Home About Browse Search
Svenska


Nordlander, Josefine, 2021. Genetic diversity within Swedish national heritage cultivars of gooseberry, Ribes uva-crispa. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In the year 2000, the National program for diversity of cultivated plants (Pom) was established, aiming to recover old, Swedish fruit and berry cultivars that historically have been important for breeding and commercial production. A collection of mandate cultivars of Ribes uva-crispa (gooseberry) containing valuable accessions was created. Currently, 16 accessions from the mandate list are missing in the collection and missing mandate cultivars could be found through a national inventory of plant resources. In this study, mandate cultivars and inventory findings collected by Pom, were analyzed though molecular characterization (SSR-markers), to find duplicates, mislabelings and to analyze the genetic variability of the collection.
The present work uncovered several cases of duplication among the inventory findings and one, possible case of mislabeling. All the mandate cultivars had unique SSR-profiles, which was expected. Furthermore, of the 15 SSR markers used, 6 markers are particularly effective at describing the variability of the gooseberry germplasm. The PCoA analysis revealed the presence of a relatively more homogenous group among the analyzed plant material. These accessions display more genetic similarities, compared to the rest of the analyzed plants.
The data constitutes an important basis for evaluation and addition of accessions to the present collection of mandate cultivars and for removal of duplicates among the inventory findings.

,

Under år 2000 grundades Programmet för odlad mångfald, (Pom), med syftet att bevara gamla kultursorter av bland annat frukt och bär. För att en sort ska bevaras behöver den dels inneha ett kulturhistoriskt värde, dels måste sorten ha varit viktig för Sverige antingen i förädlingssammanhang eller i kommersiell produktion. På denna grund valde man ut ett antal krusbärssorter som fick benämningen mandatsorter och de sorter som kunde hittas och valideras fick ingå i en samling i Alnarp (SLU). För tillfället saknas dock 16 accessioner från mandatlistan i samlingen. Äldre, saknade sorter kan hittas genom nationella inventeringar, där man samlar in intressant växtmaterial för analys. I denna studie genomfördes en molekylär karaktärisering med hjälp av SSR-markörer av mandatsorterna i samlingen och de inventeringsfynd som Pom samlat in. Målet med analysen var att hitta duplikat eller felmärkningar samt analysera samlingens genetiska variabilitet.
Studien visade att det fanns ett flertal duplikat bland inventeringsfynden och ett fall av felmärkning. Alla mandatsorter hade unika SSR-profiler, vilket var förväntat. Det visade sig också att av de 15 SSR markörer som användes, så var 6 markörer särskilt effektiva för att beskriva variabiliteten i arvsmassan hos krusbär. PCoA analysen visade att det fanns en relativt homogen grupp bland det analyserade växtmaterialet. Dessa accessioner visade på större genetiska likheter i jämförelse med resten av de analyserade krusbärsbuskarna.
Resultaten från denna studie kan ligga till grund för utvärdering av samlingen av inventeringsfynd, borttagning av duplikat och eventuell addering av accessioner till den nuvarande samlingen av mandatsorter.

Main title:Genetic diversity within Swedish national heritage cultivars of gooseberry, Ribes uva-crispa
Authors:Nordlander, Josefine
Supervisor:Gustavsson, Larisa and Skytte Af Sätra, Jonas and Mattisson, Helena
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:genetic diversity, heterozygosity, molecular characterization, PCoA, pomological heritage, Ribes grossularia, Ribes uva-crispa, SSR markers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17432
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:English
Deposited On:16 Dec 2021 12:16
Metadata Last Modified:17 Dec 2021 05:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics