Home About Browse Search
Svenska


Hampl, Anton, 2021. Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Plant pathogens are a significant contributor to yield losses around the globe. The plant pathogen Ralstonia solanacearum causes bacterial wilt, often resulting in yield loss in numerous vital crops such as tomatoes. In Kenya, this disease harms the income of the individual smallholder farmer, and to an extent might threaten this east African nation’s food security. This study aimed to evaluate the effectiveness of using locally sourced plant products from Lantana camara (common lantana), Allium sativum (garlic), Azadirachta indica (Neem) and Solanum incanum (sodom apple) in the management of bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya. The study was divided into two parts. In part one, the plant extracts were examined in a disc diffusion test to determine if plant extracts had an inhibitory effect on the growth of R. solanacearum in vitro. The second part was a greenhouse experiment conducted with tomato seedlings, where pulverised plant material to the soil substrate were added. The effectiveness of disease suppression of the different plant products was assessed using the AUDPC value (Area Under the Disease Progression Curve). No inhibitory effects from the plant extracts on the growth of R. solanacearum were observed in the in vitro experiment. The greenhouse experiment showed no significant difference between the treatments, which means that we cannot conclude that the species L. camara, A. sativum, A. indica and S. incanum have an inhibitory effect on the in vitro growth nor on the rate of disease progression of R. solanacearum in tomato. These experiments should be regarded as a pilot study. A more detailed analysis of the subject would be needed in order to draw a more reliable conclusion since this experiment encountered some setbacks.

,

Växtpatogener ligger bakom en stor del av de skördeförluster vi observerar runtom i världen. Växtskadegöraren Ralstonia solanacearum orsakar växtsjukdomen bakteriell vissnesjuka, som i den östafrikanska nationen Kenya medför stora skördeförluster i betydande grödor som tomater. Denna skadegörare utgör därmed ett hot mot såväl den kenyanska nationens livsmedelsförsörjning som den enskilda kenyanska lantbrukarens ekonomi. Målet med denna studie var att undersöka om lokalt anskaffat växtmaterial från arterna Lantana camara (eldkrona), Allium sativum (vitlök), Azadirachta indica (nimträd) och Solanum incanum (sodomsäpple) kan användas som förebyggande insatsåtgärd mot vissnesjuka hos tomater (Solanum lycopersicum) i Kenya. Studien var uppdelad i två moment och genomfördes dels i laboratoriemiljö och dels i växthus på University of Embus campusområde. I den första delen testades extrakt från det lokalt förvärvade växtmaterialet i ett in vitror diffusionstest för att undersöka växtmaterialets inhiberande effekt på tillväxten av R. solanacearum. Den andra delen bestod av ett experiment på unga tomatplantor i växthus där pulveriserat material från växterna tillsattes i odlingssubstratet. Den sjukdomshämmande effekten av de olika behandlingarna av växtmaterial bestämdes som arean under sjukdomskurvan (AUDPC). Diffusionstestet in vitro påvisade ingen signifikant inhiberande effekt av växtextrakten på tillväxten av R. solanacearum. Tillsatsen av pulveriserat växtmaterial i odlingssubstratet gav inga signifikanta effekter på infektionsgraden av tomatplantorna.
Studien kunde inte påvisa någon effekt av vare sig extrakt eller växtmaterial från arterna L. camara, A. sativum, A. indica och S. incanum, varken på tillväxt in vitro eller på sjukdomsutvecklingen hos vissnesjuka i tomater. Dessa experiment bör betraktas som pilotstudier och en noggrannare utförd studie i ämnet skulle behöva utföras för att kunna dra säkrare slutsatser då experimentet stötte på motgångar.

Main title:Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya
Authors:Hampl, Anton
Supervisor:Friberg, Hanna
Examiner:Andersson, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Kenya, Agriculture, Solanum lycopersicum, Ralstonia solanacearum, integrated pest management, phytobiocides
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Language:English
Deposited On:02 Mar 2021 09:20
Metadata Last Modified:03 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics