Home About Browse Search
Svenska


Karm Togo, Lina, 2021. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img] PDF
1MB

Abstract

Dagens stordriftsjordbruk bidrar till ett alltmer homogent landskap, vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som människor är beroende av. För att motverka förlusten av arter är det viktigt att gynna tillräckligt stora populationer för framtiden. Detta kan göras med hjälp av multifunktionella skyddszoner, dvs kantzoner med insådd av blommor.
Inom projektet Samzoner lett av organisationen Odling i Balans görs försök med perenna och annuella blomsterremsor vid fältkanter ute hos lantbrukare, och SLU har fått bidrag för att undersöka vilka arter som söker sig till dessa olika typer av miljöer. I denna studie, som är en del av detta projekt, räknades marklevande arter från en del utav de fallfälleprover som samlats in från fyra pilotgårdar i Skåne.
Utvalda organismgrupper räknades, analyserades och jämfördes mellan en annuell och en perenn behandling. Det var inga signifikanta skillnader mellan de olika behandlingarna för de olika organismgrupperna men det var en trend för större förekomst av skinnbaggar i de annuella blomsterremsorna. Det var även en trend för större förekomst av snäckor i de perenna blomsterremsorna.

,

Today's large-scale agriculture contributes to an increasingly homogeneous landscape, which in turn reduces the biodiversity and the ecosystem services on which humans depend. To counteract the loss of species, it is important to benefit sufficiently large populations for the future. This can be done with the help of multifunctional buffer zones with sown flowers.
In the Samzones project lead by the organisation Cultivation in Balance (Odling i balans), field trials were conducted with perennial and annual flower strips at field edges of farmer fields and SLU has been involved in investigating which organism groups seek out these different types of habitats. In this study, ground-dwelling species from some pitfall traps collected from four pilot farms in Skåne were counted.
Selected organism groups were counted, analysed and compared between an annual and a perennial treatment. No significant differences were found between the different treatments for the individual organism groups but there was a trend for larger occurrence in the annual flower strips for and for greater occurrence of snails in the perennial flower strips.

Main title:Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper
Subtitle:jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor
Authors:Karm Togo, Lina
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:nyttodjur, diversitet, jordbruk, naturliga fiender, biologisk bekämpning, Samzoner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2021 12:13
Metadata Last Modified:04 Nov 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics