Home About Browse Search
Svenska


Gullberg, Hanna, 2021. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. Om det ska skapas en hållbar utveckling i praktiken är det således viktigt att målen från en större skala tolkas rätt och sedan appliceras på en lägre skala korrekt. I det här arbetet granskas planprocessen genom en studie av ett specifikt fall. Genom dokumentanalys och intervju så granskas hur väl detaljplanen för Gävle Strand etapp 2 följer Gävle kommuns mål gällande hållbar utveckling, specifikt segregation och biologisk mångfald. Resultatet visar på en diskrepans mellan kommunens målsättning och de effekter detaljplanen leder till om den utförs i praktiken. Diskrepansen leder till en diskussion om hur man kan implementera hållbar utveckling i detaljplaner i praktiken, exempelvis genom olika verktyg i planprocessen och genom konkreta mål om ekosystemtjänster.

,

Sustainable development is a highly topical issue both locally and globally. To lead society in a sustainable development, plans and strategies have been created from a global scale to a local scale. The goals and strategies of the larger scales should serve as a guide when planning more specifically on a local scale. Therefore, if sustainable development is to be created in practice, it is important that the goals from a larger scale are interpreted in the right way and then applied correctly on a lower scale. In this work, the planning process is examined through a study of a specified case. Through document analysis and interview, it is examined how well the Detailed Development Plan for Gävle Strand stage 2 follows Gävle municipality's goals regarding sustainable development, specific regarding segregation and biodiversity. The result shows a discrepancy between the municipality's objective and the effects the detailed plan will lead to if it is implemented in practice. The discrepancy leads to a discussion on how to implement sustainable development in detailed plans in practice, for example through various tools in the planning process and through concrete goals for ecosystem services.

Main title:Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner
Subtitle:en studie av Gävle Strand
Authors:Gullberg, Hanna
Supervisor:Dovlén, Sylvia
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar utveckling, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, segregation, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, urban miljö, planprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2021 11:19
Metadata Last Modified:30 Mar 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics