Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jessica, 2021. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img] PDF
1MB

Abstract

Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en
litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste
geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och
skördemetoder. Te-plantan Camellia sinensis har sitt ursprung i södra Kina och fram tills ganska
nyligen rådde stor osäkerhet gällande de olika varieteternas släktskap. Idag odlas C. sinensis på flera
kontinenter, främst Asien och Afrika. Viktiga geografiska faktorer som påverkar odlingen är altitud,
sluttning, jordmån och pH. Även väderförhållanden har stor inverkan och omfattar faktorer som
temperatur, ljus, nederbörd och vind. Camellia sinensis trivs framför allt i tropiska och subtropiska
klimat med våta och varma somrar. För att få friska, högavkastande plantor krävs odlingsåtgärder
som gödsling, beskärning, skuggning, växtskydd, ogräsbekämpning och optimalt
planteringsavstånd. Skörden sker för hand eller maskinellt, med för- och nackdelar.

,

Tea has been around for thousands of years and is one of the most popular beverages today. The aim
of this literature study is to give the reader an insight into the history and distribution of tea
cultivation, and the most important geographic and climatic factors for tea cultivation as well as
common field management and harvesting methods. The tea plant Camellia sinensis is originating
from the south of China and its genetic history was unknown for a long time. Camellia sinensis is
cultivated in many parts of the world today, mostly in Asia and Africa. Important geographic factors
affecting the cultivation are altitude, slope, soil types and pH. Also, optimum weather conditions
have a large impact and comprises factors like temperature, light, precipitation, and wind. Camellia
sinensis thrives in a tropical or subtropical climate with wet and hot summers. To get healthy, highyielding plants there is a need for fertilization, pruning, shading, pest management and optimal plant
density. When it comes to harvest, this can be done manually or by using machines.

Main title:Spilling the tea on tea
Subtitle:historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder
Authors:Johansson, Jessica
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:camellia sinensis, teodling, frilandsodling, perenn, växtförädling, skiffing,, Kina, Indien, Sri Lanka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2021 11:12
Metadata Last Modified:15 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics