Home About Browse Search
Svenska


Wennborg, Oscar, 2021. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. Nowadays, only 15 percent of the harvested wild boar meat reaches the wild boar market, which can be seen as a market failure. Therefore, the following research question has been used to fulfil the purpose: “What are the main factors that inhibits wild boar meat from reaching the market?”. The data collection consisted of interviews with game dealers as well a survey conducted on hunters.
The findings show that two main factors that inhibit wild boar meat from reaching the market nowadays, which are the following; the pricing discrepancy and the geographical distance between hunters and game dealers. Moreover, the study also shows that the long-term demand for wild boar meat can potentially increase if wild board meat is served in public kitchens. The study also concludes that the proposed legislation changes, allowing hunters to sell their wild boar meat directly to consumers and restaurants, is a trade-off between increased supply and food safety since potentially hazardous meat will reach the market. Lastly, the study found that the development of a more efficient wild boar supply chain will contribute to long term sustainability since it increases social, environmental and economic sustainability.

,

Syftet med denna studie har varit att skapa en bättre förståelse för hur en effektiv livsmedelskedja för vildsvinskött kan utvecklas i Sverige. Försäljningen av vildsvinskött är reglerad enligt lag för att värna om livsmedelssäkerheten eftersom köttet kan innehålla parasiter och patogener, till skillnad från många andra vilda djurarter i Sverige. I nuläget når enbart 15 procent av jägarnas vildsvinskött den offentliga marknaden, vilket kan ses som ett marknadsmisslyckande. Därmed har följande forskningsfråga används för att besvara syftet: ”Vilka är de huvudsakliga faktorerna som förhindrar vildsvinskött att nå marknaden?”. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med vilthandlare och en enkätstudie med jägare.
Studien visar på att det finns två huvudsakliga faktorer i nuläget som förhindrar vildsvinskött att nå marknaden; prisdiskrepansen likväl som det geografiska avståndet mellan jägare och vilthandlare. Studien påvisar ytterligare att efterfrågan av vildsvinskött kan på lång sikt eventuellt ökas genom att servera vildsvinskött i offentliga kök. Vidare fastslås att den föreslagna nya lagstiftningen som underlättar för jägare att sälja vildsvinskött till privatpersoner och restauranger är en avvägning mellan ökat utbud och livsmedelssäkerhet eftersom skadligt kött kommer ut på marknaden. Avslutningsvis kan en utveckling av en effektivare livsmedelskedja för vildsvinskött bidra till långsiktig hållbarhet då det ökar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Main title:The development of an efficient wild boar meat supplychain
Subtitle:Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters
Authors:Wennborg, Oscar
Supervisor:Thulin, Carl-Gustaf and Lundesjö, Maria
Examiner:Vågsholm, Ivar
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2021:06
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:wild boar supply chain, food safety, wild game meat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16479
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Food science and technology
Language:English
Deposited On:26 Feb 2021 07:39
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:13

Repository Staff Only: item control page