Home About Browse Search
Svenska


Litsmark, Emma, 2021. Exploateringen av Mekongfloden : en litteraturstudie om vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle i Mekongregionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Vattenkraften i Mekongfloden har stor påverkan på ekosystem, samhälle och ekonomi. Mekongregionen genomgår just nu en snabb socioekonomisk utveckling och har dessutom en ökande befolkning som kräver allt mer elektricitet, jordbruksmark och andra naturresurser. Detta har satt Mekongregionens ekosystem under stor press och rubbat den balans som naturen under många år byggt upp. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle. I studien ingår även intervjuer av experter inom området. Vattenkraften har en negativ effekt på ekosystemen och många ekosystemtjänster har på flera håll gått förlorade. Utan den naturliga cykeln av översvämningar och torka som tillför näringsrikt sediment behöver bönder göda sina åkrar vilket blir en extra kostnad för en redan ekonomiskt pressad jordbrukare. Saltvatteninträngningar har även blivit vanligare då flödet från Mekongfloden minskat och detta förstör böndernas grödor. De vilda fiskebestånden har minskat i så stor utsträckning att det för många fiskare inte är möjligt att betala igen bränslet de använt när de åker ut för att fiska. Vattenkraften har med andra ord påverkat de som livnär sig på jordbruk och fiske mest. Det är även samhällena längs med floden som får ta konsekvenser som förflyttning, ökad risk för vattenburna sjukdomar och risken för plötsliga översvämningar. På grund av all problematik som vattenkraften för med sig kan sol- och vindenergi vara bättre lösningar då de inte har lika stor negativ påverkan på ekosystemen.

,

The hydropower in the Mekong river has a great effect on the ecosystem, community, and the economy. The Mekong region is going through a fast socioeconomic development and with a growing population the need for electricity, farmland, and other natural resources has increased. This development has put great pressure on the ecosystem of the Mekong region and has tempered with the balance that the nature has built during many years. The purpose of the literature study is to examine the impact of hydropower on both ecosystem and society. The study also includes interviews with experts in the field. Hydropower has a negative effect on the ecosystems and in many places the ecosystem services have been lost. Without the natural cycle of floods and drought that brings nutrient rich sediment, the farmers must fertilize their crops which is an extra expense for an already economically pressured farmer. The saltwater intrusion, due to the decreased waterflow from the Mekong river, could also destroy the farmer´s crops. The wild fish population has also decreased due to the hydropower and has now reached such a low level that the fishermen cannot afford the fuel for their boat due to the low income from the fish. The part of the population that gets their livelihood from farming or fishing is the ones that has been affected by the hydropower the most. The societies along the Mekong river are also the ones that must be relocated, have a higher risk of getting sick from waterborne diseases and face the risk of sudden floods. Due to the negative impact on ecosystems which the hydropower creates, both solar- and windpower would be better options for the energy production in the Mekong region.

Main title:Exploateringen av Mekongfloden
Subtitle:en litteraturstudie om vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle i Mekongregionen
Authors:Litsmark, Emma
Supervisor:Ek, Göran
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Mekongfloden, vattenkraft, reservoarer, socioekologiska förändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 10:36
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics