Home About Browse Search
Svenska


Malmberg Persson, Hanna and Pölkkö, Tommi, 2021. Den geriatriske kattens näringsbehov : vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img] PDF
1MB

Abstract

Katten är ett omtyckt husdjur och finns i många hushåll runt om i Sverige. En bättre hälsostatus
till följd av bättre kunskap och förbättringar inom djurhälsovård, nutrition och skötsel av katter har
medfört att många katter idag lever längre och uppnår allt högre ålder. Ett ökat intresse för hälsa och
nutrition ses bland djurägare och djurhälsopersonal och det är därför inte särskilt överraskande att
allt fler anser att det är viktigt med en anpassad kost till sina husdjur. En kost som tillgodoser kattens
näringsbehov och som har ett så optimalt näringsinnehåll som möjligt kan användas för att ge en
bättre grundhälsa och främja välmående såväl som förebygga och minska risken för sjukdom.
I takt med att katten åldras sker förändringar i kroppen som påverkar katten både fysiologiskt
och mentalt, däribland kattens ämnesomsättning och kognitiva förmåga. Det är inte heller ovanligt
att katten drabbas av åldersrelaterade sjukdomar. Om kattens skulle drabbas av sjukdom kan man i
dagsläget understödja och ibland även behandla sjukdomen med hjälp av en anpassad diet.
Denna litteraturstudie har som syfte att redogöra hur den friske geriatriske kattens näringsbehov
förändras med åldern samt några av de vanligaste sjukdomar som den äldre katten kan drabbas av
och hur dessa hanteras med hjälp av dieten. Detta för att kunna ge den äldre katten så bra
förutsättningar till god hälsa som möjligt.
Den friska geriatriske kattens näringsbehov är väl beskrivet i litteraturen och sammantaget finns
det god evidens för att de nedbrytande processer som kroppen genomgår till följd av åldrandet kan
bromsas med hjälp av en anpassad diet. Fördelarna är att katterna kan leva ett längre och mer
hälsosamt liv. Åtgärder som visat sig ha god effekt för bättre hälsa är en ökad proteinmängd,
tillsättande av antioxidanter och av essentiella fettsyror. De flesta av sjukdomarna som den äldre
katten drabbas av kräver ofta någon form av farmakologisk behandling för att bromsa och/eller
mildra symtomen som sjukdomen ger. Dieten är i de flesta av dessa utvalda sjukdomsfall ett sätt att
understödja den farmakologiska behandlingen som är primär. Behandling med hjälp av nutrition kan
göras på olika sätt såsom att öka mängden näringsämnen som har positiva effekter eller genom att
reducera näringsämnen i foder som påverkar sjukdomen negativt. Komplexiteten i ämnet är dock
något som gör att det är svårt för djurägare att hitta aktuell information. I takt med att mer forskning
görs inom området så bör målet vara att skapa lättillgängliga riktlinjer och rekommendationer som
gör det lätt för djurägare att hitta korrekt information.

,

The cat is a beloved pet and many households in Sweden have cats. Many cats have a better
health status in general and live longer lives due to increased knowledge and improvements in
veterinary medicine, nutrition and management. An increased interest for health and nutrition can
be observed in both pet owners and veterinary care professionals, thus it is not surprising that more
and more people believe that nutritional management is important. A diet that satisfies the nutritional
needs of the cat and contains an optimal nutritional composition as possible can give a better health
in general and prevent and reduce risk of disease.
As cats grow older their bodies go through various changes that affects them both
physiologically and mentally. Changes in their metabolism and decreases in their cognitive abilities
can be observed. It is not uncommon for cats to be affected by age related diseases. Today the
possibility to treat and assist in treatment of diseases exists through nutritional management.
This literary study’s purpose is to account for the needs of the healthy geriatric cat and how these
needs change with age. The purpose is also to present how nutritional management can assist in
treatment of various age-related diseases.
The nutritional needs of the healthy geriatric cat are explained well in the existing literature and
good evidence exists that the catabolic processes the body goes through with aging can be partially
slowed down via nutritional management. The benefits are that cats can live longer and healthier
lives.
An increased amount of protein, addition of antioxidants and essential fatty acids have been
proven to have a good effect on the general health of the geriatric cat. Most of the diseases that
geriatric cats suffer from need some sort of pharmacological treatment. Diet is in many cases a good
way to support the pharmacological treatment, which still remains the primary treatment for many
diseases. Treatment with the help of nutrition can be done in many ways by either increasing or
removing certain nutrients from the diet. However, the complexity of this subject does make it hard
for pet owners to find good and reliable information. The goal should be to create simple and easily
accessible guidelines for pet owners as more and more research is done in this area.

Main title:Den geriatriske kattens näringsbehov
Subtitle:vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?
Authors:Malmberg Persson, Hanna and Pölkkö, Tommi
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Hansson, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:behandling, behov, diet, gamla, geriatriker, nutrition, katt, katter, sjukdom, underhåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16960
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16960
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 10:46
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics