Home About Browse Search
Svenska


Lindelöf, Linnea, 2021. Spatiotemporal change of stream and wetland features over 140 years in an agricultural catchment in southern Sweden : an assessment of historical maps in GIS. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The Swedish agricultural landscape has historically changed by draining wetlands and hydromorphological impacts by straightening and redirect watercourses. Drainage has been a part of Sweden’s agricultural history, dating back to the 13th century with its peak in the 19th and 20th centuries. Draining the landscape was necessary to create more arable land to support a growing population by increased food production. However, the drainage resulted in wetland loss and a change in natural stream morphology. As new legislation arose during the late 20th century, the drainage was regulated to protect wetlands and streams with Agenda 2030 and the respective Sustainable Development Goals (SDG).
This study has assessed changes in wetlands and stream networks from the 19th century to the present time concerning drainage regulations in Tidan sub-catchment in southern Sweden. Historical maps and orthophotographs from the 19th- and 20th centuries were used with contemporary orthophotographs to assess these changes. The wetland area, land cover, stream length, and meandering degree were assessed by georeferencing and vectorizing the historical maps in ESRI ArcMap 10.8.
The results indicate that the wetland area has reduced by 54% between the late 19th century and the present. The total change in stream length indicates changes in the length of individual streams, increased sinuosity, or an increase in the number of streams from the late 19th century to the present. The land cover of the wetlands shows a shift from open wetland towards forest-covered wetlands.
However, these results should be interpreted with caution. There are uncertainties in the accuracy of the historic maps due to scale and the detail level compared to the orthophotographs used for later years. A historical map covering a large area has a lower level of detail and is less accurate due to the compromise of how much information to show. Hence wetlands area, stream length, and sinuosity index might not be represented equally between the different maps.
It could not be concluded that the resulting changes are entirely human-induced, caused by natural changes, or inaccurate due to used material limitations. However, the result shows that a decrease in wetland area and changes in stream morphology have occurred.

,

Landskapet har historiskt sett förändrats i Sverige i form av dräningering av våtmark och påverkan på vattenmorfologi genom rätning och omledning av vattendrag. Dränering har varit en del av Sveriges jordbrukshistoria sedan 1200-talet med sin kulm på 1800- och 1900-talet. Att dränera landskapet var nödvändigt för att skapa mer åkermark för livsmedelsproduktion till den växande befolkningen. Nya lagstiftningar infördes under slutet av 1900-talet, där våtmarker och vattendrag skyddades med Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet.
Denna studie syftar till att bedöma förändringar av våtmarker och vattendrag från 1800-talet till nuvarande tid i förhållande till effekterna av dräneringslagar i Tidan avrinningsområde i södra sverige. För att bedöma dessa förändringar användes historiska kartor och ortofotografier från 1800- och 1900-talet, tillsammans med nutida ortofotografier. Temporala förändringar av vattendrag och våtmarker, samt markanvändning av våtmarker bedömdes genom georeferering och vektorisering av historiska kartor i programmet ESRI ArcMap 10.8.
Från slutet av 1800-talet till idag har arealen våtmark minskats med 54%. Vattendragens totala längdförädring påvisar en förändring i individuella vattendrags längd, ökad meanderingsgrad och ökat antal vattendrag från slutet av 1800-talet till idag. Våtmarkernas markanvändning visar på en förändring från öppen våtmark till våtmark med skog.
Resultaten från denna studie bör tolkas med försiktighet då det råder osäkerhet om noggrannheten hos de historiska papperskartorna. De har en osäkerhet på grund av sämre skalupplösning och minskad detaljnivå jämfört med de ortofotografier som använts för att representera senare år. Därför finns det en risk att våtmarker, vattendragens utbredning och meandringsgrad inte representeras lika mellan de olika kartorna.
Dessa felkällor medför svårigheter att dra slutsatsen att förändringarna är endast åkallad av mäniskan, faktiska landskapsförändringar eller på grund av felkällor i det använda kartmaterialet. Resultatet visar dock att en minskning av våtmark och en förändring i vattendragens morfologi har skett.

Main title:Spatiotemporal change of stream and wetland features over 140 years in an agricultural catchment in southern Sweden
Subtitle:an assessment of historical maps in GIS
Authors:Lindelöf, Linnea
Supervisor:Malmquist, Louise and Barron, Jennie
Examiner:Aronsson, Helena
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2021:06
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM029 Soil, Water and Environment - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:historical map, wetland, stream, GIS, sinuosity index, land cover change, georeferencing, vectorizing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:12 Oct 2021 11:30
Metadata Last Modified:13 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics