Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Emelie, 2021. Betesgång hos mjölkkor : fysiologi, beteende och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img] PDF
519kB

Abstract

Sveriges mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen hållas på bete under sommaren. Lagkravet infördes 1988 då majoriteten av mjölkkorna hölls i uppbundet system. Sedan dess har utvecklingen gått till färre men större besättningar och under den senaste tiden har beteskravet varit ett omdiskuterat ämne. Syftet med denna litteraturstudie var att granska och sammanställa en del av den forskning som berör mjölkkornas betesgång och betydelsen detta har för mjölkkornas fysiologi, beteende och välfärd.
När korna får välja mellan inomhus eller bete har studier visat att tid på dagen, säsong, väder och distans mellan bete och stall påverkar preferensen. Studier tyder på att kor har en preferens för betet, framförallt nattetid. Ur ett beteende- och hälsomässigt perspektiv har betesgång visat sig vara fördelaktigt för kor på grund av lägre frekvens stereotypier, hältor och mastiter samtidigt som frekvensen agonistiska beteenden är mindre. Dödligheten verkar minska hos kor med tillgång till bete samtidigt som risken för värmestress ökar på bete. Eftersom olika gårdar har olika förutsättningar gällande bland annat antal djur, tillgång och avstånd till betesmark samt betets förutsättningar är det viktigt att optimera situationen på den individuella gården för att säkerställa ett bra djurskydd.

,

According to the Animal Welfare Ordinance, Sweden´s dairy cows must be kept on pasture during the summer. The legal requirements were introduced in 1988 when most dairy cows were tied up. Since then, the development has gone to fewer but larger herds and in recent times the grazing requirement has been a controversial topic. The purpose of this literature study was to examine and compile some of the research that concerned the dairy cows grazing behavior and the significance that has for the dairy cows physiology, behavior and welfare.
When the cows are given a choice to be at pasture or in cubicle housing, studies have shown that time of day, season, weather and distance between pasture and cubicle housing affect the preference. Studies suggest that cows prefer grazing, especially at night. From a behavioral and health perspective, grazing has proven to be beneficial for cows due to lower frequency of stereotypies, lameness, mastitis and agonistic behavior. Mortality seems to decrease in cows with access to pasture at the same time as the risk of heat stress increases at pasture. Since different farms have different conditions regarding the number of animals, access and distance to pasture and grazing conditions, it is important to optimize the situation on the individual farm to ensure good animal welfare.

Main title:Betesgång hos mjölkkor
Subtitle:fysiologi, beteende och välfärd
Authors:Ahlberg, Emelie
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Steen, Margareta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:bete, beteende, djurvälfärd, fysiologi, mjölkko
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16843
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16843
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 06:36
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics