Home About Browse Search
Svenska


Erici, Joachim, 2021. Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska hundar i hemmiljö : en prospektiv enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Andningsfrekvens är en viktig vitalvariabel som rutinmässigt används i det veterinära arbetet. För
att undvika påverkan på andningsfrekvensen från omgivningsfaktorer och för att potentiellt, tidigare
upptäcka samt bättre monitorera sjukdom över tid, har ett flertal studier på senare tid utförts på hund
rörande andningsfrekvens vid sömn (AFS) och vid vila (AFV) i hemmiljö. Tidigare utförda studier
hos friska vuxna hundar, hundar med subklinisk hjärtsjukdom och hundar med kompensatorisk
kongestiv hjärtsvikt har visat att andningsfrekvensen i hemmiljö sällan överstiger 30 andetag/min
vid sömn och vila.
Syftet med denna studie var att undersöka AFS och AFV i hemmiljö hos friska hundar under ett års
ålder samt att se huruvida resultaten överensstämmer med tidigare publicerade referensvärden hos
vuxna hundar.
Djurägare rekryterades via delning av information om studien på olika kliniker i Sverige och i
sociala media, mailutskick till studerande vid SLU, till av Svenska Kennelklubbens (SKK) slumpmässigt utvalda mailadresser till ägare av unga hundar och samtliga hänvisades för ytterligare
information om studien till en hemsida vid SLU. Inklusionskriterierna för studien var att hundarna
skulle vara mellan 7 veckor och 1 års gamla och vara kliniskt friska. Djuren behövde vara ID-märkta
och enligt djurägarna vara kliniskt friska under tiden då andningsfrekvenserna noterades. Djurägare
ombads att fylla i en blankett med information om hunden och räkna andningsfrekvens hos sina
hundar vid 10 tillfällen under vila respektive sömn i hundens hemmiljö, för att sedan mejla in
resultaten.
Totalt inkluderades 29 hundar i studien. I enlighet med tidigare studier var AFS lägre än AFV
(p<0,001). Hos hundar <4 månader var andningsfrekvensen vid vila och sömn samt dess spridning
högre än hos hundar ≥ 4 månader (båda p<0,001). Hundarna <4 månader hade 39 % och 46 % av
mätningarna över 30 andetag/min för AFS respektive AFV. Hundar ≥ 4 månader hade 5 % och 7 %
av mätningarna över 30 andetag/min för AFS respektive AFV.
Sammanfattningsvis var AFV och AFS högre och hade en större spridning hos hundar yngre än 4
månader än hos hundar äldre än 4 månader. Ett stort antal av mätningarna hos hundar <4 månader
översteg 30 andetag/min för AFS och AFV (39%, 46%). Studiens resultat indikerar att tidigare
etablerade referensintervall för andningsfrekvens i hemmiljö hos friska vuxna hundar inte är helt
applicerbara för unga hundar generellt. Fyndet bör dock undersökas vidare i en större population
hundar.

,

Respiratory rate is a vital variable that is commonly used by veterinarians for assessing health status
in animals. Recent studies have measured respiratory rate during sleep (SRR) and at rest (RRR) in
the pets’ home environment in order to avoid influence on respiratory rate from environmental
factors and for enabling early detection of disease and improved monitoring of disease progression.
Studies including apparently healthy dogs, dogs with subclinical heart disease and dogs with
compensated (by medical treatment) congestive heart failure have shown that SRR and RRR in the
animals’ home environment seldom exceeds 30 breaths/minute.
The aim of this study was to examinate SRR and RRR for healthy dogs younger than one year old
in their home environment and to investigate if the results correspond with earlier reference ranges
for adult dogs.
Owners were recruited through sharing information about the study at various clinics in Sweden,
social media and randomly selected e-mail addresses to dog owners obtained from The Swedish
Kennelclub (SKK). Potential participants were directed to a SLU webpage for further information
about the study. Included dogs had to be healthy and have an age between 7 weeks and 1 year.
Furthermore, the recruited dogs had to have an identification number and have been healthy
according to their owners during the measurement period. Owners were instructed to complete a
form including information about their dog and to count the SRR and RRR in their home environment 10 times at rest and 10 times during sleep and then email the results.
A total of 29 dogs were included in the study. In agreement with earlier studies, dogs had a higher
RRR compared to SRR (p<0,001). Dogs younger than 4 months had a higher and more variable
SRR and RRR compared to dogs ≥4 months (both p<0,001). In the group of dogs <4 months, 39%
and 46% of the measurements were higher than 30 breaths/min for SRR and RRR, respectively. In
the group of dogs ≥ 4 months, 5% and 7% of the measurements were higher than 30 breaths/min for
SRR and RRR, respectively.
In conclusion, dogs <4 months a had higher and more variable SRR and RRR than dogs ≥4 months.
A large number of measurements in dogs <4 months exceeded 30 breaths/min for SRR and RRR
(39%, 46%). The results from the study indicate that earlier established normal reference ranges for
RRR and SRR for adult dogs in their home environment in general are not completely applicable
for use in young dogs. However, this finding should be further investigated in a larger population of
dogs.

Main title:Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska hundar i hemmiljö
Subtitle:en prospektiv enkätstudie
Authors:Erici, Joachim
Supervisor:Häggström, Jens and Ljungvall, Ingrid
Examiner:Pelander, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:normal andningsfrekvens, hemmiljö, valpar, unghundar, AFS, AFV
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2021 08:05
Metadata Last Modified:17 May 2022 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics