Home About Browse Search
Svenska


Sandelin, Eric, 2021. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Skuggbräken är en akut hotad ormbunke med en enda känd lokal på Söderåsens Nationalpark, i Skåne. Detta är ett förarbete för att kunna utveckla en bevarandeplan för arten och kunna bevara populationen i odling, ex situ.
Av denna anledning har det varit viktigt att se på vilka hot och förutsättningar som finns för ett långvarigt bevarande av arten. Arbetet är baserat på populationsdata och meteorologiska data för att se hur detta verkar ha påverkat den svenska populationen. Detta har sedan jämförts med liknande studier som gjorts på arten i Tyskland och Norge, för att kunna dra slutsatser om vad som behöver göras för ett effektivt bevarandearbete.
Resultaten visar att det finns en stor risk för att skuggbräken dör ut vid den enda kända lokalen och att det skulle vara viktigt att bevara plantor i odling. Sporsådderna har visat att det finns goda möjligheter att driva upp plantor för att långsiktigt bevara en population ex situ.
Slutligen finns två bilagor, med metodik för sporsådd och enklare beräkningar för genetiskt bevarande, som ska ses som exempel på hur man rent praktiskt skulle kunna arbeta för bevarande av arten ex situ.

,

Braun’s Holly Fern is a critically endangered fern with one known locality at Söderåsens National park, in Scania. This is preparatory work to be able to develop a conservation plan for the species and to conserve the population in cultivation, ex situ.
It has for this reason been important to look at what threats and conditions there are for long term conservation of the species. The work is based on population data and meteorological data to see how this seems to affect the swedish population. This has then been compared to similar studies done for the species in Germany and Norway, to be able to draw conclusions about what needs to be done for effective conservation work.
The results show that there is a high risk for Braunn’s holly fern to go extinct on the only known location and that it would be important to conserve plants in cultivation. Sowing of spores have shown good possibilities to raise plants for long term conservation of a population ex situ.
Finally there are two appendices, with method for spore propagation and a simple calculation for genetic conservation, that should be seen as examples for how to practically work with conservation of the species ex situ.

Main title:Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii
Subtitle:habitat, hot och åtgärder
Authors:Sandelin, Eric
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Leo, Jonatan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:ex situ, in situ, ormbunke, bevarande, nederbörd, luftfuktighet, sporer, förna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17211
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17211
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2021 06:04
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics