Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnéa, 2021. Effect of sweeteners on acrylamide formation in extruded breakfast cereals. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
698kB

Abstract

Acrylamide is a possible carcinogen to humans, formed upon heat-treatment of carbohydrate-rich foodstuffs via the Maillard reaction. Reducing sugar and the amino acid asparagine are the primary precursors for acrylamide formation, of which free asparagine is the limiting factor. Among the foods being subjected to acrylamide formation, breakfast cereal is one. Substitution of sucrose with alternative sweeteners such as fruit juice concentrate in extruded breakfast cereals has been linked to increased content of acrylamide. Therefore, this literature study aimed to review how the usage of alternative sweeteners can affect acrylamide formation in the manufacture of extruded breakfast cereals. Furthermore, a fruit juice analysis was done in order to determine whether concentrated fruit juice may contribute to the formation of acrylamide.
Free asparagine was the major amino acid determined in both of the concentrated apple juice samples. The content of free asparagine was considerably lower than the content of reducing sugars, confirming that free asparagine is the limiting factor in the formation of acrylamide. Acrylamide was formed in concentrated fruit juice upon analysis, indicating that there is a possibility for developing acrylamide under right conditions in the final product containing concentrated fruit juice. Thus, to reduce the amount of acrylamide being formed in extruded breakfast cereals, the sources of free asparagine should be minimised. As the content of free asparagine varies between different fruits, a concentrated fruit juice with lower free asparagine content should be favoured in the manufacture. Also, a sweetener absent in free asparagine could be chosen in front of concentrated fruit juice. Treating the concentrated fruit juice is another possibility to reduce the content of free asparagine. This study confirms that the concentrated fruit juice may influence the total amount of acrylamide being formed in extruded breakfast cereals. More research is warranted to examine the correlation between alternative sweeteners and acrylamide formation in breakfast cereals. Research on the physiological and metabolic function of free asparagine in plants is also needed.

,

Akrylamid är ett potentiellt karcinogent ämne för människor som bildas genom upphettning av kolhydratrika livsmedel genom Maillardreaktionen. För att akrylamid ska bildas krävs aminosyran asparagin i fri form samt ett reducerande socker, varav asparagin utgör den begränsande faktorn. Akrylamid kan bildas i flertalet livsmedel, varav frukostcerealier är en produktkategori. Användning av alternativa sötningsmedel såsom fruktjuicekoncentrat har kopplats till en ökad halt av akrylamid i extruderade frukostcerealier. Syftet med den här litteraturstudien var därför att undersöka vilken inverkan alternativa sötningsmedel har på bildandet av akrylamid i extruderade frukostcerealier. En analys av koncentrerad fruktjuice gjordes för att fastställa huruvida denna kan bidra till bildandet av akrylamid i slutprodukten.
I de två analyserade fruktjuicekoncentraten var fritt asparagin den dominerande aminosyran. Halten av fritt asparagin var betydligt lägre än halten av reducerande socker, vilket bekräftar att fritt asparagin är den begränsande faktorn för bildandet av akrylamid. Akrylamid bildades i de analyserade fruktjuicekoncentraten, vilket visar på att akrylamid potentiellt kan bildas även i extruderade frukostcerealier som innehåller koncentrerad fruktjuice. För att minska halten akrylamid som bildas i extruderade frukostcerealier bör källorna till fritt asparagin minimeras. Antingen kan fruktjuicekoncentratet bytas ut mot ett annat fruktjuicekoncentrat som innehåller lägre halt fritt asparagin, detta eftersom asparaginhalten varierar mellan olika frukter. Alternativt bör fruktjuicekoncentratet substitueras med ett annat sötningsmedel som inte innehåller fritt asparagin. En annan möjlighet vore att behandla fruktjuicen på ett sådant sätt att halten fritt asparagin minskar. Den här studien bekräftar att koncentrerad fruktjuice kan påverka den totala mängden akrylamid som bildas i extruderade frukostcerealier. Mer forskning behövs för att undersöka sambandet mellan alternativa sötningsmedel och bildandet av akrylamid i frukostcerealier. Därutöver behövs forskning kring asparaginets fysiologiska och metaboliska effekt i växter.

Main title:Effect of sweeteners on acrylamide formation in extruded breakfast cereals
Authors:Gustafsson, Linnéa
Supervisor:Andersson, Roger
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:29
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:acrylamide,, breakfast cereals, free asparagine, fruit juice concentrate, sweetener
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:30 Aug 2021 08:28
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics