Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Robin, 2021. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional
livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer.
Undersökningen tar sin utgångspunkt i att förstå vad ett urfolksperspektiv innebär. I nästa steg
undersöks problemformuleringen i processen, vilka grundantaganden den bygger på och vilka
tystnader den ger upphov till. Det huvudsakliga materialet är intervjuer med samiska näringsidkare
och aktörer som deltagit i processen från såväl samiskt som västerländskt håll. Undersökningen leder
till en diskussion om hur brister i politisk fördelning, tillit och erkännande blir hinder för ett rättvist
deltagande och ett ömsesidigt perspektivtagande.

,

This is an examination of Sami participation in the process of forming a regional food strategy for
Norrbotten County. The questions are formed in dialogue with Sami participants. The examination
begins in trying to understand what is the perspective of the native people. In the next step the
problem-formation in the process is examined, what assumptions underlie this representation and
what silences does it lead to. The main material is interviews with Sami businessmen and
participants that engaged in the process from Sami as well as occidental part. The examination leads
to a discussion about how shortcomings in political distribution, reliance and recognition becomes
hurdles for equal participation and mutual understanding of differing perspectives.

,

Dás dutká sápmelaš oassálastima proseassas go válbmejedje Norrbottena báikkálaš
biebmoealáhusvuogádaga. Dutkanjearaldagaid leat dahkan ságastaladettiin sápmelaš
áššáigullevaččaiguin. Vuođđun dutkamis lea ipmirdit eamiálbmogiid jurddašanvuogi mearkkašumi.
Nuppi lávkkis dutká got dutkanjearaldagat doibmet, makkár vuordámušat leat vuođđun ja makkár
hehttemušaid šaddet. Váldodieđut leat jearahallamat áššáigullevaš oasseváldiiguin sihke sápmelaš
ja eanetlogu guovllus. Dutkamuš addá ságastallama got váilevašvuohta politihkalaš juolludeamis,
luohttámušas ja dovddasteamis hehtte oassálastima seamma návccaiguin ja guhtet guoimmiset beali
geahččama.

Main title:Árbediehtu eller innovation
Subtitle:ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi
Authors:Eriksson, Robin
Supervisor:Asztalos Morell, Ildikó
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Sápmi, samiska näringar, Norrbotten, livsmedelsstrategi, lika deltagande, rationalitet, rättvisa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 10:51
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics