Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Teresa, 2021. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Time budgets of dairy cattle are useful to determine the amount of time the cows can allocate to all the behaviours throughout the day. In an automatic milking system (AMS), time budgets are of interest as the individuals are able to choose how to spend the majority of their time, besides the time in the milking robot, and can be used to ensure adequate amounts of time are spent on essential behaviours, such as lying and eating. Keeping the calf together with the cow after parturition is also gaining interest in the dairy industry and from consumers’ point of view. Earlier research, without calves’ present, has shown that the cows time budget; how much time they place on different activities, such as eating, resting, and waiting their turn for the milking robot, can in some cases be quite strained. Thus, the aim of this study was to determine how the addition of calves into a loose housing system with AMS impacts the time budgets of dairy cows.
The study included a literature review, a time budget study, and analysis of data collected from the Swedish livestock research center, Lövsta SLU in Uppsala. The study included 40 cow calf pairs, of the Swedish Red Breed and Holstein, housed in an AMS at Lövsta. The cow-calf pairs were divided into the treatment group, cow calf contact post parturition and the control group, separation post parturition.
The results of the study showed that there was a significant difference between the treatment and control group in the time spent on the behaviours: eating roughage, eating concentrates, waiting at the AMS, standing in a free stall, and lying in a stall. Other factors, such as differences in the lactation the cow was in, the breed of the cow, and the period of the study also had an effect on the time spent on certain behaviours.
While there were differences seen in the amount of time spent on some of the behaviours, both the treatment group and control group were able to perform essential behaviours, lying and eating for adequate amounts of time for their well-being and production. Thus, from our results having the calves present in the loose housing system with an AMS is feasible for farmers. However, more research in the area needs to be done to further investigate the impacts of having cow-calf contact systems on both the dam and the calves.

,

Tidsbudgeten för mjölkkor i lösdrift är viktig för att skatta hur mycket tid korna har att utföra olika beteenden under dygnet. I ett automatiskt mjölkningssystem (AMS) är tidsbudgeten särskilt av intresse eftersom individerna kan välja hur de ska spendera merparten av sin tid, förutom tiden i mjölkningsroboten. Tidsbudgeten kan därför användas för att säkerställa att tillräcklig tid spenderas på väsentliga beteenden, som att ligga och vila och att äta. Att hålla kalven tillsammans med kon under mjölkperioden har fått ökad uppmärksamhet både från mejeriindustrin och från konsumenter. Tidigare forskning i AMS utan kalvar, har visat att kornas tidsbudget, dvs. hur mycket tid de lägger på olika aktiviteter som att äta, vila och vänta på sin tur till mjölkningsroboten, i vissa fall kan vara ganska ansträngd. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur tillägget av kalvar i ett lösdriftsystem med AMS påverkar mjölkkornas tidsbudget.
Studien omfattade en litteraturstudie, en tidsbudgetstudie och analys av data som samlats in från nötstallet vid Lövsta lantbruksforskning, SLU i Uppsala. Studien omfattade 40 ko-kalvpar, av den svenska röda rasen (SRB) och Holstein, inhysta i ett stall med AMS på Lövsta. Ko-kalvparen delades in i två behandlingsgrupper; ko-kalvkontakt efter kalvning och kontrollgruppen; separerad efter kalvning.
Resultaten från studien visade att det fanns en signifikant skillnad mellan behandlings- och kontrollgruppen i tid som spenderades på vissa beteenden: äta grovfoder, äta kraftfoder, stå i väntfålla till AMS, stå i ett liggbås och ligga ner i ett liggbås. Andra faktorer såsom skillnader beroende på laktation, ras och period påverkade också den tid som spenderades på vissa beteenden.
Även om det fanns skillnader i hur mycket tid som spenderades på en del av beteendena, kan man anse att både behandlingsgruppen och kontrollgruppen utförde väsentliga beteenden såsom att ligga och vila och äta i tillräcklig omfattning för deras välbefinnande och produktion. Således visar våra resultat på att det är möjligt för lantbrukare att ha kalvarna tillsammans med korna i lösdrift med AMS. Mer forskning inom området behöver dock göras både på kor och kalvar för att ytterligare undersöka effekterna av att ha dem tillsammans i ett system för mjölkproduktion.

Main title:Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking
Authors:Johansson, Teresa
Supervisor:Lindberg, Mikaela
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Dairy cows, Time budget, AMS, Cow-calf contact
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:22 Sep 2021 10:24
Metadata Last Modified:22 Sep 2022 23:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics