Home About Browse Search
Svenska


Alveblad, Christine, 2021. Okonventionella grovfodermedel som krisfoder till nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under torrperioder eller andra extrema väderförhållanden kan foderbrist uppstå. Detta skedde i Sverige år 2018 och lantbrukare blev tvungna att hitta andra vägar för att få fram foder till sina djur. Ett ökat intresse för okonventionella fodermedel så som vass och skogsprodukter har setts.
Vass har en låg sockerhalt vilket gör att det behöver ensileras med tillskott av socker för att hålla en bra foderkvalitet och genom att gödsla med kväve får vassen ett högt råproteinvärde. Mer än hälften av Sveriges landareal består av skog där tall och gran är de vanligaste träslagen. Trä innehåller höga halter lignin som gör att smältbarheten är låg. Lövträd har lägre halter lignin och därmed en högre smältbarhet. Spån, löv och barr från skog är möjliga fodermedel, både som inblandning i fodret och som skogsbete. Med kemisk behandling kan smältbarheten öka i trämassan.
Sveriges bönders strategier för att hantera foderbrist har mer eller mindre varit den samma som i länder med återkommande torrperioder. För att öka Sveriges beredskap för liknande situationer i framtiden behövs en kortsiktig plan i form av att leta arealer, nya betesmarker och alternativa okonventionella fodermedel. Även en långsiktig plan behövs med att bygga upp en buffert av foder från tidigare år. Även att utöka andelen skogsbetesmarker med löv och barr och bygga foderstater med vass och spån kan på lång sikt hjälpa svenska lantbruket att hantera foderbrist.

,

Drought and extreme weather conditions can result in feed scarcity. As of 2018, this was the case in Sweden and farmers had to collect roughage feed for their animals in unusual ways. This lead to an increased interest in unconventional roughage feed such as common reed and forestry residues.
The common reed is low in sugar content which makes it hard to conserve it as a silage without the addition of glucose and by adding nitrogen fertilizer, the level of crude protein will increase.
More than 50 % of Sweden consists of productive forest land. Conifers are the most common species but they contain high levels of lignin which makes the digestibility low. Deciduous trees have a lower content of lignin and therefore are more digestible. By chemical treatment the digestibility can increase. Wood shavings, leaves and pine needles are possible feed sources, both as additions in the feed given and as forest grazing.
Swedish farmers coping strategies during the latest drought was similar to strategies applied in countries with reoccurring drought periods. In short term the farmers need to develop a plan for finding new land to harvest, new pastures and collecting unconventional feedstuff. In long term, a plan to conserve feed from previous year and the use of unconventional feedstuff is needed.

Main title:Okonventionella grovfodermedel som krisfoder till nötkreatur
Authors:Alveblad, Christine
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Rustas, Bengt-Ove
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:foderbrist, grovfoder, skogsprodukter, vass, barrträd, lövträd, strategier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2021 06:13
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics