Home About Browse Search
Svenska


Blom, Ylva, 2021. Risk för smittspridning av kvarka från hästens närmiljö : går det med hjälp av vattenprov att identifiera förekomst av tysta smittbärare?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)


Full text not available

Abstract

Kvarka är infektion i hästens övre luftvägar som orsakas av bakterien Streptococcus equi subspecies equi (S. equi). Klassiska kliniska symptom på kvarkainfektion är feber, näsflöde och bölder i lymfknutororna. Vid allvarligare fall kan kvarka leda till komplikationer och dödsfall. Exempel på komplikationer är purpura hemorrhagica (immunmedierad blodkärlsinflammation), myosit (immunmedierad muskelinflammation) och kastad kvarka där bakterien sprids via lymfsystemet och orsakar bölder i inre organ. Sjukdomen är mycket smittsam och smittar direkt mellan hästar och indirekt via miljön. Vanligen tillfrisknar drabbade hästar efter några veckor och fyra till sex veckor efter att de kliniska symptomen är borta utsöndrar de inte längre S. equi. En del hästar lyckas inte göra sig av med bakterien på egen hand utan fortsätter att bära smittan i sina övre luftvägar, och stötvis utsöndra S. equi under en lång tid efter att de kliniska symptomen är borta. Dessa hästar kallas tysta smittbärare. Detta kandidatarbete syftade till att undersöka hur stor risk det är att tysta smittbärare kontaminerar hästens närmiljö, vilket skulle kunna vara en smittväg till friska hästar. I studien lyfts speciellt vatten upp som potentiell källa till smittspridning. Vattenprover togs regelbundet från två olika hagar med tre hästar i varje, en tyst smittbärare och två friska hästar. Utöver detta togs även miljöprover på olika material i stall och hage. Odling och qPCR gjordes på proverna för att påvisa förekomst av levande bakterier. Resultatet visade att risk för smittspridning i miljön finns men att risken troligen är liten. Ytterligare studier under en längre tid behövs för att utesluta att de övervägande negativa resultaten beror på att de tysta smittbärarna inte utsöndrade S. equi i tillräcklig mängd under denna tre-veckorsperiod.

,

Strangles is an infection of the horse´s upper respiratory tract caused by the bacterium Streptococcus equi subspecies equi. Strangles can cause fever rhinopharyngitis, abscesses in the lymph nodes and in more severe cases, lead to complications and death. The disease is highly contagious and is transmitted directly between horses and indirectly through the environment. The horse usually recovers after a few weeks and four weeks after clinical symptoms are gone, they no longer secret S. equi. However, some horses do not manage to get rid of the bacterium on their own and continue to secret S. equi intermittently for a long time after the clinical symptoms are gone. These horses are called silent carriers. This bachelor thesis aimed to investigate how contagious these silent carriers are and whether they can infect other horses through the environment and above all through water tanks. Water samples were taken regularly from two different paddocks with three horses in each, one silent carrier and two naive horses. In addition to this, environmental samples were also taken of various materials in stables and paddocks. qPCR and culture were performed on the samples to detect the presence of bacteria. The result showed that there is a risk of infection spreading in the environment, but the risk is probably small. Further studies over a longer period of time are needed to rule out that the predominantly negative results are due to the silent carriers not secreting S. equi in sufficient number during this three-week period.

Main title:Risk för smittspridning av kvarka från hästens närmiljö
Subtitle:går det med hjälp av vattenprov att identifiera förekomst av tysta smittbärare?
Authors:Blom, Ylva
Supervisor:Riihimäki, Miia
Examiner:Rydén, Anneli
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Streptococcus equi, stall, vattenkar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17160
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2021 05:32
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics