Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Agnes and Östlin, Wilma, 2021. Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje år föds cirka 2500 svenska varmblodsföl och för att skapa ett forum för svenska elitföl där uppfödare och köpare kan mötas arrangeras SWB:s elitfölauktion, under SWB equestrian weeks varje höst. Idag finns ingen sammanställd statistik som beskriver vad som karaktäriserar de föl som selekteras till SWB:s elitfölauktion eller de föl som säljs till de högsta priserna. Det saknas också en uppföljning av hur det gått för de selekterade fölen senare i livet, om de har deltagit i unghästtest och om de har tävlat. Kunskap om detta kan hjälpa uppfödare när de planerar sitt avelsarbete samt hästköpare.
Materialet som användes i studien utgick från SWB:s sammanställning över föl som sålts på SWB:s elitfölauktion mellan åren 2011 och 2017. Materialet kompletterades med fölens registreringsnummer, priser samt information om fölen från år 2018 till 2020. Det kopplades sedan samman med SWBs härstamnings- och resultatdatabas där resultat från fölbedömningar, unghästtest, ridhästtest och tävling fanns. Antalet föl i studien var 310 stycken, uppdelade i hopp- och gångartsföl baserat på härstamningindex. Utöver detta delades fölen upp i fyra prisklasser.
Resultatet visade att ett högt härstamningsindex och ett meriterat möderne var prishöjande egenskaper, däremot fanns ingen signifikant skillnad på priset mellan kön eller fölbedömningspoäng. Studien kunde inte heller påvisa några samband mellan försäljningspris och senare prestationer. En anledning till detta skulle kunna vara att det saknades data på hästar som exporterats och deras prestationer samt att det ännu inte var så många som hunnit delta på unghästtest, ridhästtest och/eller tävling.
Det skulle vara intressant att göra en uppföljande studie i framtiden med material baserat på ett större antal hästar, fler årgångar samt data på de hästar som exporterats. Detta för att få fram ett mer tillförlitligt svar på om det finns några samband mellan framtida prestationer och priset.
Slutsatsen av denna studie är att härstamningen påverkade priset. Egenskaper såsom ett högt härstamningsindex och väl meriterat möderne påverkade priset positivt. Detta innebär att uppfödare gynnas av att avla på ston av god kvalitét samt avla på individer med höga avelsvärden. Det fanns inga samband mellan pris och framtida prestationer hos föl sålda på SWB:s elitfölauktion.

,

Every year about 2500 Swedish Warmblood foals are born and registered in the Swedish Warmblood Association. To facilitate for breeders and buyers to meet in a market place for Swedish elite foals, an elite foals auction is annually arranged by the Swedish Warmblood Association during the SWB equestrian week. The primary aim of this study was to investigate which qualities characterise the foals that were selected for the SWB´s elite foal auction and those that were sold for the highest price. The secondary aim was to investigate if there is an association between the price of the foals and their performances later in life. Knowledge about this could help breeders in planning their breeding and buyers when looking to buy the next star.
This study was based on data from The Swedish Warmblood Association and included information of foals sold at the elite auctions between the years 2011 and 2020. The data consisted of information about the pedigree, prices, results from young horse test, riding horse test and competition, and breeding values of sire and dam. There were 310 foals that had been sold during this period. They were divided into two categories- jumping and dressage foals based on the breeding values of the parents and also further divided into four different price classes.
The results showed that a high pedigree index and a merited mother were qualities that increased the price of the foal. There was no significant difference in price between sex or results from foal assessments. The study could not prove that there was an association between the price of the foals and their subsequent achievements. A reason for this could be lack of information from horses that had been exported and that their achievements abroad were not taken into account. Another reason could be that most of the horses that had been sold at the auction were still too young to have the opportunity to perform at the young horse test or at competition. The conclusion was that a merited pedigree increased the price and that breeders benefited from breeding on mares with high performance and individuals with a high breeding value. There were no correlations between price and future performances.

Main title:Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod
Authors:Dahlgren, Agnes and Östlin, Wilma
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 126
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Häst, SWB, föl, elitfölauktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16968
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 08:07
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics