Home About Browse Search
Svenska


Borgström, Maria Birgitta, 2021. Liksidighet hos häst och ryttare : en experimentell studie med sadeltrycksmätare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Liksidighet hos ridhästar anses vara en förutsättning för hög ridbarhet. Med liksidighet menas att
hästen har lika lätt att utföra rörelser åt både vänster och höger. Syftet med denna studie var att
undersöka om sadeltrycksmätning vid ridning kan användas för att studera liksidighet.
Data från ett experiment med 51 ekipage där professionella dressyrryttare red dressyrhästar användes. Ryttarna red ett standardiserat dressyrprogram. Data för momenten öppna, volt och sluta, ridna
symmetriskt i båda varven, plockades ut. En sadeltrycksmätare användes. Tidpunkten för varje moment togs ut med hjälp av videofilmer som jämfördes med data från sadeltrycksmätningen vid
samma tidpunkt. Medeltrycket på vänster- respektive höger sida av sadeltrycksmätaren extraherades. Data från vänster och höger varv jämfördes med hjälp av parade t-tester med tvåsidig fördelning. Skillnader mellan vänster och höger sidas tryckfördelning studerades under momenten öppna,
volt och sluta. Tekniska problem med sadeltrycksmätaren gav bortfall liksom ej utförda moment
och för kort ridna moment. Endast 51 av 100 ekipage hade komplett sadeltrycksdata i kombination
med kompletta videofilmer.
Signifikant skillnad i sadeltrycksfördelning under sadeln noterades mellan momenten öppna, volt
och sluta i vänster och höger varv. Resultatet visar att mätmetoden kan användas för att påvisa
asymmetrier i ridning. En variation inom gruppen förelåg med medelvärden som visade på att kraften var högre på höger sida mot tryckmattan än på vänster i samtliga moment. Detta indikerar att
sadeltrycksmätare kan användas till kliniska utredningar, men validering av instrumentet behövs.

,

Equilaterality is considered a pre-condition for a horse to be easily ridden. The expression includes
that the horse can perform movements with the same ease on both the left and the right rein. The
aim of this study was to investigate weather saddle pressure measurement during riding can be used
to evaluate equilaterality.
Data from an experiment of 51 equipages where professional dressage riders rode dressage horses,
were used. The riders rode a standardized dressage program. Data from the movements shoulder in,
volte and haunches in performed symmetrically on both reins were extracted. Saddle pressure measurement equipment was used. The time for each movement was extracted by using the video movies
taken and comparing them to the saddle pressure measurement data. The pressure data on the left
rein and right rein was compared and evaluated with the two-sided paired t-test. Differences between
the left and the right side of the saddle mat were evaluated during the movements shoulder in, volte
and haunches in. Technical problems with the saddle pressure measurement equipment, not performed movements and too short performance times gave a loss of data. Only 51 of 100 equipages
had complete saddle pressure measurement data in combination with video movie data.
A significant difference in saddle pressure distribution was detected between the movements shoulder in, volte and haunches in performed on the left and right rein. The result show that the method
can be used to show asymmetries in riding. There was a variation within the group with mean values
that showed a higher force on the right side of the saddle pressure mat than on the left side in all
movements. This indicates that saddle pressure measurement equipment can be used in clinical examinations, but validation of the equipment is needed.

Main title:Liksidighet hos häst och ryttare
Subtitle:en experimentell studie med sadeltrycksmätare
Authors:Borgström, Maria Birgitta
Supervisor:Egenvall, Agneta and Byström, Anna
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:liksidighet, lateralitet, sadeltrycksmätning, ridning, dressyr, programridning, symmetri, asymmetri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16467
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16467
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2021 09:00
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics