Home About Browse Search
Svenska


Lööf Green, John, 2021. Micro-districts, a landscape architecture perspective : the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

This paper describes and interprets, from a landscape architecture perspective, what Soviet 1960s and 1970s residential neighbourhoods (micro-districts) are, and what ideas are still present in them to this day. By describing the topic with the help of a literature review and a single complex dynamic case study, material was collected for an interpretation based on hermeneutical ideas.
The literature review reveals that few authors have written about the landscape architecture of residential neighbourhoods in the Soviet Union but more so about the urban planning and buildings.
The case study suggests that micro-districts have many valuable qualities, quantitatively speaking, when it comes to public space and green areas but that the detailing is often lacking.
While trying to interpret the literature and the case study site, it became clear that there are many correlations and that interpretation based on hermeneutical theory is useful and well worth exploring as a method.
This work is interesting as many micro-districts will be refurbished or demolished in the upcoming years; a thorough understanding of landscape architecture is essential in order to take advantage of existing structures and features of the micro-districts. The paper concludes by considering some implications for the future.

,

Den här uppsatsen beskriver och tolkar, från ett landskapsarkitekturperspektiv, vad sovjetiska 1960- och 1970-tals bostadsområden (mikrodistrikt) är och vilka idéer som är synliga i dem till dags dato. Med hjälp av en litteraturöversikt och en komplex dynamisk fallstudie samlades material för en tolkning baserad på hermeneutiska idéer.
Litteraturöversikten visar att få författare har skrivit om sovjetiska bostadsområdens landskapsarkitektur, men desto mer om stadsplanering och byggnadsarkitektur.
Fallstudien indikerar att mikrodistrikt har många värdefulla kvaliteter, kvantitativt sett, när det gäller publika platser och grönområden men att detaljeringen ofta är bristande.
I tolkningen av litteraturen och fallstudieplatsen blev det tydligt att det finns många korrelationer och att tolkning baserad på hermeneutisk teori är användbar och väl värd att utforska som metod.
Det här arbetet är intressant eftersom många mikrodistrikt kommer att renoveras eller rivas under de kommande åren; en grundlig förståelse för landskapsarkitekturen är avgörande för att kunna dra nytta av befintliga strukturer och funktioner i mikroområdena. Uppsatsen avslutas med att överväga några framtida implikationer.

Main title:Micro-districts, a landscape architecture perspective
Subtitle:the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union
Authors:Lööf Green, John
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:micro-districts, residential neighbourhood, industrialised building, landscape architecture, case study, hermeneutics, Soviet Union, Leningrad, Saint Petersburg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:06 May 2021 10:55
Metadata Last Modified:12 Oct 2023 12:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics