Home About Browse Search
Svenska


Höglund, Lotta, 2021. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
408kB

Abstract

Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända varav en del placeras eller bosätter sig på landsbygden. I arbetet med integreringen av nyanlända har civilsamhället ofta en viktig roll. Uppsatsen undersöker hur civilsamhället arbetar praktiskt med integration. Studien baseras på intervjuer med representanter för två ideella organisationer i landsbygdskommunen Högsby. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur social tillit skapas mellan nyanlända och svenskfödda i de ideella verksamheterna, vilka utmaningar de möter, samt drivkrafterna bakom initiativen. Begrepp som har varit viktiga för analysen är social tillit samt socialt kapital.
Uppsatsen visar att tillit skapas genom kontinuerliga träffar där parterna umgås och att tilliten är viktig för de nyanländas integration. Utöver träffar med aktiviteter såsom att fika, laga mat tillsammans eller spela spel, så skapas tillit även genom att volontärer för de ideella föreningarna ställer upp och hjälper de nyanlända med att exempelvis hitta boende eller i kontakten med myndigheter. Drivkrafterna för volontärerna är att hjälpa andra som har det svårt, men även att bidra till bygdens utveckling. Utmaningar som organisationerna har mött har både varit att de har haft svårt att värva volontärer men också att vissa ideella har känt sig ifrågasatta och motarbetade av offentlig sektor. Uppsatsen ämnar att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets roll i integrationsarbetet på landsbygden.

,

Sweden has during the last years welcomed a significant number of refugees. Some of these refugees are placed by Migrationsverket or have decided to live in rural areas of Sweden. In the work with integrating refugees, civil society often plays an important role. This essay studies how civil society practically can work with integration. The study is based on interviews with representatives from two non-profit organisations in a rural municipality in southern Sweden. The aim of the essay is to find out how social trust is created between refugees and locals in the organisations, what challenges exist, as well as the motives for the initiatives. Theories that have been used are social trust and social capital.
The essay indicates that trust is created by recurring meetings where the parties spend time together and that the trust is important for individual’s integration. During these meetings there has been activities like drinking coffee together, cooking food together, and playing games. Volunteers has also helped refugees with finding somewhere to live and supported them in the contact with authorities which has created trust between volunteers and refugees. The motives for the volunteers is to help others in need, but also to contribute to the local community’s development. Challenges that the organizations have faced have been that they have had some difficulty recruiting volunteers but also that some of the volunteers have felt questioned by the local authorities. This essay aims to contribute to a better understanding of the role that civil society has in integration work in rural areas.

Main title:Att tillsammans bygga framtidshopp
Subtitle:civilsamhället och integration i Högsby
Authors:Höglund, Lotta
Supervisor:Sahlström, Emma and Hansen, Kjell
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:integration, civilsamhälle, social tillit, socialt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500304
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 05:56
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics