Home About Browse Search
Svenska


Grönvall, Engla, 2021. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Våra svenska groddjursarters utbredning hotas av att småvattenlandskapen minskar till följd av igenväxning, exploatering och fragmentering. Groddjur är helt beroende av mindre dammar för att reproducera sig, men kräver även ett passande landhabitat. Den större vattensalamandern är en av våra svenska groddjursarter och har ett stark juridiskt skydd, både i svensk och europeisk lag. På grund av det juridiska skyddet behöver verksamheter som riskerar att skada artens livsmiljöer utföra kompensationsåtgärder. Denna studie syftar till att utvärdera de dammar som har anlagts i naturvårdssyfte i Uppsala län, både som kompensationsåtgärd, och som en del av ett åtgärdsprogram. Utvärderingen har gjorts genom en inventering av dammarna, en bedömning av habitatet och en analys av avstånden till befintliga populationer. Resultaten visar på att det är möjligt att anlägga konstgjorda lekdammar som passar den större vattensalamanderns krav. Inventeringen visade att 8 av 11 dammar hyste arten, och habitaten bedöms stämma med artens krav, bortsett från några fall där det var lite vattenvegetation. Avståndsanalysen resulterade i att två lokaler inte hade någon tidigare observation inom en kilometer. Detta avstånd uppskattas vara det maximala spridningsavståndet för arten enligt tidigare forskning. Inventeringen visade dock att dessa dammar ändå hade blivit koloniserade, vilket kan indikera på att arten kan ta sig längre sträckor än tidigare visat. De dammar där det inte hittades några individer av arten kan ha varit för isolerade ifrån andra populationer, bl.a. på grund av en större väg, för att bli koloniserade. Denna studie visar betydelsen av en fungerande metapopulation för den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad. Det finns behov av mer forskning om den större vattensalamanderns liv och spridningsförmåga för att säkert veta vilka krav den ställer på sina livsmiljöer.

,

Our Swedish amphibians are threatened by exploitation and overgrow of pond landscape. Amphibians depend on ponds and other small water bodies in the landscape for reproduction. But because they live most of their life on land, they also need a suitable land habitat. The Great Crested Newt is one of our Swedish amphibian species which has a strong legal protection in both Swedish and European law. Because of this protection, businesses that have negative effects on the habitat of the newt often have to make compensatory actions to make up for the damage. The aim of this study is to evaluate the ponds that have been constructed as a conservation act for the great crested newt. This will be done by an inventory of the constructed ponds in the area of Uppsala county, an assessment of the habitat and analyses of the distance between the ponds and observations of the species in the area. The results show that it is possible to construct ponds that fit the requirements that the species has on its habitat. The inventory found individuals of the GCN in 8 of 11 ponds, and the evaluation of the habitats showed that the ponds matched the requirements that the species has on its habitat, except for three ponds where there was very little vegetation. The distance-analyses showed two ponds that had no observations in the distance of 1 kilometer, which is the estimated spreading distance from previous research. However, these ponds were colonized still, which seems to indicate that they can spread longer distance than 1 kilometer. The ponds that were not colonized are believed to be too isolated from other existing populations, partly because of a big road close by. The importance of functioning metapopulations is also strengthen by this study. Furthermore, the study shows the need for more research about the requirements that the species has on its environment, and about its ability to spread to new places.

Main title:Går det att skapa lekdammar till salamandrar?
Subtitle:en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län
Authors:Grönvall, Engla
Supervisor:Hartman, Göran
Examiner:Olsson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:större vattensalamander, inventering, kompensationsåtgärder, anlagda dammar, naturvårdsarbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2021 11:19
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page