Home About Browse Search
Svenska


Ellesjö, Emmy and Jagenheim, Moa, 2021. Tandresorption hos hund : en enkätstudie om kunskapen hos svenska hundägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tandresorption (TR) är en sjukdom som drabbar flera djurarter. Prevalensen hos svenska hundar
ligger på 17,9 %. Det finns flera olika varianter av TR och de två som främst drabbar hundar är
extern inflammatorisk resorption och extern ersättningsresorption.
Syftet med denna studie var att få en överblick om kunskapsnivån inom TR hos hundägare och
personal inom djurens hälso- och sjukvård. I studien undersöktes även i vilken utsträckning
personalen inom djurens hälso- och sjukvård använde sig av de olika stadierna av TR vid diagnostik.
För att få en överblick av kunskapsnivån skickades två enkäter ut, en till respektive grupp
respondenter. Enkäterna skickades ut elektroniskt via mejl och sociala medier.
Kunskapsnivån hos personalen inom djursjukvården var hög, 96,2 % visste vad TR innebar, men
en viss skillnad fanns beroende på yrkesroll och ålder. Veterinärer var den yrkesgrupp som hade
mest kännedom om TR. De olika stadierna inom TR användes bland 17,5 % av respondenterna inom
djurens hälso- och sjukvård. Av hundägarna visste 18,4 % vad TR var. Av ägarna som även ägde
en katt var kännedomen högre med 27,1 %. Detta talar för att kunskapen finns hos personalen inom
djurens hälso- och sjukvård men behöver nås ut till hundägare. Majoriteten av hundägarna fick sin
information om TR från sociala medier och internet. Här finns en stor möjlighet för personal inom
djurens hälso- och sjukvård att nå ut till en stor grupp av hundägare med faktabaserad kunskap.

,

Tooth resorption (TR) is a disease which affects a wide variety of animal species. The prevalence is
17,9 % in Swedish dogs. There are different types of TR and the two most common ones in dogs
are external inflammatory resorption and external replacement resorption.
The aim of this study was to get an overview of the knowledge of TR from personnel in animal
health care and among dog owners. The study also explored the extent of which personnel in animal
health care used the stages of TR.
To get an overview of the level of knowledge two surveys were sent out, one to each of the group
of respondents. The surveys were sent out electronically through e-mail and social medias.
The personnel´s level of knowledge was high, 96,2% knew what TR meant, with a slight
difference between professional roles and age. Veterinarians had most knowledge about TR. The
different stages of TR were used among 17,5% of the respondents within personnel in animal health
care. Of the dog owners 18,4% knew what TR meant. Of the owners who also owned a cat the level
of knowledge was a bit higher, 27,1%. This suggest that the personnel have knowledge about TR
but it needs to be communicated to dog owners as well. The majority of the dog owners got their
information and knowledge about TR from social medias and the internet. This shows a great
opportunity for personnel in animal health care to reach out to dog owners through social media
platforms to distribute fact-based knowledge.

Main title:Tandresorption hos hund
Subtitle:en enkätstudie om kunskapen hos svenska hundägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
Authors:Ellesjö, Emmy and Jagenheim, Moa
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Pettersson, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djur, djuromvårdnad, djursjukskötare, husdjur, prevalens, rotresorption, TR, veterinär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16936
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16936
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 10:32
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics