Home About Browse Search
Svenska


Syrén, Kristin, 2021. Vanliga komplikationer efter hingstkastration på betäckt funikel. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences


Full text not available

Abstract

Bakgrunden till studien:
Kastration av hingst är en av de vanligaste operationerna som utförs och räknas som en rutinåtgärd
på häst. Trots att det är ett vanligt ingrepp är komplikationer vanligt förekommande och kan variera
från milda till livshotande. Kastrationskomplikationer är därför bland de vanligaste orsakerna till att
veterinärer blir anmälda för felbehandling. Det finns teorier om att äldre hästar, kallblodshästar samt
varmblodiga travare drabbas av komplikationer i högre utsträckning än andra hästar. Syftet med
studien var att undersöka om risken för kastrationskomplikation påverkades av hästens ras, ålder,
när på året kastrationen utfördes, om ytterligare ett operationsingrepp utfördes under samma narkos
samt om användandet av antibiotika eller NSAID efter operationen hade någon effekt på andelen
komplikationer. Målet var att identifiera faktorer som signifikant påverkar risken för komplikationer
vid kastration på betäckt funikel.
Metod:
Journaler omfattande 579 hästar, som kastrerats på betäckt funikel vid tre olika djursjukhus i Sverige
mellan 2014–2020, gicks igenom. Från journaler som inte hade uppgifter om kastrationskomplikation intervjuades 30 slumpmässigt utvalda ägare per telefon avseende perioperativa faktorer och hur
hästarna mådde efter kastrationen.
Insamlad data analyserades i minitab avseende om andelen komplikationer påverkades av ovan
nämnda faktorer. Hur hästarna behandlats och andelen kastrationskomplikationer jämfördes också
mellan de tre djursjukhusen liksom huruvida komplikationerna ökade eller minskade om hästarna
fick allmänmedicinering postoperativt.
Resultat:
79 hästar (13,6 %) drabbades av komplikation, av dessa var 76 journalförda och 3 upptäcktes via
telefonintervju. Ingen signifikant skillnad i antalet komplikationer påvisades avseende ras, ålder,
månad för kastrationen eller om en ytterligare operation under samma narkos utfördes. Det förelåg
inte heller någon skillnad när djursjukhusen analyserades var för sig mot andelen komplikationer
och att rutinmässigt ge NSAID eller antibiotika postoperativt minskade inte risken för komplikation.
Slutsats:
Att rutinmässigt ge hästarna antibiotika postoperativt minskade inte risken för komplikationer

,

Aim of the study:
Castration of stallions is one of the most common surgeries performed and is considered a routine
procedure. Even so, complications are frequent during or after castration and can vary from mild to
life-threatening. Complications after castration is therefore one of the most common causes for
malpractice claims against veterinarians. There are theories that drafthorses, standardbreds and older
horses are more prone to complications than other horses. The objective of this study was to investigate if the risk of complications was affected by the horses breed, age, which season the castration
was performed, if additional surgery was performed during the same anaesthesia and if the usage of
antibiotics or NSAIDs after the surgery influenced the prevalence of complications. The aim was to
identify factors that had a significant effect on the risk of complications after castration with a closed
technique.
Method:
Medical records of 579 horses castrated with a closed or semiclosed technique in 3 different equine
clinics in Sweden between 2014-2020 were reviewed. Amongst the horses that did not have any
recorded information of complications, 30 randomly selected horseowners were interviewed regarding perioperative factors and the wellbeing of the horses after the castration.
The association between complication rates and earlier mentioned factors were analysed with
Minitab. The relations between complications and the 3 equine clinics were also analysed, as well
as the effect of postoperative medication.
Results:
79 horses (13,6%) suffered from complications, of which 76 were in the medical records and 3 were
detected during telephone interviews. Breed, age, month of castration or if a concurrent surgery was
performed did not significantly affect the number of complications, not even when analysed separately against the equine clinics. Nor did postoperative medications with antibiotics or NSAID influence the risk for complications.
Conclusion:
To routinely give the horses prophylactic antibiotics postoperatively did not decrease the risk of
complications.

Main title:Vanliga komplikationer efter hingstkastration på betäckt funikel
Authors:Syrén, Kristin
Supervisor:Wattle, Ove and Sjöberg, Ida
Examiner:Höglund, Odd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:häst, hingst, kastration, betäckt funikel, kastrationskomplikationer, funikulit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16920
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 05:57
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics