Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Malin and Köhne, Ilse, 2021. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Samtida städer står inför två stora utmaningar. Den ena är urbanisering och den andra är befolkningstillväxt. För att bemöta utmaningarna och samtidigt sträva efter en hållbar utveckling förtätas städer inåt. Även om förtätning är en hållbar planeringsstrategi bidrar den till nya utmaningar som kan ge negativa effekter på människors hälsa. De områden som tas i anspråk och utvecklas med förtätning är vanligen de som förlorat tidigare funktionell användning och anses vara underanvända och underutnyttjade. Detta arbete fokuserar på postindustriella områden och beskrivs genom paraplybegreppet urbana postindustriella tomrum. Urbana postindustriella tomrum har studerats inom arkitekturprofessionen i årtionden och sedan dess har otaliga försök att definiera begreppet gjorts. I denna arbetsprocess har åtta stycken arbetsfrågor som berör urbana postindustriella tomrum successivt formulerats och resulterar i åtta stycken insikter. Insikterna handlar bland annat om den komplexitet som följer av att begreppet urbana postindustriella tomrum kan definieras på olika sätt. Andra insikter berör de värden som tomrum besitter och att tomrummen bör nyttjas som värdefulla resurser för att kunna möta framtida behov och utmaningar.
Insikterna har vidare resulterat i en guide som ett resultat av en omfattande studie över postindustriella områden, som i detta arbete benämns som urbana postindustriella tomrum. För att tomrummen ska kunna utvecklas hållbart, samt användas utifrån dess fulla potential, krävs en ökad kunskap och en gemensam förståelse för dess värde. En samförståelse av värdet kan vidare bidra till en ökad förståelse för hur urbana postindustriella tomrum och dess värde kan samverka och hur de relaterar till varandra. Utifrån värdet krävs vidare en gemensam målbild om vad de kan bidra med, till ett enskilt område men även till staden som helhet. Förhoppningen är att de insikter som presenteras i detta arbetet och i guiden ska, i en tidig planeringsprocess, bidra till ett kompletterande förhållningssätt till en social hållbar utveckling av urbana postindustriella tomrum.

Main title:8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum
Subtitle:en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden
Authors:Johansson, Malin and Köhne, Ilse
Supervisor:Wirdelöv, Johan
Examiner:Peterson, Anna and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:förtätning, hållbar utveckling, social hållbarhet, urbana postindustriella tomrum, postindustriella områden, solida figurer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Arbetet skrevs genom kursen: LAMEX0852 samt HSUEX0859. Publikationstitel är: 8 Insikter om urbana postindustriella tomrum - En guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden
Deposited On:18 Oct 2021 08:56
Metadata Last Modified:19 Oct 2021 11:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics