Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Desirée, 2021. Inventering av sjukdomsförekomst hos snöleoparder (Panthera uncia) i europeiska djurparker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Snöleoparden är utrotningshotad och hålls i djurparker bland annat till förmån för artens bevarande. Inom populationen förekommer olika typer av sjukdomar som påverkar överlevnad och välfärd hos de individer som drabbas. En sådan sjukdom är syndromet Multiple Ocular Coloboma (MOC), av vilken ökad förekomst observerats de senaste åren. Studien syftade till att undersöka vilka sjukdomar som förekommer i, samt konsekvenserna de medför för, snöleopardspopulationen i fångenskap. Information om snöleoparder från 31 europeiska djurparker samlades in till studiens utförande.

De mest frekvent rapporterade diagnoserna i populationen var förekomst av endoparasiter så som Toxocara spp. och Toxascaris spp., traumatiska sårskador samt lung- och njursjukdomar.

Den vanligaste dödsorsaken för både vuxna och unga snöleoparder var avlivning. Orsaken till beslut om avlivning skilde sig dock mellan åldersgrupperna. Snöleoparderna som dött innan de uppnått ett års ålder avlivades i huvudsak på grund av kongenitala ögondefekter som MOC. Studien tyder på att mer information om MOC kan vara av stor vikt för att säkerställa god välfärd och överlevnad hos framtida generationer.

,

The snow leopard is an endangered species, held in captivity for conservation and information purposes. There are several diseases impinging on the survival and welfare of individuals affected. A disease of such type is Multiple Ocular Coloboma (MOC) syndrome, of which an increase in occurrence has been observed lately. The aim of the study was to investigate the diseases that exist in the captive snow leopard population and the consequences they result in. For the implementation of the study, snow leopard information was gathered from 31 European zoos.

The most frequently reported diagnoses in the population were endoparasitic infections, such as Toxocara spp. and Toxascaris spp., traumatic wounds, and pulmonary and kidney disease.

The most commonly reported cause of death for the adult as well as the juvenile snow leopards was euthanasia. The reason for euthanasia was however not the same for the two groups. Snow leopards that died before reaching the age of one year were mainly euthanised because of congenital eye anomalies, such as MOC. The study suggests that more information about MOC can be of great importance to ensure good welfare and survival in future generations.

Main title:Inventering av sjukdomsförekomst hos snöleoparder (Panthera uncia) i europeiska djurparker
Authors:Lindholm, Desirée
Supervisor:Loberg, Jenny and Nygren, Emma
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:snöleopard, Panthera uncia, zoo, MOC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16879
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 11:29
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics