Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Petra, 2021. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras,
inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den
orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. Det finns få tidigare studier inom hållbarhet hos kemiska
metaboliter i urin och de gäller oftast urin från människor. Syftet med den här studien var att
undersöka hållbarheten hos tio kemiska metaboliter i hundurin vid förvaring i rumstemperatur (~20–
24 °C), kyl (4 °C) och frys (-20 °C) över tid. I studien ingick 12 urinprover, varav nio stycken kom
från friska hundar och analyserades avseende kreatinin, cystatin C, urea, glukos, protein, elektrolyter
(natrium, kalium, klorid), kalcium och fosfat. Proverna förvarades i rumstemperatur och 4 °C som
sedan analyserades dag 1, 2, 3, 4 och 7. Prover som förvarades i -20 °C analyserades efter 7 dagar
och efter 33–49 dagar. Resultaten presenterades som förändring i procent över tid, om förändringen
var inom ±10 % bedömdes variabeln godtagbart stabil för kliniska prover. Sex variabler (Ukreatinin, U-urea, U-natrium, U-kalium, U-klorid, U-fosfat) uppvisade god hållbarhet vid samtliga
undersökta temperaturer och analystillfällen. U-kalcium var stabilt i fyra dagar vid förvaring i
rumstemperatur eller 4 °C, men sjönk vid förvaring i frys. U-glukos förändrades mindre än ±10 %
under de första fyra dagarna om provet förvaras i 4 °C eller under hela studietiden i -20 °C, men
hade sämre hållbarhet i rumstemperatur. U-protein och U-cystatin C, som ofta hade låg koncentration, hade sämre och mer varierande hållbarhet. Sju av de tio utvärderade urinvariablerna var
godtagbart stabila vid förvaring i rumstemperatur i minst fyra dagar, vilket innebär att de vanligtvis
klarar transport till laboratorium.

,

Urine samples from dogs occasionally need to be transported to external laboratories for analysis. If
the substance is unstable, transport delays may cause incorrect analysis results. Consequently, it is
necessary to evaluate what changes occur in urine samples at different storage conditions. The few
previous studies made on the effects of storage on chemical metabolites in urine, focused primarily
on human urine samples. The aim of this study was to evaluate the stability of ten chemical
metabolites in dog urine during storage at room temperature (~20–24 °C), fridge (4 °C) and frozen
(-20 °C). The study included 12 urine samples, whereof nine came from healthy dogs, and analyzed
for creatinine, cystatin C, urea, glucose, protein, electrolytes (sodium, potassium, chloride), calcium
and phosphate. The samples were stored at room temperature and 4 °C for up to 7 days. Samples
stored in -20 °C were analyzed after 7 days and after 33-49 days. The results were presented in
percentage change over time, if the change was within ±10%, the variable was considered stable.
Six of the variables (U-creatinine, U-urea, U-sodium, U-potassium, U-chloride, U-phosphate)
showed good stability at all examined temperatures at day 7. U-calcium was stable for four days
when stored at room temperature or 4 °C, but decreased when stored frozen. U-glucose changed less
than ±10% during the first four days when stored at 4 °C or during the entire study period at -20 °C,
but was less stable at room temperature. U-protein and U-cystatin C, which often had low concentrations, had more variability and were less stable. Seven of the ten evaluated urine variables had
acceptable stability when stored at room temperature for at least four days, which means that they
can be transported to the laboratory without the analysis results being affected.

Main title:Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin
Authors:Andersson, Petra
Supervisor:Lilliehöök, Inger and Selin, Anna
Examiner:Svensson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, urin, kemiska metaboliter, hållbarhet, förvaring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2021 09:32
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics