Home About Browse Search
Svenska


Holmsved, Stina and Lundgren Bladh, Isabelle, 2021. POP-OUT : en gestaltning av ett utomhuskontor för gröna offentliga rum i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Landskapsarkitekturen är en bred disciplin som behandlar flera olika hållbarhetsaspekter. Med god planering utifrån människans behov kan disciplinen skapa både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara miljöer. I det här arbetet presenteras en landskapsarkitekturlösning som ska göra staden till en mer socialt hållbar plats. Lösningen är en gestaltning av ett utomhuskontor i popup-form för gröna offentliga rum i staden. Utomhuskontorets gestaltning, tillsammans med en typ-plats, skapar konceptet POP-OUT.

POP-OUT ska fungera som ett komplement till inomhusarbetsplatsen och svara på dels de många fysiska och psykiska hälsokonsekvenser inomhusarbete för med sig samt dels distanseringen och isoleringen i och med Covid-19-pandemin.

Typ-platsen i arbetet är en miljö i ett visst sammanhang i Sverige, som kan utses på flera platser. Den har tagits fram utifrån relevant litteratur och listar kriterier som att platsen ska vara lugn, trygg, naturlik och grön. Platskriterierna presenteras även som en checklista, vilken kan tillämpas när en fysisk plats ska utses.

Tack vare utomhuskontorets placering i en grön miljö kan utomhusvistelsen ge många positiva effekter för kontorets användare. Gröna miljöer i allmänhet har visat sig förbättra människors hälsa då de erbjuder återhämtning, stressreducering och välmående. Vidare har forskning specifikt på utomhuskontor visat på resultat som att användare upplevt förbättrat mående och återhämtning, självständighet och distans, förbättrad kognitiv förmåga, förbättrad kommunikation och bättre sociala relationer. Detta sammantaget visar att utomhuskontorsarbete kan fungera väl och vara ett bra komplement till inomhusarbetsplatsen.

Just popup-formen innebär att konstruktionen är av tillfällig karaktär och därmed kan monteras upp och ned. Vidare syftar popup-formen i det här arbetet till att konstruktionen är enkel i sin utformning, kostnadseffektiv samt flexibel och fungerar för en typ-plats. På det här sättet menar vi att POP-OUT blir tillgängligt för många av stadens invånare. Att gestalta den här typen av flexibel konstruktion eller principlösning för en typ-plats skulle också göra utomhuskontoret tillgängligt för många fler människor i jämförelse med en lösning för enbart en plats - det menar vi är socialt hållbart.

,

Landscape architecture is a broad discipline where different aspects of sustainability are addressed. With planning based on human needs, more sustainable environments can be offered. In this work, a solution by landscape architecture is presented that will make the city more socially sustainable. This is a concept of an outdoor office in popup shape for green public spaces in the city called POP-OUT. The design of the outdoor office, together with a place, will make the POP-OUT concept.

The concept has been developed through the method Design Thinking Process with sub-methods within it. POP-OUT functions as a complement to indoor workplaces and is a response to the many physical and mental issues connected to indoor work, as well as the distancing and isolation that follows the Covid-19 pandemic. Green environments, in general, have been shown to improve human health as it offers recovery, stress reduction and well-being. Furthermore, outdoor office work has shown positive effects. Research shows that users of outdoor offices experience improved mood and recovery, independence and distance, improved cognitive ability, improved communication and better social relationships.

The place in this work is an environment in a certain context in Sweden, which can be designated in several places, a so-called standard place. It has been developed based on relevant literature and lists criteria such as calmness, safety and greenery. The place criteria are also presented as a checklist, which can be applied when a physical place is to be designated.

The popup shape means that the construction is temporary. Furthermore, the popup shape in this work aims at the construction being simple in its design, and therefore cost-effective, and flexible working for a standard place. In this way, we believe that POP-OUT will be available to many people living in the city.

Designing this kind of flexible design or principle for a standard place makes POP-OUT accessible to many more people compared to an outdoor office made for just one place - we believe that is socially sustainable.

Main title:POP-OUT
Subtitle:en gestaltning av ett utomhuskontor för gröna offentliga rum i staden
Authors:Holmsved, Stina and Lundgren Bladh, Isabelle
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Rabenius, Gudrun and Espmark, Helena and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Utomhuskontor, gröna offentliga rum, popup, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500267
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 11:18
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics