Home About Browse Search
Svenska


Hilmersson, Albin, 2021. Etablering av ett sederingsprotokoll för optisk koherenstomografi (OCT) på hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under 90-talet utvecklades en ny teknik för ögonundersökning, kallad optisk koherenstomografi
(OCT). Tekniken kan åskådliggöra delar av ögat vilka tidigare enbart kunnat ses histologiskt. OCTtekniken har inom humanvården etablerats som en rutinmässig undersökning som utförs av oftalmologer i diagnostiskt syfte. Tekniken är till exempel väl adapterad för att diagnosticera morfologiska
förändringar i retina. Förändringar i retina upptäckts inom veterinärvården idag med hjälp av oftalmoskop, förutsatt att förändringen är stor nog, eller indirekt via elektroretinogram (ERG).
OCT-tekniken kräver dock ett fixerat och centrerat öga, samt en stilla och lugn hund. Detta innebär i de flesta fall att sedering eller anestesi krävs. I dagsläget finns inget sederingsprotokoll framtaget som medger ett centrerat och stilla öga, vilket innebär att spekulum, hållsuturer eller dylikt
krävs för att genomföra undersökningen.
Sedering enligt fyra olika protokoll har använts och analyserats avseende ögats position och fysiologiska parametrar. Sederingsprotokollen innehöll olika kombinationer av läkemedlen medetomidin, butorfanol, ketamin och Zoletil (1:1 tiletamin: zolazepam). Sedering enligt protokoll 2 (konstant infusion av medetomidin + ketamin) och 3 (Zoletil + medetomidin + butorfanol) gav otillfredsställande resultat avseende fysiologiska parametrar respektive ögats position och läkemedelsbiverkningar i form av katalepsi och kramper. Protokoll 1 (Medetomidin + ketamin + butorfanol) och
protokoll 4 (medetomidin + ketamin) resulterade i stabila värden avseende de fysiologiska parametrarna och goda resultat avseende ögats position. Användning av protokoll 4 visades med samtliga
parametrar inräknade åstadkomma bäst resultat av de prövade protokollen.

,

A novel technology for examination of the eyes was developed during the 90´s. The technology is
called optical coherence tomography (OCT). By using light, the OCT technology makes it possible
to visualize parts of the eye that were previously only possible to see by histology. OCT is already
well established in human medicine. The technology is used routinely by ophthalmologists for examination of an array of diseases of the eye. OCT is more than capable of diagnosing morphological
changes of the retina. Changes in the morphology of the retina is by date mostly diagnosed using
ophthalmoscopes or indirectly using electroretinogram (ERG) in veterinary medicine.
Use of the OCT-technology in veterinary medicine is accompanied with the demand of sedation,
or anesthesia. To date there is to our knowledge no suitable sedation protocol for dogs during OCT
examination published. Sedation used today for canine patients undergoing OCT examination is not
chosen specifically to generate an immobilized and centrally located eye. Problems regarding the
eyes position during sedation is therefore present and the use of aids for maintaining an ideal eye is
necessary (e.g. speculums, stay suture).
Sedation with four different protocols containing different combinations of medetomidine, ketamine, butorphanol and Zoletil (1:1 tiletamine: zolazepam) was used and analyzed in this study.
Protocols 2 (Constant rate infusion with medetomine + ketamine) and 3 (Zoletil + medetomidine +
butorphanol) produced poor results regarding positioning of the eyes and physiological parameters.
Protocols 1 (medetomidine + ketamine + butorphanol) and 4 (medetomidine + ketamine) produced
stable and sound results both regarding the position of the eyes during sedation and the physiological
aspects. Sedation according to protocol 4 produced the best results in this study and was therefore
chosen to be further developed for clinical eye examinations with OCT.

Main title:Etablering av ett sederingsprotokoll för optisk koherenstomografi (OCT) på hund
Authors:Hilmersson, Albin
Supervisor:Nyman, Görel and Ferrari, Desiree
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:sedering, medetomidin, ketamin, butorfanol, Zoletil, sederingsprotokoll, OCT, Optisk koherenstomografi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16921
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16921
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 06:05
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics