crisis : case study of Oatly. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Stelstra, Roberto Enrico, 2021. Implementation of native tree species in Rwandan forest plantations : recommendations for a sustainable sector. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stenfeldt, Klara Signe, 2021. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stenmo, Catharina, 2021. Att leva tills vi dör : ett salutogent och holistiskt perspektiv på utemiljöns användning och betydelse inom palliativ vård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stensson, Lisa, 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Sterner, Britta, 2021. Woodland key habitats for functional forest landscape green infrastructure in the Swedish mountain region. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Stigsson Rigné, Louise and Wilhelmsson, Johanna, 2021. Ökad biologisk mångfald i staden genom spillytor? : en studie om spillytors potential som gröna korridorer i Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stjernström Cronberg, Andrea, 2021. Stationsparkers möjlighet att positivt påverka hälsan : med Ängelholms Järnvägspark som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stolpe, Madeleine, 2021. Climate impact of hydrogen as fuel for the heavy road transportation : A time-dependent life cycle methodology based assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Stopek, Olivia Margareta, 2021. “Nature Gives and Nature Takes” : a case study on the experience of farming with a changing water resource. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strandberg, Julia, 2021. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Strandberg, Ludvig, 2021. Arbetsgivares syn på nyutbildade maskinförares yrkeskunnande. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Strandh, Amanda, 2021. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strandqvist, Emma and Olson, Tove, 2021. Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur : en studie av Konstens väg, Övertorneå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strid, Bella, 2021. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Strömgren, My, 2021. Nötkreaturs betningsbeteende på bränt och på obränt naturbete. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Strömvall, Elna, 2021. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömvall Nyberg, Therése, 2021. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stålhandske, Isa, 2021. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålnacke, Elias, 2021. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sugali, Balaji Naik, 2021. Amount and distribution of coarse woody debris in Dalby Söderskog national park. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundholm, Assar, 2021. Baking volume of wheat flour : assessment of novel analyses and parameters in prediction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sundkvist, Elsa, 2021. The role of PECTATE LYASE-LIKE genes in xylem development and vascular regeneration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Sundström, Jacob, 2021. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sundström, Sara, 2021. Utfodra hundar och katter med kött- eller växtbaserat foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Suslina, Anastasiia, 2021. Sealing the fate of arctic marine mammals : challenges and opportunities of non-legislative international organisations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svantesson, Emelie, 2021. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svendsen, Hedda, 2021. Hur påverkar företableringssubstrat rot- och skottillväxt? : en jämförande studie av företablering av träd i torv, pimpsten och pimpsten med biokol. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svenningsson, Eva-Fanny and Håkansson, Johanna, 2021. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Svensson, Elin and Vennerholm, Linn, 2021. Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svensson, Frida, 2021. Bevattningsvattnets kvalitet i orkidéodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Frida, 2021. Investigating possibilities of a Swedish fossil free agricultural sector by 2030 : associations between investment support for the adoption of renewable energy practises in the Rural Development Programme and the use of biofuel in the agricultural sector.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svensson, Gunilla, 2021. Gångbar stad? : en fallstudie om Göteborgs Stads fotgängarprioritering – från strategi till planeringspraktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Isak, 2021. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin i Sverige : intervjustudie om svenska klinikers rutiner gällande anestesi, analgesi och kirurgiskt ingrepp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svensson, Julia, 2021. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Svensson, Mia-Maria, 2021. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Svensson, Nils, 2021. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Ofir, 2021. Evaluation of filter and extraction kits for eDNA-based quantification of Northern pike density. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Svensson, Rebecka, 2021. Development of northern pike (Esox lucius) populations in the Baltic Sea, and potential effects of grey seal (Halichoerus grypus) predation. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Svensson, Torben, 2021. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Syrén, Kristin, 2021. Vanliga komplikationer efter hingstkastration på betäckt funikel. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Södergren, Nina, 2021. Belysning i det urbana landskapet : vilka värden och aspekter inkluderas vid ljussättningen av våra städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderlund, Martin, 2021. Att skapa mervärde i en produktlinjeutvidgning. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

söderberg, julia, 2021. Hållbarhetsaspekter i svenska livsmedelsmärkningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

T

Tallberg, Jonna and Rydén, Maja, 2021. Barns perspektiv på ridlekis : en kvalitativ intervjustudie genom fokusgrupper med yngre barn. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Tanaka, Ayano, 2021. Interactions between plant pathogens and their implications for crop protection. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Tanse, Karolina, 2021. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Taylor, Sofie, 2021. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tenje Persson, Cecilia, 2021. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thalin, Therese, 2021. Bats as hosts of zoonotic pathogens : potential conflicts between nature conservation and public health. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Thelin, Hanna, 2021. Elstimulering av lammslaktkroppar med avseende på köttkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Thidell, Åsa, 2021. Rädda Kvillebäcken : möjligheter att rena och fördröja dagvatten. Dagvattenstrategi med syfte att skapa en renare recipient.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thomasson, Marc and Bergbohm, Kristofer, 2021. Skillnaden på alternativen för att säkra upp vatten för framtiden genom en lagringsdamm : en undersökning på Gotland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Thorngren, Madeleine, 2021. Komjölkens sammansättning vid mastit - under och efter avslutad antibiotikabehandling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

Thorstensson, Måns, 2021. Hållbara alternativ på substrat i blåbärsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thörning, Rebecca, 2021. Exploring the phenomenon of the Slow Flower Movement : in a Swedish context. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Tibbling Lingwall, Emma, 2021. Estetikens avgörande roll i skapandet av inkluderande miljöer : ett programförslag gällande funktionsanpassning av Spånga by med fokus på platsens estetiska kulturvärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tiderman Häll, Amanda and Lennefors, Veronica, 2021. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tietz, Veronika, 2021. An ecosystem for alternative food networks in Uppsala : With social innovation towards food democracy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tiilikainen, Hanna, 2021. Variations in the CCR5-gene and its effect on CAE, in goat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Tillgren, Beatrice, 2021. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Toft Möllerberg, Martin, 2021. Urbana ängar – skötsel, anläggning och problematik : en litteraturstudie av urbana grönytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Toni, Michaela, 2021. Effect of seminal plasma on the acrosome status of cryopreserved stallion spermatozoa. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Tromp, Malou, 2021. How to reduce food waste in public catering units? : a case study at twelve school canteens in Sala municipality, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tryggvesson, Ellinor and Persson, Elin, 2021. Trichoderma spp. i substrat och kompost : ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tsingos, Kristina, 2021. Populationen av frilevande och herrelösa hundar i Europa, bakgrund och lämpliga åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tufvesson, Carina, 2021. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tuveri, Giulia, 2021. A digital tool for sustainable business : application in the food and beverage retail. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tuvikene, Mari, 2021. Growth and management of Silver birch and Hybrid aspen in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Tysklind, Linnea, 2021. Maskinell plantering med Plantma X : terrängegenskapernas påverkan på planteringsmaskinens planteringsresultat. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Törn, Nina Evelina, 2021. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

U

Ulinder, Martina, 2021. Den artrika stadsparken : ekosystembaserad gestaltning med natur- och kulturlandskapet som förebild. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valleräng, Lisa, 2021. ICA - loket i lokal mat? : en kvalitativ intervjustudie om ICA-handlares handlingsutrymme och motivation för lokal matproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vanícek, Lukás, 2021. Beech provenance trail in Sweden : growth and timber quality evaluation. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Varekamp, Linda, 2021. Symbolic coping in Canada’s coal phaseout : applying social representations dynamics to communities in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vasudevan, Varsha, 2021. Functional role of the imprinted gene PEG2 in establishing hybridization barriers in Arabidopsis thaliana. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Velin, Markus, 2021. Factors determining agricultural damage from foraging ungulates : an experimental study using exclosures in oat- and grass fields. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Velling, Marc, 2021. A lynx in a sheep's pasture : environmental factors and hunting affecting lynx depredation on domestic sheep in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Vernersson, Emil, 2021. Digital konst för stadens väntrum : aktiviteten på Citytunnelns konstnärligt programmerade perronger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vestberg, Simon, 2021. Förutsättningar för att bevattna med bräckt vatten i Sverige : effekten på mark och växt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vesterholm, Victoria, 2021. Förekomst och kontroll av Toxocara vitulorum med ivermektin hos svenska bisonkalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Vestlund, Nils, 2021. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vigren, Sofia, 2021. Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Viita Adamsson, Gustaf, 2021. Stockholmslandskapets uterum : utomhusträning i den urbana staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Viker, Johanna, 2021. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Vinnå, Annika and Dahl, Sara, 2021. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

von Bergen, Elsa and Christiansen, Linus and Eriksson, Jonathan and Israelsson, Karin and Laurell, Algot and Nedstrand, Emma and Pettersson, Anton and Werre, Albin, 2021. Energieffektivisering av Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs torksystem : energy efficiency of Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs drying system. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

von Heideken, Filippa, 2021. Municipal construction strategies : the promotion of wooden multi-storey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

W

Wahlqvist Odenman, Gunnar and Nordgren Motsanos, Filip, 2021. Information asymmetry in mutual funds’ sustainability communication and its effects on sustainable development. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wahlsten, Agnes, 2021. Pulsed electric field treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wahlström, Johanna, 2021. Sketching in VR for landscape architects : exploring new possibilities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wahlström, Malin, 2021. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Waldemarsson, Lovisa, 2021. Klövhälsa hos svenska getter : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Walfridsson, Alexandra, 2021. Effekt av tid mellan avlivning och spermieextraktion : om spermiekvalitet hos tjurens bitestikelspermier. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wallander, Stina, 2021. Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet : kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wallin, Emil and Hofmann, Agnes, 2021. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wang, Wanqing, 2021. Transcriptional landscape of receptor : like cytoplasmic kinase genes during rice immunity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ward, Cecilia, 2021. Gråbo : biologi och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Watschka, Manuela, 2021. Phosphorus accumulation in a free water surface wetland discharging into the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Wegner, Claire Sydney, 2021. Lying behaviour of lactating dairy cows in a cow-calf contact system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Weiler Hagelin, Frida, 2021. Förekomst av muskuloskeletala yttringar i samband med binjurebarksinsufficiens : en retrospektiv fallstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Welander, Ludvig, 2021. Skötsel- och kostnadseffektiva mark- och växtmaterial för bostadsnära miljöer : ett gestaltningsprogram för Skanörsgårdens utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wendelius, Jennifer, 2021. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennborg, Oscar, 2021. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wennhage, Linnea, 2021. Klövviltsarters förhållningssätt till varandra vid utfodringsplatser : en studie av sex svenska arter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westberg Ekerljung, Frida, 2021. Stadsparken som gemensamt rum : så kan Örebro stadspark möta behov och önskemål från fler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Westman, Julia, 2021. Increasing fuel taxes as an identity threat : a case study of the social movement Bensinupproret 2.0. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wetterberg, Filippa, 2021. Djurskydd för hund och katt : en undersökning av hund- och kattägares syn på den svenska djurskyddslagstiftningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wetterholm, Daniel, 2021. Lagring av skogsflis med och utan täckning : substansförlusters påverkan av nederbörd och vind. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wharton, Fay, 2021. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wickström, Joel, 2021. Navigating the delivery of a service : a practice perspective on environmental consultants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wikars, Linnea, 2021. The effect of forage on piglets’ behavior in connection with weaning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wikström, Josefin, 2021. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wilén, Elin, 2021. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wingård, Karolina, 2021. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winkler, Cecilia, 2021. Cytokine production in equine peripheral blood mononuclear cells induced by SvSXP, a Strongylus vulgaris excretory/secretory protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Winnberg, Veronika, 2021. Anpassningsbara kycklingar : Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Witthuhn, Kajsa, 2021. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wolf, Katarina and Carlsson, Sara, 2021. Regelverkets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ intervjustudie kring mjölkföretagande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wolf, Sara, 2021. Övervikt och parodontit hos hund : en enkätundersökning kring hundägarens kunskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wu, Tien-Chi, 2021. Phytoremediation potential for poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) using various plant species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Wu, Yihan, 2021. Determining the cumulative energy demand and greenhouse gas emission of Swedish wheat flour : a life cycle analysis approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wysocka, Natalia Karolina, 2021. Using sniffer dogs for non-invasive detection of Heterobasidion root rot from scent stimuli derived from Norway spruce trees. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Wärnelius, Albin, 2021. Värdeförluster i skogsfastighetsmarknaden : hur det kan undvikas genom implementering av en individuell sälj-approach. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Y

Yang, Byeonguk, 2021. Variation in sow and piglet behaviour and welfare over time during a 5-week nursing period in individual loose housing pens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Z

Zabalgoitia, Sabrina Noël Reaume, 2021. Evaluating the potential of microplastics and natural organic matter for sorption of hydrophobic organic contaminants based on selected properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Zandelin, Philip, 2021. Virtual weather data for apple scab monitoring and management. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Zeiner, Niklas, 2021. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Zetterberg, Ebba, 2021. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Zibolka, Jana, 2021. Profitability of animal welfare : a German pig fattening business participating in the German animal welfare initiative “Initiative Tierwohl”. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Zielfeldt, Zanna, 2021. Essential young-of-the-year fish macrophyte habitats along the swedish east coast : Evaluation of representativity of marine protected areas and pressures on habitats in the Gulf of Bothnia. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Å

Åberg, Stina, 2021. The effect of the EU ETS on emissions of Swedish industries : a price effect estimation approach. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ådén, Frida, 2021. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Åkerberg, Ida and Nordqvist, Christian, 2021. Microalgae – The new green? : biochemical composition, cultivation and extraction methods. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Åslin, Alice, 2021. Hur framställs efterföljderna av Girjasdomen : en diskursanalys av uttalanden i Svensk Jakt och Norrbottens-Kuriren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Lowa and Lagergren, Linnea, 2021. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ö

Ögren, Josefine, 2021. Flex square : a robust and flexible square for today’s contemporary dilemmas Stora torget, Falköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Örman, Anna, 2021. Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet : en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Öst, Greta, 2021. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östberg, Jenny, 2021. Vicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes : comparison of genetic variation at TFL1 locus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Östblom, Josef, 2021. Transformation av Lövholmens industrilandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Österberg, Frida, 2021. Covid-19 and dogs : seroprevalence in dogs in Sweden, concerns among their owners and development of the method COVID-19 SIA. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Österman, Michaela, 2021. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

This list was generated on Sat Jul 13 03:01:36 2024 CEST.