Home About Browse Search
Svenska


Lahtivuori, Malin, 2021. Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
964kB

Abstract

In Sweden companies can give a specific amount of money to their employees for health-promoting activities. Some examples of health-promoting activities are swimming, dancing, golf, massage, gym and riding. All these activities are tax free if they are performed with the health-promoting allowance. There are some activities that are not considered health-promoting due to the fact that they might be expensive or time-consuming. Riding was added to the list of health-promoting activities in the beginning of 2018. The aim of the study was to find out How the health-promotion allowance for riding will be used. The question formulations where; How many people will this affect, which discipline is the most popular and what do the riders expect to get out of the riding as a health-promoting activity? There are yet no studies done on the subject. The study was conducted as a quantitative study using a questioner that was sent out via social media. The questioner got 358 responses of witch 98 % where from women and 2 % from men. The result indicates that the main reason for riding is the exercise (73 %) it proves the social aspect of riding also seem to be of great importance as 48 % of the respondents reported it to be the main reason why they ride. Nine percent of the respondents stated that for them riding is a “way to pass time”. Among the respondents 99% considered riding as a health-promoting activity. The health-promotion allowance will mostly get used by those who are over 41 years old (69 %), while of those under the age of 40 only 60 % will use the allowance on riding. The difference in use of the allowance between the ones with non-physical and physical work is only 3%. The health-promotion allowance will be used for training with a own horse by 59 % of the respondents, for training in a group at a riding school by 22 % of the respondents, for privet training at a riding school for 14% of the respondents and on ring charges by 5% of the respondents.

,

Friskvård av enklare slag är idag skattebefriat i Sverige. För aktiviteter som exempelvis fotboll, golf, körsång, massage och gymkort kan friskvårdsbidraget användas. Friskvårdsbidraget är till för att förbättra hälsan hos de anställda samt för att minska på antalet sjukskrivningar för att få de anställda att vilja stanna kvar på samma arbetsplats en längre tid. Inställningen till friskvårdsbidraget är positiv i Sverige. Ridning var tidigare inte med som friskvård enligt Skatteverket före det nyligen lades till. Flera studier har visat på att hästar har en positiv inverkan på människors välmående, men på grund av höga utrustningskostnader har ridning inte fått ingå i friskvårdsbidraget.
Trots en del undersökningar om friskvård och om hur djur påverkar människan, finns det få studier om synen på ridning som friskvård. Därför är det särskilt intressant att se hur många som kommer att nyttja denna möjlighet. Eftersom ridning så nyligen tillkom som friskvårdsberättigad aktivitet har detta inte studerats tidigare, vilket gör det intressant nu. Frågeställningarna var ”Vad anser motionsryttare i Sverige om ridning som friskvård?”, ”Vad anser motionsryttare att de får ut av ridning?” samt ”På vilket sätt kommer motionsryttare utnyttja friskvårdsbidraget inom ridsport?” Studien utfördes som en kvantitativ enkätstudie, som 358 personer svarade på. Enkäten gjordes på Google drive och skickades ut via Facebook och var öppen i 35 dagar.
Resultatet i denna studie visade att majoriteten av deltagarna anser ridning vara friskvård. De anser sig få motion av ridning samt att de mår mentalt bättre, att de är sociala och att de känner sig lyckligare. Friskvårdsbidraget kommer att användas mest till träning på egen häst (59 %), eller på lektion i grupp på ridskola (22 %). De som kommer nyttja bidraget mest på ridning är över 41 åringar. Det är ingen skillnad mellan de olika arbetssektorernas nyttjande av friskvårdsbidraget på ridning. Detta är liknande resultat som övriga med likartade studier fått innan.

Main title:Motionsryttares nyttjande av ridning som friskvård
Authors:Lahtivuori, Malin
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K121
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ridning, friskvård, hälsopromotion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16541
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16541
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2021 07:17
Metadata Last Modified:24 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics