Home About Browse Search
Svenska


Rozenbeek, Elsa, 2021. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Efterfrågan på pollinerade produkter från jordbruket ökar i takt med jordens befolkning. Samtidigt hotas pollinatörers existens av mänsklig omvandling av deras livsmiljöer och ett varmare klimat. Med hjälp av blomsterremsor, multifunktionella skyddszoner, finns potential att skapa livsmiljöer och föda för insektspollinerare och gynna deras förekomst i annars heterogena jordbrukslandskap.
Rapporten behandlar ett fältförsök från 2020 bestående av annuella och perenna blomsterremsor som ingår i projektet Samzoner där fyra pilotgårdar belägna i Skåne samverkade. I fältförsöket inventerades olika arter av pollinatörer som besökte särskilda blommor i blomsterremsorna.
Resultaten visade att annuella blomsterremsor hade både högst artrikedom och besöksfrekvens. Båda dessa parametrar var också högre vid det första av två besökstillfällen som gjordes under säsongen. Det fanns ingen signifikant skillnad i vare sig besöksfrekvens eller artrikedom mellan de perenna blomsterremsorna och kontrollerna. Generellt observerades flest pollinatörer med undantag av honungsbin under det första besöket i fält. Slutsatser från rapporten visar att blomsterremsor, specifikt annuella blomsterremsor, kan öka förekomsten av pollinatörer i åkermark. Däremot krävs vidare forskning för att blomsterremsors verkliga potential och funktioner ska belysas.

,

The demand for pollinated products is simultaneously increasing with the world’s population. At the same time the survival of pollinators is threatened by human transformation of habitats and a warmer climate. Flower strips working as multifunctional protection zones have a big potential for the protection and promoting of insect pollinators in especially homogenous environments such as farmlands.
This essay will present a field trial conducted in 2020 which consisted of annual and perennial flower strips in four different farms in the region of Skåne in southern Sweden. The aim was to identify the flower strip’s ability to attract insect pollinators. Trials were conducted on two occasions where interactions between pollinators and certain flowers were observed and identified.
Results indicated that the annual flower strips both contained the highest biodiversity and visitation rates, both parameters also the highest during the first field visit. There was no significant difference in species richness and visitation rate between the perennial flower strips and the controls. The essay concludes that flower strips, specifically annual flower strips, can enhance pollinator abundancy in farmland. However, more research is required in order to understand the full potential and uses of flower strips in farmland.

Main title:Inte bara en bisyssla
Subtitle:och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark
Authors:Rozenbeek, Elsa
Supervisor:Viketoft, Maria and Chapurlat, Elodie and Rodriguez-Gasol, Neus
Examiner:Öckinger, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:pollinatörer, pollinering, skyddszoner, blomsterremsor, biologisk mångfald, Samzoner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16814
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16814
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2021 08:03
Metadata Last Modified:23 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page